Biblioteka Cyfrowa

Smartphone addiction, daily interruptions and self-reported productivityartykuł naukowy

Smartphone addiction, daily interruptions and self-reported productivity

Éilish Duke, Christian Montag

Elsevier Ltd.

Nowoczesne technologie są elementem zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Rozwój narzędzi cyfrowych narzuca nowe trendy w komunikacji, która zmienia formę z tradycyjnej na cyfrową. Znakiem rozpoznawczym zmian jakie niesie cyfryzacja jest smartfon, który stał się narzędziem codziennego użytku, bez którego trudno często sobie wyobrazić możliwość funkcjonowania. Posiadanie mobilnego, kieszonkowego...

Jak pracować metodą projektów w szkole?

Jak pracować metodą projektów w szkole?

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

System oświaty wykorzystuje wiele metod pracy i narzędzi dydaktycznych, systematycznie wzbogaca zasoby aby stworzyć najlepsze warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów. Jedną z innowacyjnych możliwości, która otwiera nowe drzwi do świata wiedzy jest metoda projektów. Angażuje uczniów, aktywizuje do podejmowania działań i uczy umiejętności samodzielnego rozwiazywania problemów. W publikacji omówi...

Metoda projektów a nowoczesne środki techniczne (multimedia) w edukacji historycznej

Metoda projektów a nowoczesne środki techniczne (multimedia) w edukacji historycznej

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowoczesne technologie znalazły swoje miejsce w systemie oświaty i stanowią uzupełnienie dla tradycyjnych narzędzi dydaktycznych. Innowacje są dziś elementem procesu kształcenia i nadają nowy kierunek w szkolnictwie. W publikacji omówiono proces wdrażania innowacji, w tym metody projektów, do tradycyjnego systemu kształcenia. Autorzy wskazali możliwości jakie niesie wprowadzenie i wykorzystanie no...

Ocena stosowania rozwiązań e-learningowych na poziomie szkoły wyższej

Ocena stosowania rozwiązań e-learningowych na poziomie szkoły wyższej

W dobie pandemii e-learning stał się jedną z najpopularniejszych form kształcenia. Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii otworzyło nowe możliwości edukacyjne, dzięki narzędziom cyfrowym proces dydaktyczny mógł trwać nieprzerwanie. Z problemami jakie pojawiły się wraz ze zmianą formy pracy dydaktycznej borykały się zarówno instytucje jak i wszyscy pracownicy, uczniowie i studenci. Pub...

Technologie mobilne jako nośnik zmiany –  w opinii nauczycieli  z czterech krajów europejskich

Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli z czterech krajów europejskich

Wydawnictwo Naukowe UAM

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości. Rozwój nowoczesnych narzędzi jest dynamiczny i niejednokrotnie postępuje szybciej niż proces nabywania kompetencji umożliwiających aktywne i adekwatne do celów korzystanie z nich. W artykule przedstawiono cząstkowe wyniki badań, które miały na celu określenie zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli i uczniów realizuj...

Thinking Now - Critical, Creative and Digital

Thinking Now - Critical, Creative and Digital

Współczesny rynek pracy mierzy się z wieloma wyzwaniami jakie niesie cyfryzacja i automatyzacja. Dynamika zmian jest duża i konieczne jest podejmowanie działań skoncentrowanych na rozwój i doskonalenie kompetencji umożliwiających szybkie dopasowanie się pracownika do wymagań rynku pracy i potrzeb społeczno-gospodarczych. W trudnej sytuacji znajdują się obywatele Południowej Australii, którzy stoją...

Scaling online education: Five lessons for colleges

Scaling online education: Five lessons for colleges

Edukacja systematycznie poddawana jest zmianom, które są odpowiedzią na potrzeby zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Pandemia, z którą boryka się dziś świat narzuciła nowe warunki, do których wszyscy muszą się dopasować. Zmiany jakie niesie ekspansja groźnego dla zdrowia i życia ludzi wirusa determinuje proces wdrażania technologii do szkół. W publikowanym artykule przedstawiono trendy w szko...

Obwieszczenie MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowegodokument

Obwieszczenie MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji i Nauki

Rządowe Centrum Legislacji

System edukacji na bieżąco stara się odpowiadać na potrzeby rynku i dopasowuje proces dydaktyczny do aktualnie panujących trendów. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowymi wojewódzkim rynku pracy wskazuje zawody, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju państwa, gospodarki ...

NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition

NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition

Cyfryzacja dynamicznie wkracza w kolejne obszary aktywności człowieka, a postęp cyfrowy determinuje współcześnie poziom i jakość życia. Wraz z ekspansją technologii w kolejne branże potrzeba podnoszenia kompetencji cyfrowych i kwalifikacji umożliwiających aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości stała się potrzebą wiodącą. Dynamika zmian jest duża, dlatego kształcenie umiejętności cyfrowych ...

The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era

The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era

Nowoczesne technologie są elementem zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Są nieodłącznym elementem codziennego życia, odpowiadają na potrzeby, pomagają w codzienne wykonywanych czynnościach i coraz częściej wpływają na postrzeganie rzeczywistości. Są potężnym narzędziem, które ma realny wpływ na kondycję psychofizyczną człowieka. W publikacji opisano zależności jakie występują współcześnie pom...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja