Biblioteka Cyfrowa

DIGITAL EDUCATION ACTION PLAN 2021 – 2027. Resetting education and training for the digital age

DIGITAL EDUCATION ACTION PLAN 2021 – 2027. Resetting education and training for the digital age

Pandemia koronawirusa, z którą zmaga się współcześnie świat wprowadziła wiele zamieszania w codzienne życie człowieka i sposób funkcjonowania społeczno-gospodarczego państw. Problem dotyka wielu obszarów, w tym edukacji, która musiała zmienić zupełnie swoją dotychczasową formę i dopasować narzędzia oraz metody pracy dydaktycznej do potrzeb jakie wiążą się z wprowadzanymi ograniczeniami epidemiczny...

Skills for Industry - Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Skills for Industry - Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian zarówno społecznych jak i ekonomiczno-gospodarczych. Dziś konkurencyjność przemysłu europejskiego w dużym stopniu zależy od wiedzy, kompetencji i kreatywności siły roboczej. Niedobory i luki w umiejętnościach połączone z niedopasowaniem między podażą pracy a popytem, ​​to elementy, które wpływają na spowolnienie zmian jakie wraz z ekspansją technolo...

OECD Skills Outlook 2019 : Thriving in a Digital World

OECD Skills Outlook 2019 : Thriving in a Digital World

Technologie cyfrowe zmieniają rynek, gospodarki i społeczeństwa przechodzą transformację cyfrową. Świat pędzi ku zmianom, jakie zachodzą wraz z ekspansją nowoczesnych narzędzi w codzienne życie człowieka. Kompetencje cyfrowe zyskały miano kompetencji kluczowych i stały się niezwykle ważnym elementem edukacji. W publikowanym wydaniu OECD Skills Outlook dokonano analizy szans i wyzwań jakie niesie t...

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.

Nowoczesne technologie niewątpliwie zmieniły świat i życie ludzi. Stały się nieodzownym elementem codzienności. Przyspieszenie w dziedzinie nowych mediów wyznaczyło nowe  trendy społeczno-gospodarcze. Narzędzia technologii cyfrowej ułatwiają pracę, pomagają w nauce i uprzyjemniają czas wolny. W publikowanej książce omówiono mechanizmy rządzące transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa, doko...

Rethinking education in the digital age

Rethinking education in the digital age

Transformacja cyfrowa dokonała wielu zmian społeczno-gospodarczych. Dotknęły one również dziedzin, w których do niedawna działalność opierała się na tradycyjnych narzędziach i komunikacji. Jedną z nich jest edukacja. Ekspansja technologii w system oświaty wymusiła transformację metod i form uczenia. Konieczność kształcenia i doskonalenia kompetencji przyszłości stała się potrzebą nadrzędną.  W pub...

Cyfrowa transformacja w edukacji. Doświadczenia Zespołu Szkół nr 8 w Gdyni - Microsoft Showcase Schoolopis dobrej praktyki

Cyfrowa transformacja w edukacji. Doświadczenia Zespołu Szkół nr 8 w Gdyni - Microsoft Showcase School

Zaspół Microsoft dla Edukacji

Microsoft Sp. z o.o.

Współczesna szkoła zmienia się dopasowując formy i metody nauczania do oczekiwań zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Zmienia się podejście do nauczania i tworzy się nowa przestrzeń dopasowana do aktualnych trendów. Microsoft opracował innowacyjny program, który ma umożliwić wyposażenie placówek edukacyjnych w odpowiednie narzędzia a dla nauczycieli i uczniów stanowić wsparcie w zdobywaniu wie...

The Digital Talent Gap Are Companies Doing Enough?

The Digital Talent Gap Are Companies Doing Enough?

Cyfrowa rewolucja dotyka dziś wszystkich. Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii jest elementem rozwoju zarówno człowieka jak i gospodarki. Wdrażanie innowacji stało się kluczowym czynnikiem wpływającym na pozycję firm na rynku dlatego kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych jest umiejętnością niezwykle istotną w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości.  W publikacji omówiono zagadn...

Digital Skills New Professions, New Educational Methods, New Jobs

Digital Skills New Professions, New Educational Methods, New Jobs

Nowoczesne technologie zmieniają współczesny rynek pracy. Stawiają nowe wyzwania zarówno przed pracownikami, którzy muszą na bieżąco dopasowywać umiejętności do wymagań rynku pracy jak i przed przedsiębiorstwami, dla których wdrażanie innowacji stało się priorytetową potrzebą umożliwiającą rozwój i zwiększającą globalną konkurencję. W publikacji dokonano analizy potrzeb jakie niesie transformacja ...

Workforce of the future. The competing forces shaping 2030.

Workforce of the future. The competing forces shaping 2030.

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, w którym technologie odgrywają coraz większą rolę. Zmieniają sposób pracy, nauki i wypoczynku, są obecne niemal w każdej dziedzinie naszego życia.  Automatyzacja procesów produkcji coraz częściej wypiera człowieka ze stanowisk pracy a maszyny myślące wykonują czynności, które do niedawna wymagały obecności i ingerencji człowieka. Wraz z postępem technologicznym...

Investing in the future Digital Transformation 2021-2027

Investing in the future Digital Transformation 2021-2027

Transformacja cyfrowa otwiera wiele możliwości zarówno przed człowiekiem jak i gospodarką.  Komisja Europejska, mając na uwadze potrzeby gospodarki w zakresie rozwoju  technologicznego przygotowała program „Cyfrowa Europa”, który ma pomagać w transformacji cyfrowej europejskich społeczeństw i gospodarek. Projekt wsparto budżetem, który ma umożliwić zwiększenie inwestycji w zakresie rozwoju zarówno...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja