Biblioteka Cyfrowa

Key competencies for Industry 4.0

Key competencies for Industry 4.0

Rozwój gospodarczy jest procesem ciągłym, na który wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest postęp technologiczny, który wprowadza zmiany. Systematycznie pojawia się potrzeba podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia kompetencji, które sprostają wymaganiom zmieniającego się rynku. Zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności rodzi potrzeby zmian na stanowiskach pracy. W publikacji podjęto pró...

PRZEMYSŁ + Gospodarka oparta o dane

PRZEMYSŁ + Gospodarka oparta o dane

Cyfryzacja i globalizacja to zjawiska, które idą w nieodłącznej parze z rozwojem społeczno-gospodarczym krajów i jego obywateli. Postęp w dziedzinie nowych technologii nadaje kierunek i tempo zachodzącym zmianom. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom jakie niesie dynamiczny rozwój w dziedzinie TIK Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało opracowanie, w którym dokonano charakterystyki Polski we ...

Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Technologie cyfrowe odgrywają dziś znaczącą rolę w procesie rozwoju gospodarki i społeczeństw. Wraz z postępem technologicznym otwierają się nowe możliwości i choć obawy związane z dynamiczną ekspansją technologii w codzienne życie człowieka budzą niejednokrotnie  wątpliwości, perspektywa lepszej przyszłości i łatwiejszego życia kusi. Innowacje zyskują na znaczeniu zwłaszcza w kontekście poprawy j...

Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation

Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation

Automatyzacja nie jest nowym zjawiskiem, a obawy związane z przekształcaniem miejsc pracy i wpływem cyfryzacji na zatrudnienie obserwujemy od dawna. Dziś jednak wraz z dynamicznym postępem w dziedzinie technologii i automatyzacji, w tym sztucznej inteligencji, systemów autonomicznych i robotyki, problematyka ta budzi coraz więcej obaw wśród pracowników. Kształcenie i doskonalenie kompetencji umożl...

AI The Future of Work? Work of the Future!

AI The Future of Work? Work of the Future!

Rynek nowoczesnych technologii rozwija się, a automatyzacja przekształca i zmienia codzienne życie człowieka. Zmiany jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii w niemal wszystkie obszary życia stawiają wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu sytuacji  na rynku pracy w ostatnich latach, analizy kierunku zmian, wskazano obszary w których zachodz...

Cyfryzacja na uczelniachbroszura

Cyfryzacja na uczelniach

Mieczysław Groszyk, Jakub Krawiec

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Dziś w dobie łatwego i szybkiego dostępu do internetu wiele aktywności przenoszonych jest do sieci. Ekspansja technologii zmieniła wiele tradycyjnych pojęć nadając im cyfrowy wymiar. Zmiany wiążą się z wprowadzaniem narzędzi technologii cyfrowych w coraz to nowe obszary życia. W publikacji dokonano analizy konsekwencji jakie wiążą się z wprowadzeniem nowoczesnych technologii do administracji uczel...

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (nr 88) Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 131)

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (nr 88) Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 131)

Wyzwania jakie niesie ekspansja technologii cyfrowych w system gospodarki i codzienne życie człowieka zmuszają rządzących do podejmowania inicjatyw, które mają wprowadzić uregulowania prawne umożliwiające realizacje zadań związanych z cyfryzacją. Publikowany materiał zawiera pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Edukacji Nauki ...

Cyfryzacja edukacji w opiniach i doświadczeniach środowiska szkolnego. Wyniki badań jakościowych, maj 2017artykuł naukowy

Cyfryzacja edukacji w opiniach i doświadczeniach środowiska szkolnego. Wyniki badań jakościowych, maj 2017

Marlena Plebańska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Edukacja jest elementem życia każdego człowieka. Dziś wraz z postępem cywilizacyjnym zmienił się zasadniczo obraz współczesnego systemu oświaty. Kształcenie formalne uzupełniane jest dziś kształceniem całożyciowym, które umożliwia przystosowywanie się do zmian jakie niesie cyfryzacja wielu obszarów życia. Zmieniają się zarówno metody kształcenia jak i narzędzia dydaktyczne. W publikowanym artykule...

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Współczesny człowiek funkcjonuje w świecie, w którym narzędzia technologii cyfrowych towarzyszą mu od wczesnego dzieciństwa. Technologie wspomagają wykonywanie codziennych czynności, towarzyszą nauce, pracy i rozrywce. Z każdym rokiem umacnia się pozycja multimediów w życiu człowieka a kształtowanie kompetencji cyfrowych stało się nadrzędnym celem edukacji całożyciowej. W publikowanym artykule dok...

Delivering e-Inclusion The role of digital literacy

Delivering e-Inclusion The role of digital literacy

Wykluczenie nie kojarzy się z niczym pozytywnym. We współczesnym społeczeństwie coraz częściej spotykamy się z problemem wykluczenia społecznego, którego źródłem jest brak podstawowych umiejętności w zakresie TIK. Wraz z rozwojem technologii i ich integracją w codzienne życie człowieka wzrasta rola kompetencji cyfrowych, umiejętności, które stanowią o jakości życia człowieka i określają sposób fun...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja