Biblioteka Cyfrowa

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego  (SRK IT)opis dobrej praktyki

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT)

Informatyzacja to proces, którego doświadczają niemal wszyscy ludzie w wielu obszarach w jakich podejmują codzienne aktywności. Technologie mają duży wpływ na życie, zarówno społeczne jak i gospodarcze, są obecne w pracy, towarzyszą nauce i rozrywce. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, ułatwiających podejmowanie wielu działań w przestrzeni cyfrowej stało się priorytetem, który wyznac...

Supporting the Wellbeing of Students with Special Educational Needs (SEN) Returning to School. Strategies and Resourcesopis dobrej praktyki

Supporting the Wellbeing of Students with Special Educational Needs (SEN) Returning to School. Strategies and Resources

System oświaty zmaga się z wieloma wyzwaniami, które niesie pandemia i sytuacja epidemiczna jakiej doświadcza niemal cały świat. Zamkniecie szkół i przeniesienie procesu kształcenia do przestrzeni wirtualnej zrodziło wiele problemów, z którymi borykają się decydenci, nauczyciele, uczniowie i rodzice. W materiale omówiono zagadnienia dotyczące strategii  wspierania osób ze specjalnymi potrzebami ed...

Directory of Wellbeing CPD and Support for Post Primary Schools. Halloween to end of December 2020opis dobrej praktyki

Directory of Wellbeing CPD and Support for Post Primary Schools. Halloween to end of December 2020

Zmiany jakie zachodzą w systemie oświaty za przyczyną rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa wpływają na stan psychofizyczny wszystkich, którzy biorą udział w procesie kształcenia. Nauczyciele, rodzice i uczniowie zostali postawieni przed koniecznością dopasowania się do potrzeb jakie narzuca sytuacja epidemiczna. Dla wielu przeniesienie aktywności edukacyjnej z tradycyjnej klasy szkolnej ...

Supporting the Wellbeing of the School Community: Returning to School after Covid-19 School Closure. Wellbeing Toolkit for Primary Schoolsopis dobrej praktyki

Supporting the Wellbeing of the School Community: Returning to School after Covid-19 School Closure. Wellbeing Toolkit for Primary Schools

Pandemia zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa sprawiło, że konieczne było wprowadzenie ograniczeń epidemicznych, które miały zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Zasady jakie narzucili decydenci budziły wiele kontrowersji, jednak duża część społeczeństwa dopasowała się do nich i  pozostała w domach realizując codzienne zadania i działania za pośrednict...

Dydaktyka edukacji hybrydowej: Indywidualizacja w nauczaniu hybrydowymopis dobrej praktyki

Dydaktyka edukacji hybrydowej: Indywidualizacja w nauczaniu hybrydowym

Każdy człowiek jest inny, ma inny potencjał i warunki, dlatego każdy uczeń wymaga indywidualnego podejścia do procesu kształcenia. Pandemia, z którą mierzy się dziś świat zmieniła sposób nauczania i wymusiła konieczność zmiany modelu edukacji. Z dnia na dzień proces, w którym bierze udział nauczyciel,  uczeń i często rodzic został przeniesiony z tradycyjnej szkoły, opartej na bezpośrednim kontakci...

Dydaktyka Edukacji Hybrydowej: Metoda odwróconej lekcjiopis dobrej praktyki

Dydaktyka Edukacji Hybrydowej: Metoda odwróconej lekcji

Współczesna edukacja otwiera się na potrzeby i oczekiwania społeczeństwa dopasowują formy, metody i narzędzia dydaktyczne do wymogów jakie niesie rzeczywistość szkolna i społeczna. Jedną z innowacji, którą można wykorzystać zarówno podczas nauczania stacjonarnego jak i zdalnego, realizowanego online jest odwrócona lekcja, metoda, która umożliwia wcześniejsze wprowadzenie ucznia do tego, co będzie ...

RECOMMENDATIONS FOR CROSS-CURRICULAR TEACHING IMPLEMENTATIONopis dobrej praktyki

RECOMMENDATIONS FOR CROSS-CURRICULAR TEACHING IMPLEMENTATION

Każdy człowiek, który chce świadomie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym musi mierzyć się z wyzwaniem jakim jest dopasowanie umiejętności do potrzeb i oczekiwań zmieniającego się rynku. W szczególnie trudnej sytuacji są współcześni nauczyciele, którzy pomimo, iż często sami borykają się z problemem niedostosowania kompetencji do wymagań, muszą rozwijać również kompetencje niezbę...

PROJEKT CROSSCUT: Kompetencje kluczowe dla nauczania międzyprzedmiotowego w Unii Europejskiej – Ramy odniesienia.opis dobrej praktyki

PROJEKT CROSSCUT: Kompetencje kluczowe dla nauczania międzyprzedmiotowego w Unii Europejskiej – Ramy odniesienia.

Dziś edukacja wychodzi poza standardy kształcenia formalnego, zgodnego z programem nauczania. Aby sprostać wyzwaniom jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość, konieczne jest podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego i kształcenia kompetencji umożliwiających dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku. Odpowiedzą na takie wyzwania ma być projekt Crosscut, który zapewnia możliwość system...

HR4.0: Shaping People Strategies in the Fourth Industrial Revolutionopis dobrej praktyki

HR4.0: Shaping People Strategies in the Fourth Industrial Revolution

Technologie cyfrowe są motorem napędzającym współczesną gospodarkę. Niniejsza Biała Księga ma na celu wspieranie liderów biznesu w definiowaniu nowych strategii na rynkach pracy. Podkreśla rolę działu zasobów ludzkich (HR) i jego specjalistów w realizacji działań związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii i adaptacją pracowników do nowych warunków pracy. HR 4.0 określa ramy kształtowania str...

Problem wykluczenia cyfrowego w edukacji zdalnejopis dobrej praktyki

Problem wykluczenia cyfrowego w edukacji zdalnej

Dynamika zmian jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii w codzienne życie człowieka jest duża i dotyka wielu obszarów funkcjonowania. Ostatnie miesiące, w trakcie których świat toczy walkę z rozprzestrzeniająca się epidemią koronawirusa pokazały, jak nowoczesne narzędzia mogą być przydatne. Korzystanie z narzędzi cyfrowych stało się nie tyle możliwością co koniecznością. W publikacji dokon...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja