Biblioteka Cyfrowa

Kompetencja globalna w szkole

Kompetencja globalna w szkole

Dziś człowiek żyje w globalnym świecie, w którym wchodzi w relacje społeczne z innymi ludźmi zarówno tymi znajdującymi się bezpośrednio w najbliższym otoczeniu, jak i tymi, z którymi kontakty są możliwe za przyczyną nowoczesnych technologii, które zrewolucjonizowały pojęcie czasu i miejsca. Umiejętności komunikacyjne stały się jednymi z kluczowych kompetencji, bez których trudno funkcjonować we ws...

Metoda WebQuest w kształceniu kompetencji kluczowych. Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce.

Metoda WebQuest w kształceniu kompetencji kluczowych. Osadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce.

Zmiany cywilizacyjne jakich doświadczamy za przyczyną ekspansji technologii cyfrowych w codzienne życie każdego z nas sprawiły, że musimy na bieżąco dostosowywać się to panujących trendów technologicznych. Zmianom podlega nie tylko sposób życia ale również bycia człowieka. Przeobrażeniom ulegają niemal wszystkie obszary życia człowieka, w tym obszar niezwykle ważny, obszar edukacyjny. Prezentowana...

Język polski wprawiony w ruch – twórcze zastosowanie aplikacji Prezi w dydaktyce

Język polski wprawiony w ruch – twórcze zastosowanie aplikacji Prezi w dydaktyce

Współczesna edukacja, w swych działaniach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, posługuje się wieloma nowoczesnymi narzędziami, umożliwiającymi, ułatwiającymi i uatrakcyjniającymi wiele podejmowanych zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli działań edukacyjnych. Niniejsza publikacja ukazuje możliwości i zalety wykorzystania prezentacji multimedialnych w celu wzbogacenia tradycyjnej, opartej na...

Idea nauczania programowanego w perspektywie rozwoju form kształcenia wykorzystujących społeczną przestrzeń Internetu

Idea nauczania programowanego w perspektywie rozwoju form kształcenia wykorzystujących społeczną przestrzeń Internetu

Ekspansja cyfrowych technologii wniosła zmiany w wiele obszarów aktywności człowieka. Wraz z rozwojem TIK zaczęto wykorzystywać internet i nowe media jako skuteczne narzędzia wspierania nawet prostych działań podejmowanych na co dzień. W prezentowanej publikacji wskazano perspektywy, jakie rozwój nowoczesnych technologii otwiera przed systemem oświaty. Jedną z możliwości, jakie niesie wdrażanie TI...

Wykorzystanie Internetu w dydaktyce historii

Wykorzystanie Internetu w dydaktyce historii

Internet otwiera przed użytkownikami nieograniczony dostęp do informacji. Współczesna edukacja ma za zadanie kształtowanie kompetencji związanych z bezpiecznym, refleksyjnym, świadomym korzystaniem z dostępnych treści, a rola nauczyciela w cyfrowym świecie sprowadza się bardziej do roli przewodnika, instruktora, koordynatora wspierającego ucznia i wskazującego dostępne źródła tych rzetelnych i wia...

Średnioterminowe efekty programu „Cyfrowa szkoła”

Średnioterminowe efekty programu „Cyfrowa szkoła”

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych pt. „Cyfrowa szkoła” realizowany w latach 2012-2013 miał na celu wdrożenie w praktyce rozwiązań zmierzających do zwiększenia stosowania przez nauczycieli TIK w procesie edukacyjnym, a w konsekwencji – podniesienie kompetencji uczniów w zakresie stosowania nowoczesnych technol...

Wybrane zagadnienia dydaktyki informatyki.

Wybrane zagadnienia dydaktyki informatyki.

W dobie dynamicznych przemian związanych z rozszerzaniem się możliwości jakie otwiera przed użytkownikiem dostęp do technologii cyfrowym, konieczne staje się ciągłe podnoszenie kompetencji w zakresie TIK. Współczesne placówki kształcenia dostosowują zakres programów nauczania do wymagań jakie stawia przed nimi rosnąca potrzeba rozwoju kompetencji cyfrowych. Dydaktyka, jako teoria nauczania zajmuje...

Najnowsze teorie uczenia w epoce cyfrowej

Najnowsze teorie uczenia w epoce cyfrowej

Wiek XX przyniósł wiele zmian związanych z rozwojem mediów, tak więc rzeczywistość, w której wzrasta i wychowuje się współczesny człowiek jest zupełnie inna niż ta sprzed epoki nowoczesnych technologii. Z każdym upływającym rokiem ekspansja nowoczesnych technologii zmieniała sposób funkcjonowania człowieka, w tym sposób zdobywania informacji i wiedzy. Zmianom ulegać zaczęły koncepcje pedagogiczne,...

Dydaktyka informatyki 9(2014)numer czasopisma

Dydaktyka informatyki 9(2014)

Aleksander Piecuch

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych podejmowanych działaniach jest dziś powszechne. Współczesny człowiek nie wyobraża sobie funkcjonowania bez możliwości korzystania z dobrodziejstw techniki w codziennym życiu. Często, do niedawna proste czynności wydają się niewykonalne bez możliwości użycia narzędzi TIK. Rozwój w zakresie nowoczesnych technologii otwiera nowe możliwo...

Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się - 8(2013)numer czasopisma

Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się - 8(2013)

Aleksander Piecuch

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Technika wyznacza współcześnie trendy w edukacji. Wraz z pojawieniem się nowoczesnych technologii zmieniło się i ciągle, systematycznie ulega zmianom wiele w tradycyjnym podejściu do nauczania i uczenia. System oświaty dopasowuje się do wymagań jakie stawia przed nim zmieniająca się rzeczywistość. Informacja, która jest dziś atrybutem społeczeństwa wiedzy, odwróciła tradycyjny model kształcenia i ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja