Biblioteka Cyfrowa

Skills for Industry. High-Tech Skills: Scaling up best practices and re-focusing funding programmes and incentives.

Skills for Industry. High-Tech Skills: Scaling up best practices and re-focusing funding programmes and incentives.

Współczesną gospodarkę napędza dziś technologia, które wyznacza trendy na światowych rynkach gospodarczych. Konkurencyjność zależy w dużej mierze od umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz poprawy jakości i wydajności pracy. Publikowany raport na temat edukacji w erze cyfrowej zawiera dane, które w liczbach obrazują poziom kompetencji w zakresie wykorzystania technologii na co...

SKILLS FOR A DIGITAL WORLD Background Paper for Ministerial Panel 4.2

SKILLS FOR A DIGITAL WORLD Background Paper for Ministerial Panel 4.2

Technologie cyfrowe zmieniły zarówno sposób dochodzenia do wiedzy i umiejętności jak i sposób wykorzystania ich w codziennym życiu. W czasach dynamicznych zmian, które determinuje postęp technologiczny umiejętność przystosowywania się do potrzeb i oczekiwań rynku stała się kompetencją nadrzędną, a każdy człowiek niezależnie od wieku i wykształcenia jest zobligowany do systematycznego podnoszenia i...

Digital Skills for All Europeans

Digital Skills for All Europeans

Technologie cyfrowe są dziś elementem codziennej rzeczywistości. Każdy człowiek, który chce aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym musi systematycznie doskonalić kompetencje związane z TIK, umiejętności, które stają się kluczowym czynnikiem napędzającym gospodarkę, otwierającym nowe możliwości i ułatwiającym funkcjonowanie w życiu. Komisja Europejska mając na uwadze wagę kwalifikacji...

Framework for 21st Century Learning

Framework for 21st Century Learning

Kompetencje cyfrowe są dziś jednymi z najważniejszych umiejętności, które nabyć musi człowiek aby sprawnie i aktywnie funkcjonować w społeczeństwie. Aby wspomóc prace nad integracją edukacji i technologii opracowano ramy, które wskazują i opisują umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które młodzi ludzie muszą posiąść, aby odnieść w życiu sukces. Prezentowany materiał  może stanowić wsparcie dla pr...

Human Capital. Digital Inclusion and Skills.

Human Capital. Digital Inclusion and Skills.

Współczesna gospodarka opiera się na nowoczesnych technologiach, które systematycznie i dynamicznie zmieniają sposób funkcjonowania człowieka, kształtują rynek pracy i nauki. Innowacyjne rozwiązania determinują sposób działania przedsiębiorstw i wprowadzają zmiany w sposobie komunikacji społecznej. Efektywne wykorzystanie technologii stanowi o konkurencyjności wielu branż i sektorów gospodarki dla...

The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review.

The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review.

Technologie informacyjno-komunikacyjne determinują rozwój współczesnej gospodarki i narzucają tempo zachodzącym w niej zmianom. Dynamika tych zmian jest duża a człowiek systematycznie zmaga się z koniecznością dopasowania umiejętności do potrzeb zmieniającego się rynku. Globalizacja gospodarki zmienia kształt przedsiębiorstw a automatyzacja procesów produkcji zmienia charakter pracy. Stanowiska pr...

Bridging the Gap Between Digital Skills and Employability for Vulnerable Populations

Bridging the Gap Between Digital Skills and Employability for Vulnerable Populations

Rozwój technologii nadaje tempo zmianom jakie zachodzą w gospodarkach krajów. Niestety tempo zmian technologicznych nie idzie w parze z poziomem kompetencji cyfrowych koniecznych do sprawnej adaptacji człowieka do potrzeb rynku pracy. Wciąż istnieją deficyty w tym zakresie, a luka kompetencyjna w kluczowych umiejętnościach cyfrowych pogłębia nierówności i bezrobocie. Niwelowanie deficytów pomiędzy...

Skill needs for the future. Background Paper.

Skill needs for the future. Background Paper.

Dynamiczny rozwój technologii przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy i wzrostu gospodarczego krajów, jednak wymusza również konieczność dostosowania miejsc pracy i umiejętności pracowników do potrzeb zmieniającego się cyfrowo rynku. Jak wskazują wyniki badań istnieje ogromna cyfrowa przepaść między krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi, zarówno pod względem dostępu, jak i wykorzystaniem...

Investing in the future Digital Transformation 2021-2027

Investing in the future Digital Transformation 2021-2027

Transformacja cyfrowa otwiera wiele możliwości zarówno przed człowiekiem jak i gospodarką.  Komisja Europejska, mając na uwadze potrzeby gospodarki w zakresie rozwoju  technologicznego przygotowała program „Cyfrowa Europa”, który ma pomagać w transformacji cyfrowej europejskich społeczeństw i gospodarek. Projekt wsparto budżetem, który ma umożliwić zwiększenie inwestycji w zakresie rozwoju zarówno...

Building the workforce of the future: Learning from Grow with Google

Building the workforce of the future: Learning from Grow with Google

Cyfryzacja zmienia sposób funkcjonowania człowieka, charakter pracy, sposób nauki i metody wypoczynku. Wraz z ekspansją technologii w codzienne życie zmieniły się również codzienne potrzeby i oczekiwania. Tempo zmian rośnie, a kolejne zmiany rodzą ogromne wyzwania organizacyjne,  związane zarówno ze sposobem pracy, wykorzystaniem technologii w branży, jak i zarzadzaniem zasobami ludzkimi - w czasa...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja