Biblioteka Cyfrowa

Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się - 8(2013)numer czasopisma

Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się - 8(2013)

Aleksander Piecuch

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Technika wyznacza współcześnie trendy w edukacji. Wraz z pojawieniem się nowoczesnych technologii zmieniło się i ciągle, systematycznie ulega zmianom wiele w tradycyjnym podejściu do nauczania i uczenia. System oświaty dopasowuje się do wymagań jakie stawia przed nim zmieniająca się rzeczywistość. Informacja, która jest dziś atrybutem społeczeństwa wiedzy, odwróciła tradycyjny model kształcenia i ...

Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej

Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej

Przygotowanie nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w pracy pedagogicznej jest współcześnie jednym z priorytetów edukacji, ponieważ zmieniło się znaczenie edukacji w procesie kształcenia społeczeństwa w epoce technologii informacyjnej. Prezentowany ramowy program przedmiotu Dydaktyka Informatyki i Technologii Informacyjnej zawiera plan zajęć przygotowany dla studentów studiów stacjonarnych II s...

Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń: Działania innowacyjne „Nowa era informatyki”

Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń: Działania innowacyjne „Nowa era informatyki”

Informatyka jest współcześnie jednym z dynamicznie rozwijających się kierunków, w których młodzi świadomi roli technologii cyfrowych w codziennym życiu każdego człowieka chcą się kształcić. Ta dziedzina wiedzy otwiera przed ludźmi chcącymi podnosić swoje kwalifikacje wiele możliwości. W prezentowanej publikacji wskazano możliwości z jakich mogą korzystać, zdeterminowani do zdobycia wykształcenia w...

Aktualna podstawa programowa zajęć komputerowych i informatyki

Aktualna podstawa programowa zajęć komputerowych i informatyki

Cyfrowe technologie towarzyszą dziś dziecku od pierwszych dni życia. Rodzice wyposażają swoje pociechy w elektroniczne gadżety zanim jeszcze one same się nimi zainteresują. Umiejętność korzystania z dobrodziejstw cyfrowego świata stała się jedną z podstawowych kompetencji warunkujących uczestnictwo w aktywnym życiu współczesnego człowieka. Edukacja dopasowując się do potrzeb współczesnych cyfrowyc...

Anonimowość w cyfrowym świecie jako gra pozorów

Anonimowość w cyfrowym świecie jako gra pozorów

Świat cyfrowy przenika się dziś ze światem realnym. Sieć jest otwarta, ogólnie dostępna, nie tworzy barier z jakimi można spotkać się w realnym, w kontakcie face to face. Można powiedzieć, że kreuje obraz człowieka zgodnie z potrzebami. Część użytkowników ma przeświadczenie, że może w sieci tworzyć rzeczywistość, taką jaką chce, jak mu się podoba, nieweryfikowalną przez innych uczestników wirtualn...

Aplikacje mobilne jako środek dydaktyczny z perspektywy pedagogiki medialnej

Aplikacje mobilne jako środek dydaktyczny z perspektywy pedagogiki medialnej

Jak usprawnić i uatrakcyjnić edukacyjne zmagania w przekazywaniu wiedzy dzieciom i młodzieży we współczesnej szkole i jednocześnie zachęcić ucznia do zaangażowania się w proces jej nabywania? Takie pytanie zadaje sobie wielu nauczycieli, którym zależy aby uczeń odniósł sukces edukacyjny na miarę swoich możliwości. Chcąc dopasować środki i narzędzia dydaktyczne do wymagań szybko zmieniającej się te...

Nowoczesne technologie w oświacie i edukacji

Nowoczesne technologie w oświacie i edukacji

Nowoczesne technologie są obecne w życiu każdego współczesnego człowieka. Starsi uczą się korzystania z nich zgodnie z potrzebami i predyspozycjami własnymi, młodzi wzrastają od maleńkiego w ich otoczeniu, kształtując umiejętności z nimi związane równocześnie z rozwojem fizycznym, społecznym i emocjonalnym. Niewątpliwie użyteczność nowoczesnych narzędzi wspomaga działalność człowieka w wielu obsza...

Nowoczesne media cyfrowe – naturalne środowisko pokolenia m-learningu

Nowoczesne media cyfrowe – naturalne środowisko pokolenia m-learningu

Cyfrowe technologie są współcześnie nieodzownym elementem świata współczesnego człowieka. Nie zaprzątamy sobie dziś głowy zapamiętywaniem dat, numerów telefonów, terminów spotkań ponieważ zapisać je można w telefonie, który przypomni w odpowiednim momencie. Wybierając się w podróż nie analizujemy trasy, na miejsce docelowe doprowadzi nas nawigacja satelitarna, kartki pocztowe i listy już dawno zas...

Rozwój pojęć informatycznych od pierwszej klasy

Rozwój pojęć informatycznych od pierwszej klasy

Wynikiem wielu zmian, jakich byliśmy świadkami w ostatnich latach w systemie oświaty, jest nowa podstawa programowa, która zakłada, że na każdym etapie edukacyjnym są wydzielone przedmioty informatyczne. Biorąc pod uwagę fakt, że współczesne kompetencje konieczne do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie polegają na sukcesywnym rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, kreatywności w poszuki...

EduMatrix - nowe oblicze matematyki i programowania dla najmłodszych

EduMatrix - nowe oblicze matematyki i programowania dla najmłodszych

Przedmioty ścisłe stwarzają niemal na każdym etapie nauczania trudności. Niewielu uczniów może powiedzieć, że ich nauka nie wymaga zaangażowania, a wiedza przychodzi sama. Autorzy artykułu zastanawiają się z czego najczęściej wynika niechęć do nauki przedmiotów ścisłych oraz jak zmienić w oczach dzieci obraz matematyki i informatyki i zachęcić do zdobywania i pogłębiania wiedzy w tych dziedzinach....

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja