Biblioteka Cyfrowa

Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Technologie cyfrowe odgrywają dziś znaczącą rolę w procesie rozwoju gospodarki i społeczeństw. Wraz z postępem technologicznym otwierają się nowe możliwości i choć obawy związane z dynamiczną ekspansją technologii w codzienne życie człowieka budzą niejednokrotnie  wątpliwości, perspektywa lepszej przyszłości i łatwiejszego życia kusi. Innowacje zyskują na znaczeniu zwłaszcza w kontekście poprawy j...

Skills for Industry. Scaling-up Best practices and re-Focusing Programmes and Incentives.

Skills for Industry. Scaling-up Best practices and re-Focusing Programmes and Incentives.

Cyfryzacja zmienia sposób funkcjonowania gospodarki państw. Nowinki technologiczne zaburzają tradycyjne formy pracy a konkurencyjność przemysłu coraz częściej zależy od skutecznego wykorzystania nowych technologii oraz wiedzy, umiejętności, kompetencji i kreatywności siły roboczej. Wszelkie braki kompetencyjne w dziedzinie nowych technologii, niedobory i luki związane z wykorzystaniem umiejętności...

The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review.

The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review.

Technologie informacyjno-komunikacyjne determinują rozwój współczesnej gospodarki i narzucają tempo zachodzącym w niej zmianom. Dynamika tych zmian jest duża a człowiek systematycznie zmaga się z koniecznością dopasowania umiejętności do potrzeb zmieniającego się rynku. Globalizacja gospodarki zmienia kształt przedsiębiorstw a automatyzacja procesów produkcji zmienia charakter pracy. Stanowiska pr...

eTwinning drogą do edukacji przyszłości

eTwinning drogą do edukacji przyszłości

Postęp w dziedzinie nowych mediów stawia coraz to nowe wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. Wkracza w niemal wszystkie obszary życia człowieka, zmienia sposób pracy i nauki. W publikacji ukazano zmiany jakie wprowadza w edukacji. Przybliżono założenia programu, który w innowacyjny sposób łączy tradycyjny system kształcenia z nowoczesną technologią i otwiera możliwości komunikacji i wymiany ...

Nasz projekt eTwinning 2015. Zwycięskie projekty w konkursie

Nasz projekt eTwinning 2015. Zwycięskie projekty w konkursie

eTwenning to program, który łączy nowoczesne technologie, komunikację i naukę. Otwiera nowe możliwości edukacyjne i szkoleniowe oraz ułatwia współpracę, wymianę doświadczeń, poglądów i realizacje działań na rzecz rozwoju zarówno własnego nauczycieli jak i ich podopiecznych, uczniów placówek oświatowych. Stwarza możliwość budowania relacji i umożliwia kontakt na odległość. Poprzez integrację nauki ...

diversITy - Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market

diversITy - Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market

Rynek pracy w sektorze ICT szybko się rozwija, a wraz z nim zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel. Na dzień dzisiejszy rozbieżność między popytem a podażą miejsc pracy w sektorze ICT rośnie z roku na rok. Wyzwaniem dla edukacji, przemysłu i decydentów jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania wykwalifikowanych pracowników ICT. W publikacji dokonano identyfikacji problemu, analizy potencjał...

Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market in Poland

Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market in Poland

Branża ICT jest jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie gałęzi gospodarki, systematycznie rozrasta się rynek innowacyjnych technologii i wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, którzy spełnia wymagania rynku XXI. Niestety jak wskazują wyniki prowadzonych badań wciąż występują niedobory specjalistów ICT. W publikacji dokonano analizy sytuacji na rynku edukacji i pracy w sektorze ICT w Po...

The Future of Innovation and Technology in Education

The Future of Innovation and Technology in Education

Współczesny świat podlega nieustannym przeobrażeniom a postęp technologiczny nadaje tempo zmianom i wyznacza ich kierunki. Umiejętność przystosowania się do warunków jakie stawia ekspansja technologii w niemal wszystkie obszary aktywności ludzkiej stała się kompetencją kluczową, która determinuje jakość i sposób funkcjonowania człowieka w realiach zmieniającej się rzeczywistości. Edukacja jest dzi...

Digital education 2.0 From content to connections

Digital education 2.0 From content to connections

Innowacje są elementem zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Komputery i telefony komórkowe to narzędzia codziennego użytku, bez których człowiek nie wyobraża sobie życia. Dostawcy technologii i usług cyfrowych sukcesywnie wprowadzają na rynek nowe atrakcyjne narzędzia dopasowane do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Kształcenie kompetencji cyfrowych stało się elementem kluczowym ...

Reimagining Education for the Digital Age

Reimagining Education for the Digital Age

Wraz z rozwojem technologii obserwujemy coraz większy wpływ techniki na codzienne życie człowieka. Wpływ ten sukcesywnie rozszerza się, dotyka już niemal wszystkich obszarów działalności ludzkiej. Edukacja jest jednym z tych, przed którymi ekspansja cyfrowa stawia największe wyzwania. W publikacji dokonano analizy wpływu technologii na edukację oraz przeglądu komunikatów i zaleceń kierowanych do d...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja