Biblioteka Cyfrowa

High-Tech skills industry: Increasing EU’s talent pool and promoting the highest quality standards in support of digital transformation

High-Tech skills industry: Increasing EU’s talent pool and promoting the highest quality standards in support of digital transformation

Cyfryzacja gospodarki zmienia sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, które muszą dopasować sposób funkcjonowania do potrzeb związanych z pojawianiem się nowych trendów technologicznych. Problemy pojawiają się zarówno w zakresie dostosowania narzędzi do potrzeb jak i przygotowania ludzi do pełnienia nowych funkcji i zmiany sposobu pracy. Adaptacja wymaga nakładu środków i czasu. W publikacji dokona...

Skills for Industry. Online Training. Promoting Opportunities for the Workforce in Europe

Skills for Industry. Online Training. Promoting Opportunities for the Workforce in Europe

Zmiany narzucone przez dynamiczny rozwój technologii i cyfryzację dotykają współcześnie niemal wszystkich. Zmiany zachodzą w przedsiębiorstwach, systemie oświaty i w codziennym życiu obywateli a adaptacja środowiska do nowoczesnych trendów przysparza wielu problemów. W publikacji dokonano analizy potrzeb jakie niesie robotyzacja i wskazano umiejętności kluczowe umożliwiające dopasowanie się do zmi...

Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation. Final Report

Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation. Final Report

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmienia się zapotrzebowanie na nowe umiejętności. Zawody związane z branżą IT zyskują na popularności a technopolizacja sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Konkurencyjność przemysłu w dużej mierze zależy od wiedzy, kompetencji i kreatywności pracowników, dlatego wszelkie niedobory i luki w umiejętnościach w połączeniu z niedopasowanie...

Defining the skills citizens will need in the future world of work

Defining the skills citizens will need in the future world of work

Nowoczesne narzędzia wspierają codziennie ludzi w pracy i nauce. Stały się elementem, bez którego trudno sobie wyobrazić życie. Dynamika z jaką wkraczają na rynki nabiera z każdym rokiem tempa a potrzeby użytkowników systematycznie rosną. Konieczne stało się definiowanie kluczowych umiejętności, potrzebnych na rynku pracy w zmieniającym się cyfrowo świecie. W publikowanym badaniu dokonano analizy ...

Digital Competence in the Knowledge Society

Digital Competence in the Knowledge Society

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiła się potrzeba rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających sprawne i efektywne wykorzystanie możliwości jakie oferują.  Społeczeństwo stało się społeczeństwem wiedzy, w którym proces edukacyjny wyszedł poza standardowe ramy i przybrał formę edukacji całożyciowej. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej kompetencji cyfrowych i terminów z...

Parental Supervision: Predictive Variables of Positive Involvement in Cyberbullying Prevention

Parental Supervision: Predictive Variables of Positive Involvement in Cyberbullying Prevention

Rodzice są pierwszymi edukatorami, którzy wpływają na rozwój dziecka we wszystkich sferach życia. Od wczesnego dzieciństwa starają się tworzyć sprzyjające dla rozwoju warunki i kierują wszelkie starania aby wychowywać i uczyć. To oni również jako pierwsi wprowadzają dziecko w świat nowoczesnych technologii, które z każdym rokiem dynamicznie wchodzą w kolejne obszary w jakich funkcjonuje człowiek. ...

e-skills, soft skills & social skills - students' competences on a digital age

e-skills, soft skills & social skills - students' competences on a digital age

Rozwój technologii zmienia świat i codzienne życie człowieka. Wraz z dynamiczną ekspansją nowoczesnych narzędzi zmieniają się wymagania dotyczące umiejętności koniecznych do podejmowania aktywności związanych z wykorzystaniem dostępnych na rynku narzędzi. W publikacji omówiono zmiany jakie niesie cyfryzacja i wskazano kompetencje kluczowe, które determinują jakość życia. Autorzy podkreślają koniec...

Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI

Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI

Fundacja digitalpoland

Informatyzacja kolejnych obszarów aktywności społeczno-gospodarczej człowieka nabrała tempa wraz z pojawieniem się ograniczeń epidemicznych, które mają minimalizować negatywne skutki rozprzestrzeniania się pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Kształcenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych stało się elementem edukacji całożyciowej, zarówno formalnej jak i nieformalnej. Brak umiejętności związanych...

Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Studium przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Studium przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kompetencje cyfrowe warunkują dziś sprawne i aktywne uczestnictwo w codziennej rzeczywistości. Szum medialny, zalew informacyjny i szeroki dostęp do informacji rodzi konieczność kształtowania umiejętności filtrowania i oceny treści oraz rzetelnej weryfikacji wiarygodności przekazu. Autorzy publikacji poddali analizie kompetencje cyfrowe studentów zdobywających wiedzę i umiejętności na Uniwersyteci...

COVID-19 and the Promotion of Digital Competences in Education

COVID-19 and the Promotion of Digital Competences in Education

Pandemia spowodowana pojawieniem się wirusa COVID-19 zmieniła życie społeczne, gospodarcze i kulturalne oraz sposób funkcjonowania ludzi na całym świecie. Konsekwencje jakie będą z tego wynikały w przyszłości są na obecną chwilę trudne do oszacowania. Sytuacja pandemiczna wpływa na regularne funkcjonowanie placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych na całym świecie, a ich tymczasowe z...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja