Biblioteka Cyfrowa

Kompetencje kluczowe w społeczeństwie informacyjnym i edukacji informatycznej społeczności lokalnejartykuł naukowy

Kompetencje kluczowe w społeczeństwie informacyjnym i edukacji informatycznej społeczności lokalnej

Tomasz Kupidura

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki

Technologie cyfrowe są dziś powszechnie wykorzystywane, coraz częściej współczesny człowiek nie potrafi wyobrazić sobie bez nich życia. Kompetencje w zakresie TIK stały się jednymi z kluczowych, jakie posiąść musi człowiek, aby sprawnie funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości. Pomimo, iż ekspansja cyfrowych technologii wymusza konieczność dostosowywania się do zmian, wciąż jednak wielu Pola...

Innowacyjne metody kształcenia. Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia. Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Współczesna edukacja nie sprowadza się jedynie do kształcenia ustawicznego i formalnego. Wraz z rozwojem cyfrowych technologii zmieniła się koncepcja i podejście do nauczania i uczenia się. Zwrócono uwagę na konieczność kształcenia nieformalnego, kierowanego do szerszej grupy społeczeństwa. Zaczęto podejmować inicjatywy propagujące uczenie się całożyciowe, zmierzające do podnoszenia i doskonalenia...

Raport Badawczy i Strategiczny JRC. DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

Raport Badawczy i Strategiczny JRC. DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

Współcześnie niemal wszyscy niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego, czy wykonywanego zawodu, starają się dostosowywać zakres umiejętności do potrzeb, jedni swoich własnych inni środowiska w jakim funkcjonują. Umiejętności te stają się dziś niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w życiu zarówno społecznym, jak i często zawodowym. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji w zakresie T...

Szkoła umiejętności XXI wieku

Szkoła umiejętności XXI wieku

Kompetencją niezwykle ważną w XXI wieku jest umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków. Termin „umiejętności XXI wieku" odnosi się do szerokiego zestawu wiedzy, umiejętności, nawyków pracy i cech charakteru, które zdaniem nauczycieli, reformatorów szkolnych, profesorów uczelni wyższych, pracodawców i innych osób, mają kluczowe znaczenie dla sukcesu w dzisiejszym świecie. Mówiąc...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja