Biblioteka Cyfrowa

Skuteczność wdrażania nowych technologii w szkole. W stronę edukacji medialno-informacyjnej.fragment książki

Skuteczność wdrażania nowych technologii w szkole. W stronę edukacji medialno-informacyjnej.

Ewelina Strawa

Wydawnictwo Naukowe UAM

Nowoczesne technologie stały się częścią zmieniającej się rzeczywistości, a media stają się coraz ważniejszym elementem funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Z uwagi na to, iż cyfrowa ekspansja dotyczy coraz szerszych obszarów życia i dotyczy coraz młodszej części społeczeństwa niezwykle ważne staje się podejmowanie działań kierowanych na przygotowanie do życia w cyfrowym świecie i świ...

Stanowisko w kwestii zapewnienia edukacji medialnej wszystkim grupom wiekowym i społecznymdokument

Stanowisko w kwestii zapewnienia edukacji medialnej wszystkim grupom wiekowym i społecznym

Polski Komitet Programu Informacja dla Wszystkich przy Polskim Komitecie do spraw UNESCO

W epoce cyfrowej jakiej jesteśmy świadkami i uczestnikami, kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu jest jedną z kluczowych kompetencji, jaką powinien posiadać człowiek, aby móc w pełni, aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczo-kulturalnym. Kształcenie kompetencji w zakresie TIK stało się nadrzędnym cele...

Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się - 8(2013)

Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się - 8(2013)

Technika wyznacza współcześnie trendy w edukacji. Wraz z pojawieniem się nowoczesnych technologii zmieniło się i ciągle, systematycznie ulega zmianom wiele w tradycyjnym podejściu do nauczania i uczenia. System oświaty dopasowuje się do wymagań jakie stawia przed nim zmieniająca się rzeczywistość. Informacja, która jest dziś atrybutem społeczeństwa wiedzy, odwróciła tradycyjny model kształcenia i ...

Edukacja medialna w Polsce XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem prac KRRiT w latach 2007-2010

Edukacja medialna w Polsce XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem prac KRRiT w latach 2007-2010

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Edukacja medialna ma za zadanie wykształcić umiejętność świadomego, odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu. Do niedawna działania podejmowane w tym zakresie zdecydowanie odbiegały od potrzeb zmieniającej się technologicznie gospodarki. Wraz z ekspansją nowych technologii na rynek polski, zintensyfikowano prace nad wdrażaniem działań zmierzających do podniesienia świadomości w za...

Biblioteka – tu można więcej! Jak budować centra edukacji medialnej i cyfrowejporadnik

Biblioteka – tu można więcej! Jak budować centra edukacji medialnej i cyfrowej

Grzegorz D. Stunża

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Biblioteka to miejsce, które kojarzyło się zawsze z wiedzą. Tomy skatalogowanych pozycji umieszczone na półkach, godziny spędzone przy biurku w czytelni i wszechobecna cisza wprowadzały od lat w magiczny klimat charakterystyczny dla tego miejsca. Dziś w dobie nowoczesnych technologii biblioteki postrzegane są zupełnie inaczej. Dostęp do wiedzy czerpanej z cyfrowych źródeł sprawił, że rola jaką kie...

Cyberprzestrzeń i roboty humanoidalne nowym wyzwaniem edukacji

Cyberprzestrzeń i roboty humanoidalne nowym wyzwaniem edukacji

Celem edukacji jest, najprościej mówiąc, przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie określonych funkcji społecznych, ale też zawodowych. Edukacja ma przygotować do przyszłych wyzwań. Z tego powodu istotne jest, aby nauka nie skupiała się jedynie na przeszłości, czy współczesności. Równie ważne jest trafne przewidywanie rozwoju i związanych z tym wyzwań. W cza...

Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej

Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nowoczesne media otwierają przed współczesnym człowiekiem dostęp do szerokiego wachlarza informacji, umożliwiają sprawne poruszanie się w bezkresnym obszarze dostępnych treści i wyszukiwanie tych informacji, których aktualnie potrzebujemy. Pozwalają nie tylko na zdobycie informacji, służą wielu bardziej lub mniej przydatnym celom. Dostępność i coraz większa ich powszechność powoduje, że z każdym r...

Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnejraport ekspercki

Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnej

Grzegorz D. Stunża, Justyna Jasiewicz, Piotr Drzewiecki, Anna Justyna Dąbrowska, Jarosław Lipszyc

Fundacja Nowoczesna Polska

Współczesny świat podlega ciągłym zmianom, a potrzeba dostosowania się do aktualnych wymogów leży w naturze człowieka. Staramy się wpisywać w ramy oczekiwań, jakie stawia przed nami społeczeństwo, w którym funkcjonujemy i stajemy codziennie w wyścigu, próbując nadążyć za ewolucją.  Niniejszy raport ma na celu określenie na podstawie istniejących danych, stanu kompetencji medialnych i informacyjnyc...

Edukacja medialna w Polsce w latach 2008 – 2011. Najważniejsze inicjatywy, główne problemy, perspektywa rozwoju

Edukacja medialna w Polsce w latach 2008 – 2011. Najważniejsze inicjatywy, główne problemy, perspektywa rozwoju

Rozwój edukacji medialnej jest tematem aktualnym i perspektywicznym. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji w zakresie TIK należy do kluczowych zadań stojących przed współczesnym systemem oświaty. W przedstawionym artykule dokonano prezentacji głównych inicjatyw społecznych w edukacji medialnej podejmowanych w latach 2008 - 2011 w Poznaniu. Autor przedstawia istotne problemy oraz najważniejsze ini...

Medialność a sprawność edukacyjna ucznia

Medialność a sprawność edukacyjna ucznia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nieustannie trwają dyskusje nad kształtem i modelem współczesnej szkoły. Ciągła ewoluacja systemu oświaty wprowadza chaos i dezorganizację, która dotyczy zarówno nauczycieli, rodziców, jak i samych uczniów. Jedno jest pewne w pełnej zmian oświacie, szkoła ma przygotować ucznia - dziecko do tego, aby stało się człowiekiem dorosłym, zdolnym do uczestnictwa w życiu społecznym. Dziś, w czasach zmian j...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja