Biblioteka Cyfrowa

Poradnik SKRIWARE. Nauczanie Zdalne. #UczSięWDomuporadnik, opis dobrej praktyki, broszura

Poradnik SKRIWARE. Nauczanie Zdalne. #UczSięWDomu

Zespół Edukacyjny Skriware

Skriware sp. z o.o.

Szkoła w czasach pandemii musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami, na które nie była przygotowana. Z dnia na dzień zmienił się sposób realizacji procesu kształcenia. Tradycyjny przekaz zastąpiła edukacja zdalna, w której komunikacja odbywa się za pomocą nowoczesnych narzędzi technologii cyfrowej. Wielu nauczycieli musiało zmierzyć się z koniecznością prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii, z...

Wspieramy zdalne nauczanie: Materiały szkoleniowe – moduły i funkcje systemu LIBRUS Synergia, inne narzędzia wspomagające nauczanie ...poradnik, opis dobrej praktyki, broszura

Wspieramy zdalne nauczanie: Materiały szkoleniowe – moduły i funkcje systemu LIBRUS Synergia, inne narzędzia wspomagające nauczanie ...

Librus

Od lat edukacja zmienia się zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami. Dziś system oświaty musi mierzyć się z wyzwaniem, które przysparza wielu problemów zarówno uczącym jak i uczniom, problemem braku możliwości realizacji kształcenia w tradycyjny sposób. Pandemia z jaką boryka się dziś świat zamknęła instytucje oświatowe i zmusiła do otwarcia się na nową formę nauczania – edukację na odległość. Nauczy...

Wspieramy zdalne nauczanie: Materiały szkoleniowe – organizacja pracy szkoły, prawo oświatoweopis dobrej praktyki, broszura

Wspieramy zdalne nauczanie: Materiały szkoleniowe – organizacja pracy szkoły, prawo oświatowe

Danuta Skrzypek

Librus

Nowoczesne narzędzia od lat towarzyszą różnym działaniom podejmowanym przez człowieka. Wykorzystywane są coraz chętniej i coraz częściej w wielu dziedzinach życia, w tym w edukacji. Do niedawna jedynie wspomagały proces kształcenia, dziś stały się jego nieodzownym elementem. Nauczanie zdalne przestało być alternatywą dla tradycyjnej formy przekazu, stało się główną metodą, która umożliwia realizac...

Wspieramy zdalne nauczanie: Materiały szkoleniowe. Nauczanie zdalne w praktyce - okiem dyrektora szkołyopis dobrej praktyki, broszura

Wspieramy zdalne nauczanie: Materiały szkoleniowe. Nauczanie zdalne w praktyce - okiem dyrektora szkoły

Ilona Helik

Librus

Szkoła na przestrzeni lat zmieniała się i dopasowywała do wymagań jakie niesie rzeczywistość społeczno-gospodarcza. Kolejne reformy modernizowały system kształcenia i zmieniały go zgodnie z potrzebami. Nikt jednak nie spodziewał się, że sytuacja, która doświadczyła niemal wszystkich członków społeczeństwa  związana z rozprzestrzeniająca się pandemią koronawirusa wprowadzi tyle zamieszania w poukła...

e-Learning w szkole

e-Learning w szkole

Zmiany cywilizacyjne jakich systematycznie doświadczamy zmieniają narzędzia, metody oraz formy pracy i nauki do jakiej byliśmy przyzwyczajeni a ekspansja technologii w codzienne życie człowieka otwiera nowe możliwości. Pojawiają się nowe technologie, które uzupełniają i wspierają tradycyjne formy przekazu wiedzy i informacji. Duże zmiany w tym zakresie zaobserwować można w systemie oświaty. Platfo...

Elearning#1 notatki zorganizowane

Elearning#1 notatki zorganizowane

Nowe media stały dziś narzędziem codziennego użytku, komputer podłączony do sieci jest urządzeniem, bez którego wielu nie wyobraża sobie dziś życia. W dobie koronawirusa niezwykle skutecznym narzędziem, które umożliwiło nauczanie i szkolenie ma odległość stał się eLearning. Otworzył nowe możliwości uzupełnienia w czasach pandemii kształcenia tradycyjnego. W publikacji dokonano analizy roli e-learn...

Nauczanie zdalne. Jak zmieniło się na przestrzeni czasu. Raport nr 2raport z badań

Nauczanie zdalne. Jak zmieniło się na przestrzeni czasu. Raport nr 2

Librus

Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19, z jaką mamy do czynienia wprowadziła wiele zmian w sposobie funkcjonowania człowieka. Ograniczenia z jakimi musi mierzyć się społeczeństwo w dobie pandemii zmuszają do szybkiej adaptacji do nowych warunków. Portal LIBRUS prowadził badania,  których celem była analiza i diagnoza nauczania zdalnego oraz wyzwań, które zostały postawione przed wszystkimi:...

Alert edukacyjny 3. Jeśli edukacja ma sprawnie działać potrzebna jest wyższa subwencja oświatowa

Alert edukacyjny 3. Jeśli edukacja ma sprawnie działać potrzebna jest wyższa subwencja oświatowa

Pandemia COVID-19, z jaką mamy do czynienia współcześnie  załamała światowe rynki gospodarcze i odbiła piętno na codziennym życiu każdego człowieka. Stała się elementem życia, który nadaje mu charakter i formę. Obostrzenia związane z sytuacją epidemiczna potęgują lęk przed najbliższą przyszłością i obawy o zdrowie i sytuację ekonomiczną. Jeden mały wirus zmienił punkt widzenia i priorytety. W publ...

Alert edukacyjny 2. Nie zmieniajmy rodziców w nauczycieli i korepetytorów

Alert edukacyjny 2. Nie zmieniajmy rodziców w nauczycieli i korepetytorów

W związku z panującą sytuacją epidemiczną nauczanie zdalne stało się  faktem, z który zmierzyć się musieli zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice. W opublikowanym  Alercie, przygotowanym przez Open Eyes Economy Summit oraz Kolegium w Krakowie dokonano analizy sytuacji rodziców, na których przerzucone zostały obowiązki związane z nauczaniem dzieci. Jak wynika z analiz prowadzonych w tym zakre...

Alert edukacyjny 1. Pomylona hierarchia

Alert edukacyjny 1. Pomylona hierarchia

Żyjemy w świecie ciągłych zmian a umiejętność dopasowania się zmieniającej się rzeczywistości stała się kluczową kompetencją umożliwiająca aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym. Do niedawna zmiany związane były z ekspansją technologii w codzienne życie człowieka, dziś stoimy przed koniecznością dopasowania się do zmian jakie następują w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja