Biblioteka Cyfrowa

Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejporadnik

Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Nowoczesne technologie są coraz bardziej dostępne i korzysta z nich coraz większa część społeczeństwa. Największą grupą użytkowników są młodzi, którzy urodzili się i wychowują w czasach rewolucji cyfrowej i od wczesnych dziecięcych lat obcują z technologią na co dzień. W publikowanym poradniku omówiono zagrożenia na jakie są narażeni nieświadomi, młodzi użytkownicy sieci oraz wskazano możliwości p...

Nastolatki i gry cyfrowe. Poradnik dla rodzicówporadnik, książka

Nastolatki i gry cyfrowe. Poradnik dla rodziców

Marta Witkowska

NASK Państwowy Instytut Badawczy

Nowoczesne technologie otwierają nowe możliwości. Gry cyfrowe to jedna z najpopularniejszych elektronicznych form rozrywki, po którą sięgają ludzie w niemal każdym wieku. Największa grupa odbiorców to ludzie młodzi i to im poświęcono publikowany poradnik. Ma on wprowadzić rodziców w świat gier, w którym funkcjonują ich dzieci. W poradniku dokonano charakterystyki głównych gatunków gier dostępnych ...

Supporting the Wellbeing of Students with Special Educational Needs (SEN) Returning to School. Strategies and Resourcesporadnik

Supporting the Wellbeing of Students with Special Educational Needs (SEN) Returning to School. Strategies and Resources

System oświaty zmaga się z wieloma wyzwaniami, które niesie pandemia i sytuacja epidemiczna jakiej doświadcza niemal cały świat. Zamkniecie szkół i przeniesienie procesu kształcenia do przestrzeni wirtualnej zrodziło wiele problemów, z którymi borykają się decydenci, nauczyciele, uczniowie i rodzice. W materiale omówiono zagadnienia dotyczące strategii  wspierania osób ze specjalnymi potrzebami ed...

Directory of Online Support for Primary Schools Halloween to end of December 2020poradnik

Directory of Online Support for Primary Schools Halloween to end of December 2020

System oświaty mierzy się dziś z dużymi zmianami jakie zachodzą w zawiązku z pandemią i dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. Placówki oświatowe  przeniosły swoją działalność do przestrzeni wirtualnej i w niej w dużej mierze realizują proces kształcenia. Publikacja zawiera istotne dla szkół informacje dotyczące wspierania działań dydaktycznych po ustaniu stanu epidemicznego i powroc...

Directory of Wellbeing Supports and Online Resources for Primary School Parentsporadnik

Directory of Wellbeing Supports and Online Resources for Primary School Parents

Rodzice uczestniczą w procesie kształcenia w dużo większym stopniu, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Są ważnym elementem wsparcia dla szkoły jako instytucji, pedagogów i dzieci w tworzeniu środowiska uczenia i realizacji celów edukacyjnych. Dziś, w dobie pandemii podobnie jak nauczyciele i uczniowie borykają się z problemami związanymi z koniecznością realizacji procesu kształcenia w trybie on...

Directory of Wellbeing CPD and Support for Post Primary Schools. Halloween to end of December 2020poradnik

Directory of Wellbeing CPD and Support for Post Primary Schools. Halloween to end of December 2020

Zmiany jakie zachodzą w systemie oświaty za przyczyną rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa wpływają na stan psychofizyczny wszystkich, którzy biorą udział w procesie kształcenia. Nauczyciele, rodzice i uczniowie zostali postawieni przed koniecznością dopasowania się do potrzeb jakie narzuca sytuacja epidemiczna. Dla wielu przeniesienie aktywności edukacyjnej z tradycyjnej klasy szkolnej ...

Supporting the Wellbeing of the School Community: Returning to School after Covid-19 School Closure. Wellbeing Toolkit for Primary Schoolsporadnik

Supporting the Wellbeing of the School Community: Returning to School after Covid-19 School Closure. Wellbeing Toolkit for Primary Schools

Pandemia zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa sprawiło, że konieczne było wprowadzenie ograniczeń epidemicznych, które miały zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Zasady jakie narzucili decydenci budziły wiele kontrowersji, jednak duża część społeczeństwa dopasowała się do nich i  pozostała w domach realizując codzienne zadania i działania za pośrednict...

Digital Skills Assessment Guidebookporadnik

Digital Skills Assessment Guidebook

Technologie cyfrowe są elementem dzisiejszej rzeczywistości, uczestniczą w codziennym życiu człowieka, napędzają rynek i nadają tempo zmianom jakie za ich przyczyną zachodzą w gospodarce. Konieczne jest dziś systematyczne kształcenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych, które umożliwiają dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy, a co się z tym wiąże rozwój gospodarczy i możliwość konkurowan...

Dydaktyka edukacji hybrydowej: Indywidualizacja w nauczaniu hybrydowymporadnik

Dydaktyka edukacji hybrydowej: Indywidualizacja w nauczaniu hybrydowym

Każdy człowiek jest inny, ma inny potencjał i warunki, dlatego każdy uczeń wymaga indywidualnego podejścia do procesu kształcenia. Pandemia, z którą mierzy się dziś świat zmieniła sposób nauczania i wymusiła konieczność zmiany modelu edukacji. Z dnia na dzień proces, w którym bierze udział nauczyciel,  uczeń i często rodzic został przeniesiony z tradycyjnej szkoły, opartej na bezpośrednim kontakci...

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczaniaporadnik

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Praca zdalna stała się dziś, w czasach pandemii remedium na problem z jakim mierzy się świat w związku z ograniczeniami wprowadzanymi w ramach walki z epidemią koronawirusa. Umożliwiła realizację obowiązków zawodowych i procesu kształcenia w sposób dopasowany do potrzeb wynikających z wdrażanych restrykcji. Możliwości jakie otwiera przed użytkownikami internet i nieograniczony dostęp do zasobów cy...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja