Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Szkoła: rekomendacje Koalicji ws komponentu E-podręcznikiraport ekspercki

Cyfrowa Szkoła: rekomendacje Koalicji ws komponentu E-podręczniki

Bożena Bednarek-Michalska

Koalicja Otwartej Edukacji

Koalicja Otwartej Edukacji to porozumienie polskich organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się edukacją, nauką i kulturą, działających na rzecz wspierania, rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych, podejmująca działania na rzecz regulacji związanych z dostępem do zasobów naukowych, edukacyjnych i zasobów dziedzictwa kulturowego. W 2012 roku koalicja wystosował...

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Rada do Spraw Cyfryzacji, to organ opiniodawczo-doradczy, działający przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Inicjuje ona działania na rzecz informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoj...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja