Biblioteka Cyfrowa

Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy

Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy

Nowoczesne technologie dynamicznie wkraczają w kolejne obszary życia człowieka. Postęp technologiczny oraz zmiany jakie się z nim wiążą mają ogromny wpływ na rynki pracy. Wdrażane innowacje zmieniają sposób funkcjonowania człowieka na stanowisku pracy, reorganizują procesy produkcyjne i metody pracy. Rewolucja cyfrowa otworzyła rynek pracy i wymusiła na pracownikach konieczność dostosowania się do...

The future of work in Europe. Automation, workforce transitions, and the shifting geography of employment

The future of work in Europe. Automation, workforce transitions, and the shifting geography of employment

Transformacja cyfrowa jakiej doświadczamy na przełomie ostatnich lat zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Kompetencje cyfrowe stały się kompetencjami kluczowymi, które umożliwiają aktywne uczestnictwo w zmieniającej się rzeczywistości. Państwa Europy opracowują strategie, które mają na celu wspierać rozwój krajów. W publikacji wskazano trendy, na których należy budować cyfrową przyszłość. W preze...

The Future of Skills. Employment in 2030

The Future of Skills. Employment in 2030

Automatyzacja procesów nie dotyczy dziś jedynie przemysłu ale wnika w obszar zarówno społeczny jak i biznesu czy edukacji. Zmienia podejście do wykonywanych czynności zastępując te do niedawna wykonywane ręcznie, zautomatyzowanymi. W prezentowanym badaniu dokonano analizy wpływu nowoczesnych technologii na rynek pracy. Podjęto próbę określenia jakie kompetencje będą kluczowe z punktu widzenia prac...

Matching skills and jobs in Europe

Matching skills and jobs in Europe

Wraz ze zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą zmienia się zapotrzebowanie na umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu. Pracownicy stają przed ciągłym wyzwaniem, muszą systematycznie uczyć się nowych rzeczy, aby nadążyć za szybko zmieniającymi się wymaganiami dotyczącymi umiejętności. W publikowanym sondażu opracowanym przez Cedefop omówiono kwestie dotyczące pro...

Closing the skills gap: companies and colleges collaborating for change

Closing the skills gap: companies and colleges collaborating for change

Rewolucja cyfrowa jakiej w ostatnich latach doświadczają gospodarki krajów wprowadza wiele zmian w sposobie funkcjonowania państw i tworzenia polityk. W publikowanym raporcie dokonano analizy roli jaką pełni współcześnie partnerstwo przemysłu i szkolnictwa w procesie kształcenia i przygotowywania studentów i pracowników do pracy w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Raport bada, w jaki sposób...

Digital Skills and Inclusion Research Working Group Evidence Brief

Digital Skills and Inclusion Research Working Group Evidence Brief

Cyfryzacja niemal wszystkich obszarów życia każdego z nas zmienia zasadniczo podejście do codziennych obowiązków. Dynamika zmian jest duża i obserwujemy ją na każdym kroku, nadaje tempo  naszemu życiu i wymusza nabywanie kompetencji umożliwiających szybką adaptację do zmian. Technologie komunikacyjno –informacyjne stały się integralną częścią codzienności a potrzeba kształcenia i doskonalenia umie...

Umiejętności poszukiwane przez pracodawców

Umiejętności poszukiwane przez pracodawców

Współczesny człowiek żyje w czasach dynamicznych zmian, które wymuszają nabywanie nowych kompetencji, zarówno takich, które umożliwiają przystosowanie do nowych sytuacji, jak i takich, które pozwalają na aktywne uczestnictwo w codziennym życiu społecznym i zawodowym. Zmieniające się zapotrzebowanie na rynku pracy rodzi również konieczność dopasowywania systemu edukacji do potrzeb zmieniającej się ...

Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation

Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation

Automatyzacja nie jest nowym zjawiskiem, a obawy związane z przekształcaniem miejsc pracy i wpływem cyfryzacji na zatrudnienie obserwujemy od dawna. Dziś jednak wraz z dynamicznym postępem w dziedzinie technologii i automatyzacji, w tym sztucznej inteligencji, systemów autonomicznych i robotyki, problematyka ta budzi coraz więcej obaw wśród pracowników. Kształcenie i doskonalenie kompetencji umożl...

Core Skills for Work Developmental Framework

Core Skills for Work Developmental Framework

Rynek pracy w dużej mierze determinuje dziś postęp technologiczny a zmiany jakich doświadcza pracownik zachodzą dynamicznie i systematycznie. Rozwój technologii wymusza potrzebę rozwoju umiejętności i kwalifikacji, które umożliwią dopasowanie się człowieka do wymagań rynku pracy i oczekiwać pracodawcy. Program rozwoju umiejętności podstawowych (CSfW) opisuje zestaw nietechnicznych umiejętności i w...

Skills for Industry. Scaling-up Best practices and re-Focusing Programmes and Incentives.

Skills for Industry. Scaling-up Best practices and re-Focusing Programmes and Incentives.

Cyfryzacja zmienia sposób funkcjonowania gospodarki państw. Nowinki technologiczne zaburzają tradycyjne formy pracy a konkurencyjność przemysłu coraz częściej zależy od skutecznego wykorzystania nowych technologii oraz wiedzy, umiejętności, kompetencji i kreatywności siły roboczej. Wszelkie braki kompetencyjne w dziedzinie nowych technologii, niedobory i luki związane z wykorzystaniem umiejętności...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja