Biblioteka Cyfrowa

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2013

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2013

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

System oświaty dokłada wszelkich starań aby umożliwić młodym dobry start w dorosłość. Zmienia narzędzia, metody i formy pracy, dopasowując je do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Szkoła z tradycyjnej przeobraża się w cyfrową , w której dużą rolę odgrywają dziś nowoczesne środki komunikacji i cyfrowe narzędzia dydaktyczne. eTwinning jest jedną z propozycji edukacyjnych cieszących się coraz w...

The Meaning of eTwinning

The Meaning of eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Wiele dziś mówi się o zmianach, które zachodzą w systemie oświaty za pośrednictwem ekspansji technologii cyfrowych w codzienne życie człowieka.  Edukacja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmieniającej się rzeczywistości otwiera się na świat i zmienia formy, metody i narzędzia pracy stosowane do niedawna w procesie kształcenia. Program eTwinning jest jedną z propozycji jakie promuje Fundacja Rozwoju...

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program eTwinning to innowacyjna propozycja skierowana do uczniów i nauczycieli, która otwiera nowe możliwości w tradycyjnym systemie uczenia się i nauczania. Projekt oparty na wykorzystaniu nowoczesnej technologii w procesie komunikacji zdecydowanie rozszerza zakres możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Proponowana prezentacja oprac...

Pokolenie eTwinning. Świętujemy 10 lat programu eTwinning

Pokolenie eTwinning. Świętujemy 10 lat programu eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wprowadziła do polskiego systemu oświaty program eTwinning, innowacyjny sposób nauczania i uczenia się poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i najnowszych rozwiązań metodologicznych w procesie kształcenia. Dziś, choć minęło już kilkanaście lat od tego momentu program nadal cieszy się rosnącą popularnością i korzysta z niego coraz więcej placówek oświatowy...

Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2016

Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2016

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prezentuje kolejny materiał zawierający projekty, które zwyciężyły w konkursie eTwinning. Publikacja opracowana w formie przewodnika zawiera przegląd projektów, które zostały najwyżej ocenione w konkursie Nasz projekt eTwinning 2016. Znalazły się w niej wszystkie niezbędne informacje i dane dotyczące realizowanych zadań i szczegółowe opisy podejmowanych działań, k...

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2012

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2012

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi od kilku lat wiele działań na terenie Polski i Europy, które mają na celu wspieranie i realizację zadań skierowanych na rzecz rozwoju edukacji i promowanie inicjatyw edukacyjno-informacyjnych. W ramach wydarzeń edukacyjnych organizuje konkursy, których celem jest ocena i promowanie rezultatów opracowanych projektów. W prezentowanej publikacji opisano sied...

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2011

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2011

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Niniejsze opracowanie jest kolejną z serii prezentowanych corocznie publikacją prezentującą opisy najlepszych projektów nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie eTwinning. Materiał zawiera projekty działań realizowanych w roku 2011 wraz z konkursami tematycznymi: eTwinning w szkolnej bibliotece, konkursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz konkursu językowego.

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2010

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Współczesny świat to świat zmian, które dzieją się głównie za przyczyną ekspansji technologii w codzienne życie człowieka. Edukacja stoi przed ogromnym wyzwaniem, musi przygotować społeczeństwo do życia w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza wieloma programami edukacyjnymi, których głównym celem jest integracja edukacji i technologii. W niniejszej pub...

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia – krok po kroku. Przewodnik

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia – krok po kroku. Przewodnik

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przed współczesną edukacją stoi wiele wyzwań, musi dostosować formy, metody i narzędzia pracy do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości i oczekiwań zarówno uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Zadanie to jest niezwykle trudne, zwłaszcza w dobie dynamicznych zmian w dziedzinie TIK. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi wiele działań, które mają ułatwić i usprawnić integrację tradycyjnego syst...

eTwinning w Polsce - to już 5 lat. Wybór projektów nagrodzonych Krajową Odznaką Jakości

eTwinning w Polsce - to już 5 lat. Wybór projektów nagrodzonych Krajową Odznaką Jakości

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program eTwinning to innowacyjna propozycja edukacyjna, która wychodzi poza standardy tradycyjnych metod i form pracy z uczniem. Publikacja stanowi podsumowanie 5 letniej pracy nad realizacją projektów w ramach programu eTwinning. W materiale zdefiniowano pojęcia związane z zagadnieniem , wskazano cele, które przyświecają twórcom i propagatorom projektu oraz zawarto opisy przykładów dobrej praktyk...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja