Biblioteka Cyfrowa

21 pomysłów na XXI lekcji. Dobre praktyki w dydaktyce cyfrowej

21 pomysłów na XXI lekcji. Dobre praktyki w dydaktyce cyfrowej

Cyfrowa szkoła to pojęcie, które na stałe wpisało się do słownika. Operujemy nim dziś na co dzień odnosząc się do sposobu komunikacji i nauczania. Niewątpliwie postęp technologiczny zmienił sposób funkcjonowania  zarówno ucznia jak i nauczyciela we współczesnym systemie edukacyjnym. „Cyfrowa  szkoła”,  jest dziś synonimem  nowoczesnego  podejścia  do  procesu  dydaktycznego z wykorzystaniem multim...

Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej

Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej

Transformacja cyfrowa jest nieodłącznym elementem rozwoju współczesnych społeczeństw i gospodarek krajów rozwijających się. Doświadczamy systematycznych zmian jakie niesie postęp technologiczny i jesteśmy świadkami rewolucji jaka za jego przyczyną się dzieje. W publikacji dokonano analizy trendów panujących dziś w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości na podstawie literatury i przeglądu programó...

Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Technologie cyfrowe odgrywają dziś znaczącą rolę w procesie rozwoju gospodarki i społeczeństw. Wraz z postępem technologicznym otwierają się nowe możliwości i choć obawy związane z dynamiczną ekspansją technologii w codzienne życie człowieka budzą niejednokrotnie  wątpliwości, perspektywa lepszej przyszłości i łatwiejszego życia kusi. Innowacje zyskują na znaczeniu zwłaszcza w kontekście poprawy j...

Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcji

Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcji

Współczesny świat to świat przemian, które determinują sposób funkcjonowania człowieka i gospodarki. W publikacji dokonano analizy zmian jakie zachodzą w przedsiębiorstwach oraz dokonano charakterystyki tych najważniejszych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju w którym żyjemy. Dokonano prezentacji wyników badań, które obrazują plany kluczowych dla rozwoju gospodarki przedsiębiorstw związa...

Core Skills for Work Developmental Framework

Core Skills for Work Developmental Framework

Rynek pracy w dużej mierze determinuje dziś postęp technologiczny a zmiany jakich doświadcza pracownik zachodzą dynamicznie i systematycznie. Rozwój technologii wymusza potrzebę rozwoju umiejętności i kwalifikacji, które umożliwią dopasowanie się człowieka do wymagań rynku pracy i oczekiwać pracodawcy. Program rozwoju umiejętności podstawowych (CSfW) opisuje zestaw nietechnicznych umiejętności i w...

Digital Skills for All Europeans

Digital Skills for All Europeans

Technologie cyfrowe są dziś elementem codziennej rzeczywistości. Każdy człowiek, który chce aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym musi systematycznie doskonalić kompetencje związane z TIK, umiejętności, które stają się kluczowym czynnikiem napędzającym gospodarkę, otwierającym nowe możliwości i ułatwiającym funkcjonowanie w życiu. Komisja Europejska mając na uwadze wagę kwalifikacji...

Worldwide Educating for the Future Index: A benchmark for the skills of tomorrow

Worldwide Educating for the Future Index: A benchmark for the skills of tomorrow

Dynamiczny rozwój w dziedzinie technologii cyfrowych narzuca tempo zmianom jakie dzieją sią w świecie za jego przyczyną a globalizacja ekonomiczna i gospodarcza zmienia rynek pracy. Pracownik stoi przed koniecznością szybkiego dopasowania się do narzucanych mu zmian. Musi dopasować się do potrzeb i wymagań rynku i zmian w organizacji pracy. Ten artykuł przedstawia wyniki pierwszego Worldwide Educa...

Technologie cyfrowe w edukacji – między immersją ucznia a indolencją szkołyartykuł naukowy

Technologie cyfrowe w edukacji – między immersją ucznia a indolencją szkoły

Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

KATEDRA PEDAGOGIKI Akademia Techniczno-Humanistyczna

Nowoczesne technologie stały się elementem codziennej rzeczywistości, często kreują wizerunek współczesnego człowieka i determinują jego społeczno-ekonomiczny status. Dynamika zmian jakie niesie postęp technologiczny jest duża,  współczesne społeczeństwo stoi przed wieloma wyzwaniami, którym musi sprostać chcąc aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu. Jak pokazują wyniki prowadzonych  badań narzę...

Digital Didactics – Scaffolding a New Normality of Learning

Digital Didactics – Scaffolding a New Normality of Learning

Technologie cyfrowe wprowadzają wiele pozytywnych zmian w sposobie nauczania i uczenia się. Otwierają szeroki dostęp do informacji, ułatwiają komunikację, rozwijają kreatywność i twórcze myślenie u uczniów. Jak wynika z prowadzonych badań integracja cyfrowych narzędzi dydaktycznych w proces kształcenia aktywizuje uczniów i angażuje do pracy nie tylko na lekcji ale również poza nią. W publikacji do...

Digital technologies in the classroom

Digital technologies in the classroom

Młodzi ludzie niemal od urodzenia są aktywnymi użytkownikami nowoczesnych technologii. Telefon i komputer to narzędzia, które dzieci wykorzystują na co dzień. Z wiekiem wydłuża się czas jaki spędzają w środowisku cyfrowym i zakres aktywności jakie podejmują. Współczesna szkoła dopasowuje program do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa wprowadzając nowoczesne technologie do procesu dydaktycznego już n...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja