Biblioteka Cyfrowa

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń - marzec 2017, nr 1(51)2017numer czasopisma

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń - marzec 2017, nr 1(51)2017

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula publikowany jest systematycznie od 2004 roku. Czasopismo zawiera wiele ciekawych pozycji dotyczących różnych dziedzin nauki. W prezentowanym numerze zawarto artykuły dotyczące bieżących kwestii w tym edukacji, gospodarki i biznesu, obszarów dynamicznie kreowanych przez rozwój technologiczny. Autorzy podjęli tematykę roli technologii w życiu człowieka, omówili pro...

Building digital skills through trainingartykuł naukowy

Building digital skills through training

Merlin Stone

Palgrave Macmillan

Technologia cyfrowa zmienia sposób życia człowieka, wpływa na proces myślenia, komunikację i zachowanie. Ekspansja technologii poprzez digitalizację i automatyzację kolejnych gałęzi gospodarki zmienia również sposób funkcjonowania rynku. Gospodarka państw staje się gospodarka cyfrową, która stawia wiele wyzwań. Współczesny człowiek chcąc pozostać konkurencyjny na rynku pracy musi zdobywać, kształc...

Measuring Relationship between Digital Skills and Employabilityartykuł naukowy

Measuring Relationship between Digital Skills and Employability

Kashan Pirzada, Fouzia Naeem Khan

International Knowledge Sharing Platform

Współczesna gospodarka podlega ciągłym zmianom, które determinuje postęp technologiczny i ekspansja technologii w niemal wszystkie obszary działalności ludzkiej. Umiejętności pozwalające na przystosowanie się do zmian stały się umiejętnościami kluczowymi, wyznaczają trendy w edukacji i pracy. W publikacji omówiono strategie rozwoju umiejętności przyszłości w rozwijających się gospodarkach. Dokonan...

Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie 2030 roku.raport ekspercki, monografia, książka, studium przypadku

Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie 2030 roku.

Krzysztof Głomb, Tomasz Kulisiewicz, Maciej Jakubowski, Artur Krawczyk, Zdzisław Nowakowski, Arkadiusz Złotnicki, Tomasz Gajderowicz

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Fundacja Naukowa Evidence Institute

Transformacja cyfrowa trwa, odbywa się na oczach ludzi i z ich udziałem. Stajemy się częścią procesu, który systematycznie zmienia sposób funkcjonowania człowieka i podejście do wielu codziennie podejmowanych działań. W publikacji dokonano oceny polskiego systemu edukacji w kontekście realizacji zadań edukacyjnych, w tym tych, ukierunkowanych na kształcenie kompetencji przyszłości. Jak wynika z an...

Global Talent Competitiveness Index 2018 - Diversity for Competitivenessraport ekspercki, książka

Global Talent Competitiveness Index 2018 - Diversity for Competitiveness

Bruno Lanvin, Paul Evans

INSEAD, the Adecco Group, Tata Communications

Raport, opublikowany przez INSEAD, Business School for the World, we współpracy z Adecco Group i Tata Communications, zawiera dane porównawcze obrazujące, w jaki sposób kraje i miasta rozwijają się, przyciągają i zatrzymują talenty. Pozwalają one stworzyć globalny obraz krajów, wyznaczyć cechy wspólne, które odgrywają kluczową rolę w łączeniu polityki talentów ze strategiami innowacyjnymi, poddać ...

E-safety and digital skills as part of school curriculumartykuł naukowy

E-safety and digital skills as part of school curriculum

Lidija Kralj

Fakultet političkih znanosti

W epoce dynamicznych zmian jakie wprowadza postęp technologiczny kształcenie kompetencji cyfrowych stało się priorytetem edukacji zarówno formalnej jaki nieformalnej, a potrzeba przygotowania młodych do świadomego, aktywnego, bezpiecznego i krytycznego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych zarówno w edukacji, pracy jak i życiu prywatnym i społecznym stała się potrzebą kluczową...

Digital Literacy: High-Level Expert Group Recommendationsraport ekspercki

Digital Literacy: High-Level Expert Group Recommendations

Digital Literacy High-Level Expert Group

Komisja Europejska

Kompetencje cyfrowe i umiejętność obsługi nowoczesnych narzędzi technologii to współcześnie jedne z ważniejszych czynników determinujących sposób funkcjonowania i jakość życia człowieka. Brak tych umiejętności utrudnia znacząco aktywność człowieka i prowadzi do jego marginalizacji. Alfabetyzacja w zakresie TIK jest wyzwaniem, które podjąć powinien każdy niezależnie od wieku, wykształcenia czy stat...

The E-Skills Manifestoraport ekspercki, książka

The E-Skills Manifesto

Emma Bluck, Amy Carter

European Schoolnet (EUN Partnership AISBL)

Współczesny świat został zdominowany przez technologie. Postęp w dziedzinie nowoczesnych narzędzi wprowadza zmiany w świecie gospodarki i biznesu. Technologie determinują warunki pracy i wyznaczają kierunek rozwoju przedsiębiorstw. Kluczowe staje się poszukiwanie odpowiedzi pytania dotyczące prognoz w rozwoju TIK, określanie potrzeb jakie się z rozwojem tym wiążą i definiowanie priorytetowych wspó...

„Szkoła dla Innowatora” Ekspertyzaraport ekspercki

„Szkoła dla Innowatora” Ekspertyza

Jan Fazlagić

SCIENTIA-VIS /Oxford Research

W 2017 roku Ministerstwo Rozwoju RP zleciło przeprowadzenie ekspertyzy badawczej „Szkoła dla Innowatora”. Analizie poddano treści programowe i metody nauczania w kontekście rozwoju kompetencji proinnowacyjnych. Dokonano analizy stanu systemu oświaty. Ekspertyza miała umożliwić postawienie diagnozy sytuacji a wnioski z niej pozwolić na opracowanie rekomendacji, służących poprawieniu jakości i wydaj...

Uchwała Rady Ministrów w sprawie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli (..) - "Cyfrowa szkoła"projekt uchwały Rządu

Uchwała Rady Ministrów w sprawie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli (..) - "Cyfrowa szkoła"

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Współczesna edukacja poddaje się trendom cywilizacyjnym i dopasowuje program nauczania do potrzeb uczniów, którzy przygotowują się do życia w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Ministerstwo Edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym wdrożyło program „Cyfrowa Szkoła” , który miał na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja