Biblioteka Cyfrowa

Scaling online education: Five lessons for collegesopis dobrej praktyki

Scaling online education: Five lessons for colleges

Hamilton Boggs, Paula Forero-Hernandez, Martha Laboissiere, Kevin Neher

McKinsey & Company

Edukacja systematycznie poddawana jest zmianom, które są odpowiedzią na potrzeby zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Pandemia, z którą boryka się dziś świat narzuciła nowe warunki, do których wszyscy muszą się dopasować. Zmiany jakie niesie ekspansja groźnego dla zdrowia i życia ludzi wirusa determinuje proces wdrażania technologii do szkół. W publikowanym artykule przedstawiono trendy w szko...

Raport. Uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania w kształceniu studentówraport z badań

Raport. Uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania w kształceniu studentów

Paweł Modrzyński , Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Pandemia z jaką mierzy się współcześnie świat wprowadziła wiele zmian w sposobie funkcjonowania ludzi i gospodarek. Przyspieszyła również wdrożenie nowoczesnych technologii do tradycyjnego do niedawna systemu oświaty. Publikowany raport stanowi syntezę efektów procesu kształcenia realizowanego w formie zdalnej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Badanie,...

Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?artykuł prasowy

Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Małgorzata Sieńczewska, Magdalena Plebańska, Aleksander Szyller

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Pandemia, którą wywołało pojawienie się i dynamiczne rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 wprowadziła wiele zmian w codziennym życiu ludzi. Wywróciła do góry nogami utrwalony od lat sposób funkcjonowania. W publikowanym raporcie dokonano analizy zmian jakie zachodzą w ostatnich miesiącach w systemie oświaty, który dopasowuje się do potrzeb i oczekiwań jakie niesie pandemiczna codzienność. Wyniki  um...

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?raport z badań

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Marlena Plebańska, Małgorzata Sieńczewska, Aleksandra Szyller

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Edukacja cyfrowa od kilku lat była elementem procesu kształcenia i sukcesywnie uzupełniała tradycyjny model dydaktyczny. Wraz z pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem pandemii wywołanej wirusem Covid-19 proces wdrażania nowoczesnych technologii do edukacji nabrał przyspieszenia a jakość narzędzi cyfrowych zaczęła mieć duży wpływ na efektywność kształcenia i jakość edukacji realizowanej ...

Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacjiprezentacja

Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacji

Paweł Modrzyński , Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska , Kamil Rezmer

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

10 marca 2021 roku odbyła się I ogólnoeuropejska e-konferencja naukowa, w której poruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem zdalnego nauczania w nowoczesnej edukacji. W publikowany, materiale dokonano prezentacji wyników badań zrealizowanych przez Zespół Badawczy Wydziału Zarządzania UTP w Bydgoszczy, które obrazują uwarunkowania lokalowo-techniczne, determinanty oraz potencjał jaki niesie wy...

Obwieszczenie MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowegodokument

Obwieszczenie MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji i Nauki

Rządowe Centrum Legislacji

System edukacji na bieżąco stara się odpowiadać na potrzeby rynku i dopasowuje proces dydaktyczny do aktualnie panujących trendów. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowymi wojewódzkim rynku pracy wskazuje zawody, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju państwa, gospodarki ...

Digitalization and school leadership: on the complexity of leading for digitalization in schoolartykuł naukowy

Digitalization and school leadership: on the complexity of leading for digitalization in school

Marcia Håkansson Lindqvist, Fanny Pettersson

Emerald Publishing Limited

Cyfryzacja jest nieodłącznym elementem ewolucji jakiej doświadczają zarówno społeczeństwa jak i gospodarki krajów. Postęp technologiczny wyznacza trendy, a system oświaty dopasowuje metody i narzędzia dydaktyczne do potrzeb jakie niesie technopolizacja. Konieczność dopasowania umiejętności do wymagań współczesności stała się jednym z priorytetów edukacji. W publikacji dokonano oceny stanu świadomo...

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046raport z badań

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046

Marek Banaszak, Łukasz Fojutowski, Krzysztof Patkowski, Katarzyna Szach-Bolaczek, Marek Gawdzik, Ewa Szulc, Natalia Hatalska, Aleksandra Trapp, Monika Jaskulska, Aleksandra Kulińska

infuture.institute, Collegium da Vinci

Edukacja to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania. Niemal każdy człowiek pierwsze kroki dydaktyczne zaczyna już we wczesnym dzieciństwie i kontynuuje przez długie lata na różnych etapach edukacyjnych. Publikowany raport zawiera scenariusze przyszłości dla edukacji, które mają być odpowiedzią na potrzeby jakie niesie zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość i związane z tym potrzeby edukacyj...

Jacy ludzie, taka szkoła. Osobiste doświadczenia z pandemiiporadnik

Jacy ludzie, taka szkoła. Osobiste doświadczenia z pandemii

Jacek Pyżalski, Natalia Walter, Piotr Plichta, Agata Łuczyńska

Fundacja Szkoła z Klasą

Pandemia wprowadziła światowy chaos. Z dnia na dzień zmienił się sposób pracy, nauki i komunikacji. Wszyscy musieli dopasować się do zmienionej covidowo rzeczywistości i podjąć aktywne działania na rzecz kształcenia i doskonalenia umiejętności odpowiadających na potrzeby rynku. W publikacji dokonano analizy stanu psychicznego zarówno nastolatków, którzy musieli odnaleźć się w nowym cyfrowym środow...

Digital transformation in Swedish schools – Principals’ strategic leadership and organisation of tablet-based one-to-one computing initiativesraport z badań

Digital transformation in Swedish schools – Principals’ strategic leadership and organisation of tablet-based one-to-one computing initiatives

Eva Mårell-Olsson, Peter Bergström

Seminar.net

Edukacja mierzy się współcześnie z wieloma wyzwaniami, jakie niesie technopolizacja i cyfryzacja. Wszyscy zaangażowani w proces dydaktyczny podejmują działania, które pozwolą dopasować system oświaty do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. W publikacji omówiono zmiany, jakie zachodzą w szwedzkich szkołach w związku z transformacja cyfrową. Ocenie poddano inicjatywy mające na celu wdrażanie inn...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja