Biblioteka Cyfrowa

Stan i możliwości rozwoju kadr specjalistów IT w Polsceraport z badań

Stan i możliwości rozwoju kadr specjalistów IT w Polsce

Tomasz Kulisiewicz

Branża IT jest najszybciej rozwijającą się branżą gospodarczą ostatnich lat. Systematycznie rośnie popyt na specjalistów IT, którzy wypełnią luki na rynku pracy. W publikacji wskazano czynniki wpływające na liczbę pracowników IT na rynku oraz poziom ich kompetencji,  dokonano analizy wyników badań dotyczących zatrudnienia w zawodach związanych z branżą ICT, określono stan zatrudnienia oraz poziom ...

Nowoczesna edukacja w Europie i na świecie w kontekście pandemii COVID-19 – przegląd danychraport z badań

Nowoczesna edukacja w Europie i na świecie w kontekście pandemii COVID-19 – przegląd danych

Anna Bartol, Łucja Krzyżanowska, Aleksandra Pierścińska

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Rozwój kompetencji cyfrowych jest współcześnie tematem priorytetowym, nad którym pochylają się wszyscy zainteresowani pozytywnymi efektami kształcenia w zmienionej przez pandemię rzeczywistości szkolnej. Autorzy publikacji pokazują wyniki badań dotyczących poziomu kompetencji cyfrowych uczniów zamieszkujących kraje Europy, stosunek kadry pedagogicznej do nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i probl...

KOMPETENCJE CYFROWE. PROGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGOopis dobrej praktyki, broszura, program szkolenia

KOMPETENCJE CYFROWE. PROGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGO

Łukasz Fiebich

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Kompetencje cyfrowe stały się współcześnie kompetencjami kluczowymi, umożliwiającymi aktywne uczestnictwo w codziennym życiu i skuteczne realizowanie zadań z tego wynikających. Priorytetem edukacji jest więc kształcenie i doskonalenie umiejętności umożliwiających korzystanie z TIK. Publikowany materiał zawiera program  szkolenia przygotowanego i realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Admi...

Nowa wizja edukacji. Przyszłość uczenia (się)raport ekspercki, opis dobrej praktyki

Nowa wizja edukacji. Przyszłość uczenia (się)

Michael Fullan, Joanne Quinn, Max Drummy, Mag Gardner

Microsoft Education, New Pedagogies for Deep Learning, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (polska edycja)

Wraz z pojawieniem się pandemii związanej z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 świat zmienił się, zmienił się sposób funkcjonowania gospodarek i codzienne życie obywateli. Jednym z obszarów najbardziej dotkniętych zmianami jest edukacja. Tradycyjny system, który od lat funkcjonował w stały sposób musiał poddać się radykalnym zmianom. W publikacji pokazano kolejne etapy transform...

SOFTWARE AND HARDWARE IN THE WORK OF THE MODERN TEACHER IN THE INFORMATION SOCIETYfragment książki, materiały konferencyjne

SOFTWARE AND HARDWARE IN THE WORK OF THE MODERN TEACHER IN THE INFORMATION SOCIETY

Łukasz Tomczyk, Laura Fedeli

International Association of Technology, Education and Development (IATED)

Współczesna szkoła zmienia się,  dopasowuje narzędzia pracy do potrzeb zmieniającego się rynku i wymagań jakie niesie cyfryzacja kolejnych obszarów gospodarki. Wdrażanie technologii do skostniałego systemu oświaty wiąże się z wieloma wyzwaniami.  Wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia cyfrowe rodzi potrzeby związane z wyposażeniem uczniów i nauczycieli w kompetencje umożliwiające efektywne wykor...

The digital future of work: What skills will be needed?materiały konferencyjne, wywiad

The digital future of work: What skills will be needed?

McKinsey & Company

Wraz z rozwojem cyfryzacji rośnie zapotrzebowanie na kompetencje przyszłości. Umiejętności kluczowe są coraz bardziej powiązane z umiejętnościami umożliwiającymi aktywne i efektywne korzystanie z nowoczesnych technologii. W materiale eksperci wyjaśniają jak zmienia się gospodarka wraz z rozwojem technologii cyfrowych, wskazują kompetencje, które będą kluczowymi w przyszłości i wyjaśniają jaka ście...

A Perceptional Analysis of BYOD (Bring Your Own Device) for Educational or Workplace Implementations in a South Korean Caseartykuł naukowy

A Perceptional Analysis of BYOD (Bring Your Own Device) for Educational or Workplace Implementations in a South Korean Case

Hasan Tinmaz, Jin Hwa Lee

PERJOURNAL

Nowoczesne technologie stały się elementem codziennego życia. Narzędzia cyfrowe wykorzystywane są zarówno w nauce jak i w pracy. Coraz częściej wykorzystuje się urządzenia przenośne, które mogą być dostępne w każdym miejscu i w każdym czasie. Popularny staje się trend, w którym urządzenia prywatne są wykorzystywane również zawodowo w pracy czy w szkole. W publikacji dokonano analizy sytuacji związ...

Raport z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłościraport z badań

Raport z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłości

Justyna Łapińska, Agata Sudolska, Marek Zinecker

Obserwatorium Kompetencji Przyszłości Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym rośnie potrzeba nabywania i doskonalenia kompetencji, które otwierają drzwi do przyszłości. Raport opracowany w ramach prac Obserwatorium Kompetencji Przyszłości Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości stanowi podsumowanie pierwszego etapu działań badawczych, nad którym pracowali eksperci Obserwatorium. W ramach badań zbierali oni informacje na temat modeli wsparcia...

SURVEY OF SCHOOLS: ICT IN EDUCATION. COUNTRY PROFILE: POLANDraport z badań

SURVEY OF SCHOOLS: ICT IN EDUCATION. COUNTRY PROFILE: POLAND

European Schoolnet, University of Liege

European Schoolnet

System oświaty w Polsce wszedł w nową erę, w której narzędzia cyfrowe odgrywają ważną rolę dydaktyczną. Coraz częściej i coraz chętniej nowoczesne technologie są wykorzystywane jako narzędzia wsparcia dydaktycznego w procesie nabywania i przekazywania wiedzy i umiejętności. W publikowanym raporcie opracowanym przez European Schoolnet i University of Liège dokonano analizy roli ICT w polskim system...

How technology is shaping learning in higher educationraport z badań

How technology is shaping learning in higher education

Claudio Brasca, Charag Krishnan, Varun Marya, Katie Owen, Joshua Sirois, Shyla Ziade

McKinsey & Company

Pandemia zmieniła sposób funkcjonowania systemu oświaty i wprowadziła wiele zmian, które na trwałe zakorzeniły się jako nowe metody i formy nauczania. Badanie przeprowadzone przez McKinsey w 2021 r. pokazuje, jak funkcjonuje szkolnictwo wyższe po zmianach jakie wniosła cyfryzacja systemu oświaty. Analiza wyników pokazuje jak zmieniło się nauczanie, uczenie i sposób oceny w dobie pandemii. Wyniki b...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja