Biblioteka Cyfrowa

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2011książka

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2011

Ewa Raińska-Nowak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Niniejsze opracowanie jest kolejną z serii prezentowanych corocznie publikacją prezentującą opisy najlepszych projektów nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie eTwinning. Materiał zawiera projekty działań realizowanych w roku 2011 wraz z konkursami tematycznymi: eTwinning w szkolnej bibliotece, konkursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz konkursu językowego.

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2010książka

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2010

Ewa Raińska-Nowak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Współczesny świat to świat zmian, które dzieją się głównie za przyczyną ekspansji technologii w codzienne życie człowieka. Edukacja stoi przed ogromnym wyzwaniem, musi przygotować społeczeństwo do życia w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza wieloma programami edukacyjnymi, których głównym celem jest integracja edukacji i technologii. W niniejszej pub...

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia – krok po kroku. Przewodnikksiążka

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia – krok po kroku. Przewodnik

Monika Regulska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przed współczesną edukacją stoi wiele wyzwań, musi dostosować formy, metody i narzędzia pracy do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości i oczekiwań zarówno uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Zadanie to jest niezwykle trudne, zwłaszcza w dobie dynamicznych zmian w dziedzinie TIK. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi wiele działań, które mają ułatwić i usprawnić integrację tradycyjnego syst...

eTwinning w Polsce - to już 5 lat. Wybór projektów nagrodzonych Krajową Odznaką Jakościksiążka

eTwinning w Polsce - to już 5 lat. Wybór projektów nagrodzonych Krajową Odznaką Jakości

Ewa Raińska-Nowak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program eTwinning to innowacyjna propozycja edukacyjna, która wychodzi poza standardy tradycyjnych metod i form pracy z uczniem. Publikacja stanowi podsumowanie 5 letniej pracy nad realizacją projektów w ramach programu eTwinning. W materiale zdefiniowano pojęcia związane z zagadnieniem , wskazano cele, które przyświecają twórcom i propagatorom projektu oraz zawarto opisy przykładów dobrej praktyk...

eTwinning dziśksiążka

eTwinning dziś

Christina Crawley, Anne Gilleran, Donatella Nucci, Santi Scimeca

Central Support Service for eTwinning / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacj

Nowoczesne technologie otwierają przed użytkownikami wiele możliwości. W dobie globalizacji i łatwego dostępu do narzędzi cyfrowych przedefiniowane zostały pojęcia czasu i odległości, zmienił się również sposób komunikacji. Technologie stały się narzędziami codziennego użytku ułatwiającymi i uatrakcyjniającymi zarówno pracę jak i naukę. eTwinning to innowacyjna propozycja edukacyjna, skierowana za...

Człowiek, komputer i Internet. W cyfrowym świecieksiążka, broszura

Człowiek, komputer i Internet. W cyfrowym świecie

Paweł Czapliński, Iwona Ławniczak-Iwanowska, Katarzyna Sopolińska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych determinuje sposób funkcjonowania współczesnych społeczeństw a umiejętności cyfrowe stały się umiejętnościami kluczowymi, które każdy chcący aktywnie uczestniczyć w życiu człowiek powinien kształcić i rozwijać.  Prezentowany materiał  opracowany został z myślą o osobach, które chcą zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne k...

eTwinning drogą do edukacji przyszłościksiążka

eTwinning drogą do edukacji przyszłości

Elżbieta Gajek-Kawecka , Paweł Poszytek

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Postęp w dziedzinie nowych mediów stawia coraz to nowe wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. Wkracza w niemal wszystkie obszary życia człowieka, zmienia sposób pracy i nauki. W publikacji ukazano zmiany jakie wprowadza w edukacji. Przybliżono założenia programu, który w innowacyjny sposób łączy tradycyjny system kształcenia z nowoczesną technologią i otwiera możliwości komunikacji i wymiany ...

eTwinning. Europejska współpraca szkół Polska 2006książka

eTwinning. Europejska współpraca szkół Polska 2006

Elżbieta Gajek-Kawecka

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Technologie są dziś obecne w niemal każdym obszarze życia człowieka. Innowacje wyznaczają trendy w kulturze, gospodarce i edukacji, determinują sposób i jakość życia człowieka. Dziś media na coraz wcześniejszym etapie życia zaczynają kreować rzeczywistość w jakiej funkcjonuje człowiek i mają duży wpływ na postrzeganie świata. Rewolucja technologiczna wymusza zmiany w sposobie przygotowania człowie...

eTwinning. Europejska współpraca szkół - Polska 2005książka

eTwinning. Europejska współpraca szkół - Polska 2005

Elżbieta Gajek-Kawecka

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Rozwój technologii zmienił sposób funkcjonowania człowieka, internet stał się nowym środkiem komunikacji a wirtualna rzeczywistość kreuje sposób postrzegania rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe są narzędziami codziennego użytku a korzystanie z nich jest już nie tylko modą ale koniecznością. Program eTwinning jest odpowiedzią na potrzeby jakie niesie ekspansja technologii w środowisko uczenia się i n...

eTwinning Europejska współpraca szkół – Polska 2007książka

eTwinning Europejska współpraca szkół – Polska 2007

Elżbieta Gajek-Kawecka

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Nowoczesne technologie współtworzą środowisko w jakim żyjemy, wspierają i ułatwiają wykonywanie wielu podejmowanych codzienne zadań, uprzyjemniają czas wolny, wspomagają naukę i pracę. Wirtualna przestrzeń stała się miejscem, które kreuje sposób komunikacji, wpływa na wzajemne relacje i oddziałuje na sposób postrzegania rzeczywistości. Coraz więcej osób korzysta z szerokich możliwości jakie oferuj...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja