Biblioteka Cyfrowa

New Skills Now: Inclusion in the digital economyraport ekspercki, studium przypadku

New Skills Now: Inclusion in the digital economy

Nijma Khan, Tessa Forshaw

Accenture Corporate Citizenship

Technologia stała się współcześnie integralną częścią życia człowieka. Niesie ze sobą zarówno szanse i możliwości jak i zagrożenia, których często człowiek zanurzony w cyfrową rzeczywistość nie dostrzega. Jesteśmy świadkami zmian w sposobie życia zarówno w kontekście pracy, nauki jak i rozrywki. Zmienia się popyt i podaż na umiejętności. Konieczne jest dziś kształcenie kompetencji, które umożliwią...

Building the workforce of the future: Learning from Grow with Googleraport z badań

Building the workforce of the future: Learning from Grow with Google

Anna Round

Institute for Public Policy Research

Cyfryzacja zmienia sposób funkcjonowania człowieka, charakter pracy, sposób nauki i metody wypoczynku. Wraz z ekspansją technologii w codzienne życie zmieniły się również codzienne potrzeby i oczekiwania. Tempo zmian rośnie, a kolejne zmiany rodzą ogromne wyzwania organizacyjne,  związane zarówno ze sposobem pracy, wykorzystaniem technologii w branży, jak i zarzadzaniem zasobami ludzkimi - w czasa...

The class of 2030 and life-ready learning: The technology imperative A summary reportraport z badań, raport ekspercki

The class of 2030 and life-ready learning: The technology imperative A summary report

Microsoft Education

Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie wraz z postępem technologicznym. Automatyzacja wielu procesów przemysłowych zmienia potrzeby pracodawców, a konieczność dopasowania umiejętności do potrzeb rynku  rewiduje oczekiwania pracowników. W publikacji dokonano analizy zmian jakie zachodzą wraz z rozwojem technologii na rynku pracy i wskazano trendy, które pojawiają się w edukacji w związku z...

Walencja emocjonalna online. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych i biometrycznychartykuł naukowy

Walencja emocjonalna online. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych i biometrycznych

Justyna Jasiewicz, Anna Jupowicz-Ginalska, Alicja Waszkiewicz-Raviv

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Definicja kompetencji cyfrowych na stałe wpisała się do słownika pojęć, a znaczenie zna niemal każdy współczesny człowiek.  Ekspansja technologii w codzienne życie człowieka sprawiła, że z pojęciem tym mamy do czynienia na co dzień, a działania związane z kształtowaniem i doskonaleniem kompetencji cyfrowych wprowadzane są w życie na coraz wcześniejszym jego etapie. Autorzy publikacji prezentują wy...

EDUCAUSE Horizon Report 2019 Higher Education Editionraport z badań, raport ekspercki, książka

EDUCAUSE Horizon Report 2019 Higher Education Edition

Bryan Alexander, Kevin Ashford-Rowe, Noreen Barajas-Murphy, Gregory Dobbin, Jessica Knott, Mark McCormack, Jeffery Pomerantz, Ryan Seilhamer, Nicole Weber

EDUCAUSE

Edukacja jest jednym z kluczowych elementów, które decydują o przyszłości człowieka, determinują jakość i sposób jego życia. Od wielu lat temat kształcenia jest tematem wiodącym, poruszanym w dyskusjach społeczno-politycznych.  Publikowany raport zawiera podsumowanie trendów, wyzwań, ważnych osiągnięć i zmian jakie zachodzą w świecie technologii edukacyjnej, które zostały najwyżej ocenione przez p...

Future Skills - The future of learning and higher educationraport ekspercki

Future Skills - The future of learning and higher education

Ulf-Daniel Ehlers

International Future Skills Delphi Survey

Prezentowany raport przedstawia informacje i dane, które zostały zebrane i opracowane przez zespół badawczy z Baden-Wurttemberg Cooperative State University w Karlsruhe w  Niemczech. Badanie przyszłych umiejętności Delphi jest częścią inicjatywy badawczej NextSkills na temat „Umiejętności przyszłości - przyszłe uczenie się i przyszłe szkolnictwo wyższe. Obejmuje badania związane z nauką i zmianami...

Reality Check: The Bank’s 2018 World Development Report on Educationraport ekspercki

Reality Check: The Bank’s 2018 World Development Report on Education

Education International

Education International

Edukacja jest kluczowym elementem umożliwiającym wszechstronny rozwój człowieka. Każdy jej etap jest niezwykle istotny i wpływa na przyszłość. Edukacja jest niewątpliwie inwestycją w siebie, która pozwala na samorealizację i kształtuje drogę życia. W publikowanym materiale omówiono szczegółowo zagadnienia związane z procesem kształcenia, wskazano szanse i możliwości wynikające z szeroko rozumianyc...

Digital skills crisisraport ekspercki, dokument

Digital skills crisis

Science and Technology Committee, the House of Commons

the House of Commons

Umiejętności cyfrowe stają się dziś elementem umożliwiającym uzyskanie dostępu do szeregu produktów i usług jakie oferuje nam rynek. Pomimo rosnącej wraz z postępem technologicznym mody i potrzeby na kształcenie, podnoszenie i doskonalenie kompetencji ICT wciąż istnieje duża przepaść cyfrowa zarówno w dostępie do technologii jak i umiejętnościach związanych z wykorzystaniem ich w codziennym życiu....

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Warszawymateriały konferencyjne

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Warszawy

Andrzej Kaminski, Katarzyna Skroban

Urząd Miasta Warszawy

Celem niniejszego raportu jest ocena stopnia przygotowania małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w JRC. Ukazano w nim obszar zastosowania głównych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach oraz określono poziom integracji architektury systemów informatycznych. Analiza wyników pozwala na ocenę poziomu przygotowania MSP do wdrożeń nowych technologii ICT. Prezentowane badania przeprowadzon...

Digital Skills Training Researchraport ekspercki

Digital Skills Training Research

Jerry M. Childs, Paul N. Blankenbeckler, Marcus G. Dudley

TRW Systems, Inc.

Umiejętności cyfrowe stanowią dziś podstawę rozwoju społeczno-gospodarczego. Do tworzenia programów nauczania, kształtowania i doskonalenia kompetencji niezbędnych we współcześnie zmieniającej się rzeczywistości wykorzystuje się analizy prowadzonych w tym zakresie badań, które mają na celu ukazać obraz rzeczywisty poziomu kompetencji i wskazać kierunki rozwoju tychże. W publikowanym raporcie zawar...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja