Biblioteka Cyfrowa

Edukacja informatyczna - informatyka a technologia informacyjnaraport ekspercki

Edukacja informatyczna - informatyka a technologia informacyjna

Nowoczesne narzędzia wspomagają wiele działań podejmowanych przez człowieka w rożnych obszarach jego aktywności. Edukacja ma na celu wspierać starania zmierzające do uzyskania kompetencji umożliwiających sprawne posługiwanie się nimi w codziennym życiu. Specjaliści w dziedzinie od wielu lat opracowują standardy pozwalające przygotować nauczycieli do wdrażania edukacji informatycznej w szkołach. Pu...

Telewizja w codzienności dziecka przedszkolnego (raport z badań)raport z badań

Telewizja w codzienności dziecka przedszkolnego (raport z badań)

Bożena Dusza

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 Współczesne dziecko wzrasta, rozwija się i kształtuje swój przyszły charakter w otoczeniu nowoczesnych technologii. Często zanim opanuje umiejętność chodzenia czy mówienia, choć bezwiednie, to zazwyczaj sprawnie posługuje się myszką komputera czy klawiaturą telefonu. Autorka artykułu porusza problem codzienności współczesnego dziecka zanurzonego od urodzenia w cyfrowej rzeczywistości. Wskazuje ro...

Introducing Netbook Pedagogies in Schools. Acer – European Schoolnet Educational Netbook Pilotraport z badań

Introducing Netbook Pedagogies in Schools. Acer – European Schoolnet Educational Netbook Pilot

Trudno przecenić wkład, jaki mogą wnieść w proces edukacji technologie informacyjne i komunikacyjne. Aby jednak w pełni wykorzystać ten potencjał, TIK powinny zostać osadzone w pedagogice, wdrożone założeniem osiągniecia jasno określonego celu. European Schoolnet to wspólny projekt 30 ministerstw edukacji w Europie, którego celem jest wypracowanie i przetestowanie założeń dla wykorzystania TIK i m...

Raport Badawczy i Strategiczny JRC. DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesieniaraport ekspercki

Raport Badawczy i Strategiczny JRC. DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

Riina Vuorikari, Yves Punie, Stephanie Carretero, Lieve Van den Brande

Polskie Towarzystwo Informatyczne, ECDL Polska

Współcześnie niemal wszyscy niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego, czy wykonywanego zawodu, starają się dostosowywać zakres umiejętności do potrzeb, jedni swoich własnych inni środowiska w jakim funkcjonują. Umiejętności te stają się dziś niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w życiu zarówno społecznym, jak i często zawodowym. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji w zakresie T...

Diagnoza Społeczna 2015 - Warunki i jakość życia Polakówraport z badań

Diagnoza Społeczna 2015 - Warunki i jakość życia Polaków

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii podnosi się komfort życia społeczeństwa. Stosowanie cyfrowych narządzi przyspiesza, usprawnia i uatrakcyjnia wykonywanie wielu codziennych czynności. Prezentowana diagnoza społeczna jest kontynuacją rozpoczętego kilkanaście lat temu projektu, którego celem było zobrazowanie stanu polskiego społeczeństwa na przestrzeni lat. Badania odnoszą się do wielu aspek...

E-podręczniki i „Cyfrowa szkoła” – wyniki ankietyraport z badań

E-podręczniki i „Cyfrowa szkoła” – wyniki ankiety

W ramach rządowego programu rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli „Cyfrowa Szkoła” szkoły zaczęto wyposażać w nowoczesne środki dydaktyczne. Jednym z narzędzi wspomagających pracę nauczyciela jest e-podręcznik, który otwiera dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych, umożliwia łączenie tradycyjnej lekcji z interaktywnymi zadaniami, uatrakcyjniającymi przekaz. Ministerstwo Edukacji N...

Nauka programowania. Jak przygotować polskich uczniów do wymogów jutra.raport ekspercki

Nauka programowania. Jak przygotować polskich uczniów do wymogów jutra.

Nowoczesne urządzenia mobilne są dziś wykorzystywane powszechnie, są narzędziami codziennego użytku. Rozwój technologii jest procesem ciągłym, a nowoczesne technologie stwarzają coraz to nowe możliwości. Kluczowym staje się więc pytanie, jak przygotować młodych do życia w nowym, szybko zmieniającym się  cyfrowym społeczeństwie? IBM Polska we współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci, opracowało pre...

Technologie dostępu do sieci Internet w Polsceraport z badań

Technologie dostępu do sieci Internet w Polsce

Od wielu lat technologie uczestniczą w życiu wielu ludzi, stały się elementem codzienności niemalże każdego człowieka. Rozwój nowoczesnych technologii wpływa na wiele obszarów jego aktywności. Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego stworzył raport, który zawiera wykaz i charakterystykę dostępnych technologii umożliwiających dostęp do internetu. Prezentowane w raporcie badania odnoszą się do ...

Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-moraport z badań

Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mo

Współczesne dzieci nie znają świata bez technologii. Każde nowoczesne urządzenie traktują jako naturalny element otaczającej ich rzeczywistości. Wchodzą w cyfrowy świat zanim jeszcze opanują umiejętność chodzenia czy mówienia. Otoczone nowoczesnymi urządzeniami mobilnymi szybko opanowują umiejętności związane z ich obsługą. Dziś nikogo nie dziwi małe dziecko bawiące się telefonem komórkowym, wpatr...

Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polakówraport z badań

Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków

"Diagnoza społeczna" to projekt polegający na badaniu warunków i jakości życia Polaków. W badaniu tym bierze się pod uwagę wiele grup wskaźników, strukturę demograficzno-społeczną gospodarstw domowych, warunki życia w gospodarstwach domowych, status materialny, dostęp do rynku pracy, świadczeń medycznych, kultury i wypoczynku, możliwości edukacyjne, dostęp do nowoczesnych technologii komunikacyjny...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja