Biblioteka Cyfrowa

Cyfryzacja polskiej edukacji. Wizja i postulatyraport ekspercki

Cyfryzacja polskiej edukacji. Wizja i postulaty

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii zmienił sposób funkcjonowania i postrzegania rzeczywistości w jakiej żyją młodzi ludzie. Narzędzia cyfrowe są elementami tejże, a dzieci mają z nimi do czynienia już od wczesnego dzieciństwa. Zmiany jakich jesteśmy świadkami stawiają przed współczesną edukacją wiele wyzwań. Autorzy publikacji przygotowali i przedstawili wiele sugestii i propozycji, które ...

Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badańraport ekspercki

Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań

Maciej Dębski

Uniwersytet Gdański

Nowoczesne technologie są dziś dobrodziejstwem cywilizacji, ułatwiają i wspomagają człowieka w wykonywaniu wielu czynności. Oszczędzają niezwykle ceny dziś czas, niwelują wysiłek wkładany w pracę. Niewątpliwie można wyróżnić wiele zalet związanych z ekspansją nowoczesnych technologii w codzienne życie człowieka, jednak równie często poruszanym tematem jest problem zagrożeń i negatywnych skutków ja...

Anonimowość w cyfrowym świecie jako gra pozorówraport ekspercki

Anonimowość w cyfrowym świecie jako gra pozorów

Świat cyfrowy przenika się dziś ze światem realnym. Sieć jest otwarta, ogólnie dostępna, nie tworzy barier z jakimi można spotkać się w realnym, w kontakcie face to face. Można powiedzieć, że kreuje obraz człowieka zgodnie z potrzebami. Część użytkowników ma przeświadczenie, że może w sieci tworzyć rzeczywistość, taką jaką chce, jak mu się podoba, nieweryfikowalną przez innych uczestników wirtualn...

Cybernauci – diagnoza wiedzy, umiejętności i kompetencji dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystaniaraport ekspercki

Cybernauci – diagnoza wiedzy, umiejętności i kompetencji dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania

Fundacja Nowoczesna Polska wraz z Collegium Civitas przygotowała projekt, którego celem jest kształtowanie kompetencji w zakresie bezpiecznych zachowań w sieci. Prezentowany raport przedstawia wyniki badania realizowanego w ramach przedsięwzięcia. Analizie poddano poziom wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie bezpiecznego korzystania z TIK wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadg...

Ewaluacja ex-ante rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK – „Cyfrowa szkoła"raport ekspercki

Ewaluacja ex-ante rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK – „Cyfrowa szkoła"

Współczesne dzieci wychowują się od wczesnego dzieciństwa w otoczeniu nowoczesnych technologii. Naturalnie przyjmują zmiany, jakie niesie za sobą ekspansja technologii w niemal każdą dziedzinę życia. Dziś, kolejnym etapom rozwoju towarzyszą coraz to nowsze cyfrowe narzędzia. Konsekwencją tego jest konieczność zmian i potrzeba dostosowywania się do wymogów cyfrowych realiów, również w niezwykle waż...

Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnejraport ekspercki

Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnej

Współczesny świat podlega ciągłym zmianom, a potrzeba dostosowania się do aktualnych wymogów leży w naturze człowieka. Staramy się wpisywać w ramy oczekiwań, jakie stawia przed nami społeczeństwo, w którym funkcjonujemy i stajemy codziennie w wyścigu, próbując nadążyć za ewolucją.  Niniejszy raport ma na celu określenie na podstawie istniejących danych, stanu kompetencji medialnych i informacyjnyc...

Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczneraport ekspercki

Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne

W dzisiejszych czasach nowoczesne technologie stały się codziennym elementem życia. Większość ludzi nie wyobraża sobie bez nich życia. Odgrywają ważną rolę, w codziennym życiu zwłaszcza młodych ludzi, stanowiąc nie tylko zaplecze dla rozrywki ale również wsparcie w pracy i nauce. Choć młodzi wchodzą w życie z technologią u boku, to jednak wciąż istnieje ogromna potrzeba kształtowania kompetencji c...

Cyfryzacja Rzeczypospolitej  - problemy wyzwania nadziejeraport ekspercki

Cyfryzacja Rzeczypospolitej - problemy wyzwania nadzieje

Rozwój kompetencji cyfrowych jest niezwykle ważny w kontekście rozkwitu technologii cyfrowych i wzrostu zaangażowania narzędzi cyfrowych w obszarach zarezerwowanych do niedawna dla tradycyjnych form przekazu. Dawniej gazeta codzienna prenumerowana była niemal w każdym domu, dziś coraz częściej zaglądamy do Internetu chcąc zapoznać się z ciekawostkami ze świata, kiedyś spotkania sąsiedzkie należały...

Cyfrowa Szkoła: rekomendacje Koalicji ws komponentu E-podręcznikiraport ekspercki

Cyfrowa Szkoła: rekomendacje Koalicji ws komponentu E-podręczniki

Koalicja Otwartej Edukacji to porozumienie polskich organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się edukacją, nauką i kulturą, działających na rzecz wspierania, rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych, podejmująca działania na rzecz regulacji związanych z dostępem do zasobów naukowych, edukacyjnych i zasobów dziedzictwa kulturowego. W 2012 roku koalicja wystosował...

Technologie informacyjno-komunikacyjne jako pomost między światem nauczycieli i uczniówraport z badań

Technologie informacyjno-komunikacyjne jako pomost między światem nauczycieli i uczniów

Wiele uwagi poświęca się dziś wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym. Aby usprawniać i rozwijać ten proces Ośrodek Rozwoju Edukacji przeprowadził badania mające na celu określenie jak kształtują się kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii uczniów i nauczycieli. Jak wskazują ich wyniki, współcześni nauczycie mają świadomość korzyści płynących z wykorzy...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja