Biblioteka Cyfrowa

Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy uczniowie w najnowszych badaniach międzynarodowych. Raport fundacji Evidence Institute oraz ZNPraport ekspercki

Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy uczniowie w najnowszych badaniach międzynarodowych. Raport fundacji Evidence Institute oraz ZNP

Maciej Jakubowski, Krzysztof Konarzewski, Marek Muszyński, Marek Smulczyk, Piotr Walicki

Fundacja Evidence Institute, Związek Nauczycielstwa Polskiego

Współcześnie debaty dotyczące edukacji przybierają na sile. Rozwój cywilizacji, reformy oświatowe, zmieniające się wytyczne dotyczące podstawy programowej oraz zmiany w zakresie środków i narzędzi dydaktycznych kierunkowane na uwzględnianie w procesie edukacji nowoczesnych technologii powodują, że temat edukacji w Polsce jest ciągle żywy. Jest wielu przeciwników, krytykujących oświatę i zmiany jak...

Wpływ sieci i nowych technologii na relacje rówieśniczeraport z badań

Wpływ sieci i nowych technologii na relacje rówieśnicze

Współczesne media wywierają duży wpływ na życie ludzi. Narzędzia cyfrowe, do których dostęp jest dziś łatwy są nieodzownym elementem środowiska, w którym funkcjonuje człowiek. Wielu badaczy i nie tylko, także ludzi mających na względzie dobro dzieci, czyli rodziców i opiekunów, zastanawia się nad wpływem nowych mediów na współczesne młode pokolenie. Jedni widzą korzyści wynikające z szerokich możl...

Smartfon jako interfejs życia społecznego. Raport z badaniaraport z badań

Smartfon jako interfejs życia społecznego. Raport z badania

Natalia Juchniewicz

Digital Economy Lab / Uniwersytet Warszawski

Jednym z najczęściej dziś wykorzystywanych wielofunkcyjnych urządzeń mobilnych jest smartfon. Służy do komunikacji, wymiany informacji, rozrywki, jest nieodzownym towarzyszem zarówno ludzi pracujących jak i uczących się, osób starszych i tych całkiem małych. Celem niniejszego raportu jest diagnoza praktyk społecznych, zachowań i czynności charakterystycznych dla użytkowników smartfonów. W projekci...

Kultura 2.0 : wyzwania cyfrowej przyszłościraport z badań

Kultura 2.0 : wyzwania cyfrowej przyszłości

Przemiany społeczne, gospodarcze, naukowe i technologiczne zmieniają wszystkie sfery życia człowieka. Sfera kultury nie jest tu wyjątkiem – powstają nowe formy kultury, będące efektem rozwoju nowych technologii medialnych. Internet, techniki cyfrowe dały możliwości oraz impuls do rozkwitu multimediów, czyli usług, serwisów interaktywnych, gier, blogów. Zmianom ulegają także klasyczne formy kultury...

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczościraport z badań

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Niechęć do nauki wynika często z tego, jak postrzegany jest dany przedmiot. Jeżeli nauka wymaga zaangażowania, jest żmudna i pracochłonna, a jej rezultaty nie zawsze są zadowalające, uczeń często traktuje takie zajęcia jako nieciekawe, a co się z tym wiąże, odsuwa je na plan dalszy. Do takich przedmiotów najczęściej zalicza się przedmioty ścisłe. W prezentowanym raporcie podjęto próbę zdiagnozowan...

Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowegoraport z badań

Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego

Dziś coraz mniej osób korzysta z tradycyjnych środków płatniczych zwanych potocznie pieniądzem. Polacy coraz częściej i chętniej korzystają z obrotu bezgotówkowego. Dzięki nowoczesnym technologiom płatność zarówno za towary jak i usługi jest coraz bardziej bezpieczna i wygodna. Transakcje odbywają się szybko i nie wymagają zaangażowania zbyt dużej ilości czasu. Celem raportu jest diagnoza poziomu ...

Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesuraport z badań

Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Konieczność oceny stanu sektora rozwoju e-biznesu oraz potrzeb krajowych przedsiębiorstw w zakresie wsparcia działalności e-biznesowej z uwzględnieniem procesów globalnych i trendów ogólnoświatowych, które mają wpływ na kierunek rozwoju przyczyniła się do powstania niniejszego raportu. Przeprowadzone badania miały na celu zarówno wskazanie zjawisk dominujących i niszowych, jak i pokazanie dynamiki...

Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnychraport z badań

Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

W ramach projektu „Entuzjaści Edukacji” Instytut Badań Edukacyjnych zrealizował ponad 100 badań, by zgromadzić i usystematyzować wiedzę o przemianach w edukacji, jej mocnych i słabych stronach, a także o problemach, z którymi zmaga się współcześnie system oświaty. W badaniach wzięło udział wielu specjalistów, w tym pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, ekonomiści, a także badacze z różnych innych dy...

Dzieci Sieci . Kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań

Dzieci Sieci . Kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań

Piotr Siuda, Grzegorz D. Stunża

Instytut Kultury Miejskiej

Temat pokolenia sieci jest współcześnie poruszany często i odnosi się do wielu obszarów życia. Zajmują sie nim zarówno instytucje, jak świadomi możliwości i konsekwencji życia w wirtualnym świecie edukatorzy, dydaktycy i instytucje powiązane z edukacją, oświatą i informatyzacją. Dostępnych jest wiele publikacji i materiałów dotyczących funkcjonowania w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, ...

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.raport ekspercki

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Rada do Spraw Cyfryzacji, to organ opiniodawczo-doradczy, działający przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Inicjuje ona działania na rzecz informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoj...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja