Biblioteka Cyfrowa

Agresywność, agresja, przemoc, bullying i cyberbullying jako problemy opiekuńczo-wychowawcze XXI wieku

Agresywność, agresja, przemoc, bullying i cyberbullying jako problemy opiekuńczo-wychowawcze XXI wieku

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Współczesny świat charakteryzuje się dynamiką zmian, która poprzez rozwój cyfrowy napędza gospodarkę i zmienia życie człowieka. Cyfryzacja niesie wiele możliwości ale stwarza również zagrożenia, które często niezidentyfikowane w odpowiednim czasie przysparzają wielu problemów. Jednymi z najbardziej poważnych z zagrożeń, na które narażeni są jest współcześnie ludzie są zjawiska związane z różnego r...

Representing a Body of Knowledge for Teaching, Learning and Assessment

Representing a Body of Knowledge for Teaching, Learning and Assessment

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, współtworzą środowisko pracy i nauki.  System oświaty poddaje się trendom panującym na rynku i dopasowuje narzędzia dydaktyczne i metody pracy do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. W publikacji wskazano rolę informatyki w edukacji, zdefiniowano pojęcia związane z tematem i  omówiono czynniki mające wpływ na planowanie i zarzadz...

HIGHER EDUCATION: IN-PERSON OR ONLINE?

HIGHER EDUCATION: IN-PERSON OR ONLINE?

Edukacja zmienia się dostosowując formy i metody pracy do potrzeb zmieniającego się rynku. Dziś w dobie pandemii system oświaty mierzy się z wieloma nowymi wyzwaniami, które pojawiły się wraz z ograniczeniami epidemicznymi jakie wprowadzone zostały w ramach walki z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19. Ankieta Ipsos przeprowadzona na Światowym Forum Ekonomicznym obrazuje jak postrzegane są zm...

Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami

Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.

Edukacja zmienia się dostosowując formy, metody i narzędzia pracy do potrzeb jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość. Pandemia wywołana pojawieniem się groźnego dla zdrowia i życia ludzi wirusa Covid-19 zmieniła wiele w życiu ludzi i funkcjonowaniu społeczeństw, w tym sposób zdobywania i przekazywania wiedzy i umiejętności. Niemal z dnia na dzień przeniesiono proces kształcenia z tradycyjnej ła...

Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students' perspectives

Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students' perspectives

Pandemia związana z pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem wirusa Covid-19 zmieniła oblicze systemu oświaty i edukacji. W publikowanym artykule omówiono zagadnienia związane z realizacją procesu kształcenia w czasach pandemii w  szkolnictwie wyższym w Pakistanie. Jak wskazują wyniki prowadzonych badań sytuacja epidemiczna z jaką mierzy się świat nie wpływa korzystnie na realizację proce...

The European Foundational ICT Body of Knowledge. Version 1.0raport z badań

The European Foundational ICT Body of Knowledge. Version 1.0

Komisja Europejska

Nowoczesne technologie są dziś elementem codziennego życia. Ułatwiają i usprawniają wykonywanie codziennych czynności. Konieczne jest kształcenie i doskonalenie umiejętności, które umożliwią pełne wykorzystanie dostępnych narzędzi ICT. W publikacji zawarto wiele cennych informacji na temat e-umiejętności, obszarów wiedzy ICT i wymagań jakie stawia współcześnie rozwój technologiczny i cyfryzacja. P...

Parental Supervision: Predictive Variables of Positive Involvement in Cyberbullying Preventionartykuł naukowy

Parental Supervision: Predictive Variables of Positive Involvement in Cyberbullying Prevention

Jose M. Martín-Criado, Jose A. Casas, Rosario Ortega-Ruiz

MDPI

Rodzice są pierwszymi edukatorami, którzy wpływają na rozwój dziecka we wszystkich sferach życia. Od wczesnego dzieciństwa starają się tworzyć sprzyjające dla rozwoju warunki i kierują wszelkie starania aby wychowywać i uczyć. To oni również jako pierwsi wprowadzają dziecko w świat nowoczesnych technologii, które z każdym rokiem dynamicznie wchodzą w kolejne obszary w jakich funkcjonuje człowiek. ...

e-skills, soft skills & social skills - students' competences on a digital age

e-skills, soft skills & social skills - students' competences on a digital age

Rozwój technologii zmienia świat i codzienne życie człowieka. Wraz z dynamiczną ekspansją nowoczesnych narzędzi zmieniają się wymagania dotyczące umiejętności koniecznych do podejmowania aktywności związanych z wykorzystaniem dostępnych na rynku narzędzi. W publikacji omówiono zmiany jakie niesie cyfryzacja i wskazano kompetencje kluczowe, które determinują jakość życia. Autorzy podkreślają koniec...

Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Studium przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Studium przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kompetencje cyfrowe warunkują dziś sprawne i aktywne uczestnictwo w codziennej rzeczywistości. Szum medialny, zalew informacyjny i szeroki dostęp do informacji rodzi konieczność kształtowania umiejętności filtrowania i oceny treści oraz rzetelnej weryfikacji wiarygodności przekazu. Autorzy publikacji poddali analizie kompetencje cyfrowe studentów zdobywających wiedzę i umiejętności na Uniwersyteci...

Cyberbullying, zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie

Cyberbullying, zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

Technologie cyfrowe są dziś elementem rzeczywistości. Dziś dzieci od wczesnego dzieciństwa mają kontakt z nowoczesnymi technologiami i narzędziami cyfrowymi, których uczą się intuicyjne i wykorzystują na kolejnych etapach rozwoju do zabawy i nauki. Taka sytuacja otwiera wiele możliwości, integruje młodych ze zdobyczami technologii, otwiera dostęp do wiedzy i informacji, niesie też jednak wiele zag...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja