Biblioteka Cyfrowa

The economic impact of Basic Digital Skills and inclusion in the UK

The economic impact of Basic Digital Skills and inclusion in the UK

Umiejętności cyfrowe stały się umiejętnościami, które stanowią o jakości i efektywności życia współczesnego człowieka. Rozwój techniki otwiera przed człowiekiem nowe możliwości, narzędzia technologii sprawiają, że rzeczy niemożliwe są dziś w zasięgu ręki. Możliwości ogranicza zazwyczaj jedynie brak dostępu do technologii i brak kompetencji. Prezentowany raport zawiera wyniki badania prowadzonego w...

Make or break: the UK's digital future. (House of Lords Papers)

Make or break: the UK's digital future. (House of Lords Papers)

Ekspansja technologii cyfrowych stanowi wyzwanie dla gospodarki kraju. Z jednej strony przyczynia się do rozwoju, z drugiej stawia przed koniecznością dostosowania rynku do standardów i trendów jakie narzuca. Gospodarka poddaje się zmianom jakie niosą nowoczesne technologie a człowiek dostosowuje swoje kompetencje do potrzeb, ponieważ technologia cyfrowa jest dziś wszechobecna niemal we wszystkich...

Cyfryzacja szkół. Informacja o wynikach kontroliraport z badań

Cyfryzacja szkół. Informacja o wynikach kontroli

Najwyższa Izba Kontroli

Wprowadzenie technologii cyfrowej do polskiego systemu oświaty było priorytetowym zadaniem rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Projekt miał na celu przygotowanie i udostępnienie szkołom elektronicznych zasobów edukacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła efekty wdrożenia ministerialne...

Cyfryzacja szkół 2012-2016raport z badań

Cyfryzacja szkół 2012-2016

Najwyższa Izba Kontroli

Współczesny system szkolnictwa zmienia się dopasowując swoje zadania do wymagań jakie stawia przed nim zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość. Program Cyfrowa Szkoła był odpowiedzią na oczekiwania i miał na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prezentacja stanowi podsumowanie kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę K...

Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Ekspansja nowoczesnych narzędzi sprawia, że żyjemy w globalnym świecie, w czasach ciągłych zmian. Nowoczesne technologie dynamicznie zalewają rynek, a umiejętności cyfrowe ludzi są jednym z głównych czynników determinujących jego rozwój. Jedną z kluczowych kompetencji jest umiejętność przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości. Cyfryzacja otwiera nowe możliwości, w publikacji wskazano o...

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP

Nowoczesne technologie kształtują współczesną rzeczywistość. Rozwiązania cyfrowe wspierają działania przedsiębiorstw, ułatwiają pracę w wielu branżach przemysłu na niemal każdym szczeblu zatrudnienia, niezależnie od wielkości instytucji. Stanowią istotny czynnik warunkujący wzrost gospodarczy w zcyfryzowanym świecie. W publikacji zdefiniowano kompetencje kluczowe, których nabywanie i doskonalenie ...

Jak cyfryzować Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej Ankieta dotycząca kompetencji cyfrowych ...

Jak cyfryzować Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej Ankieta dotycząca kompetencji cyfrowych ...

Postęp technologiczny, który stał się nieodłącznym elementem zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości stwarza konieczność dopasowania się do trendów jakie kształtują nowoczesne technologie. Cyfryzacja wywiera duży wpływ nie tylko na sposób funkcjonowania jednostki, ale rownież na gospodarkę całego kraju. Postęp cyfrowy w dużej mierze determinuje dziś jakość życia człowieka. Prezentowany raport, prz...

Jak rozwiązać problem niedoboru talentów? PRZYGOTUJ, POZYSKUJ, POŻYCZAJ I PRZENOŚ

Jak rozwiązać problem niedoboru talentów? PRZYGOTUJ, POZYSKUJ, POŻYCZAJ I PRZENOŚ

Współczesny rynek pracy cechuje duża dynamika zmian. Jedną z przyczyn tychże jest rewolucja w zakresie technologii cyfrowych. Wraz z umacnianiem się sytuacji gospodarczej rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Z jednej strony pracodawcy poszukują coraz bardziej wykształconych i wyposażonych w umiejętności specjalistyczne pracowników z drugiej wykwalifikowani pracownicy przebierają w propozycjach d...

Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polskiraport z badań, raport ekspercki

Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski

Piotr Arak, Andrzej Bobiński

Polityka Insight

Nowoczesne technologie kształtują współczesny rynek, a gospodarka opiera się na narzędziach cyfrowych wspierających działania ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój. Proces cyfryzacji gospodarki w Polsce jest długofalowy, a obserwowane i analizowane tempo zmian zachodzących na tym polu jest zauważalne. Pomimo tego Polska nadal odbiega od standardów europejskich, zarówno w kwestii kompetencji cy...

Manifest cyfryzacyjny

Manifest cyfryzacyjny

Prezentacja przygotowana przez Michała Boniego Ministra Administracji i Cyfryzacji ukazuje nową strategię na rzecz rozwoju rynku cyfrowego. Dotyczy przygotowanego i podpisanego w konfederacji Lewiatan Manifestu Cyfrowego, którego celem jest podejmowanie i wspieranie działań umożliwiających jak najszybsze powstanie i wdrożenie infrastruktury telekomunikacyjnej pozwalającej wszystkim Polakom uzyskać...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja