Biblioteka Cyfrowa

Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Konkurencyjność przemysłu zależy w dużym stopniu od wiedzy, umiejętności, kompetencji i kreatywności pracowników. W przemyśle powszechnie uznaje się, że potencjalne niedobory i luki w rozwoju umiejętności, w połączeniu z niedopasowaniem podaży i popytu na pracę, bezpośrednio szkodzą tworzeniu miejsc pracy. W imieniu Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przeds...

The Global Competitiveness Report 2018

The Global Competitiveness Report 2018

W publikowanym raporcie przedstawiono metodologię i szczegółową strukturę wskaźnika globalnej konkurencyjności 4.0, która dostarcza informacji o każdym ze wskaźników zawartych w Indeksie. Przedstawiono metodologię stosowaną do wskazywania brakujących punktów danych i podano sugerowane wartości adekwatne do wskaźników. Dane zawarte w raporcie obrazują aktualną sytuację gospodarczą i wskazują na pot...

The Future of Jobs Report 2018

The Future of Jobs Report 2018

Rewolucja technologiczna wprowadza zmiany w systemie społeczno-gospodarczym krajów. Przemiany jakie zachodzą wraz z ekspansją technologii dotykają niemal wszystkich obszarów w jakich funkcjonuje współczesny człowiek. Prezentowany raport ukazuje tendencje panujące na rynku i obrazuje zakres i skalę zmian jakie niesie postęp technologiczny. Raport ma na celu rozpoznanie potrzeb i dostarczenie konkre...

AI The Future of Work? Work of the Future!

AI The Future of Work? Work of the Future!

Rynek nowoczesnych technologii rozwija się, a automatyzacja przekształca i zmienia codzienne życie człowieka. Zmiany jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii w niemal wszystkie obszary życia stawiają wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu sytuacji  na rynku pracy w ostatnich latach, analizy kierunku zmian, wskazano obszary w których zachodz...

High-Tech Skills for Europe. Scaling up Best Practices and Re-focusing Funding. Programmes and Incentives. EASME/COSME/2016/033 Interim Report

High-Tech Skills for Europe. Scaling up Best Practices and Re-focusing Funding. Programmes and Incentives. EASME/COSME/2016/033 Interim Report

Umiejętności są jednym z ważniejszych kryteriów decydujących o wyborze pracownika. We współczesnym zcyfryzowanym świecie, coraz częściej poszukiwani są specjaliści branży IT. Kompetencje cyfrowe stały się kompetencjami kluczowymi a polityka państwa powinna zmierzać, zgodnie z trendami na rynku pracy do wspierania działań na rzecz ich rozwoju.  W niniejszym raporcie okresowym przedstawiono opis akt...

Talent for Europe: High-Tech Leadership Skills – Towards an Agenda for 2020 and beyond

Talent for Europe: High-Tech Leadership Skills – Towards an Agenda for 2020 and beyond

Rozwój technologii sprawił, że zasadniczo zmienił się sposób funkcjonowania człowieka. Kompetencje do niedawna uważane za kluczowe zostały zastąpione nowymi, związanymi bezpośrednio z ekspansją technologii informacyjno-komunikacyjnej w codzienne życie. Rozwój technologii sprawił, że stajemy się społeczeństwem informacyjnym a nabywanie umiejętności cyfrowych staje się potrzebą priorytetową. Postępu...

Future Work Skills 2020

Future Work Skills 2020

Współczesna gospodarka kształtowana jest przez dynamiczny postęp technologiczny.  Globalna komunikacja, inteligentne maszyny i nowe media to tylko niektóre z czynników, które determinują sposób i jakość życia człowieka oraz wpływają na funkcjonowanie gospodarki kraju. Ekspansja technologii zmieniła sposób myślenia o pracy i nauce a kompetencje cyfrowe  stały się umiejętnościami nadrzędnymi w zmien...

Geographies of digital skill

Geographies of digital skill

Współczesny człowiek wykorzystuje nowoczesne technologie na co dzień. Podnoszenie kompetencji cyfrowych, dopasowanie do rynku pracy i środowiska  w jakim funkcjonuje jest determinantem umożliwiającym aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym. Niemal każdy uczestniczy w swoistym wyścigu technologicznym, a miejsce które zajmie pozycjonuje go w hierarchii społecznej. Umiejętności cyfrowe st...

e-Skills in Europe. Poland Country Report

e-Skills in Europe. Poland Country Report

W przeciągu ostatnich lat na rynku IT doszło do wielu zmian. Ekspansja nowoczesnych technologii w codzienne życie człowieka zmieniła sposób jego funkcjonowania. Rewolucja nastąpiła niemal równocześnie w wielu obszarach gospodarki, a potrzeba dostosowania się do zmian jakie niesie postęp technologiczny stała się jedną z ważniejszych. Wraz ze zmianami zachodzącymi miedzy innymi na rynku pracy, zmien...

Make or break: the UK's digital future. (House of Lords Papers)

Make or break: the UK's digital future. (House of Lords Papers)

Ekspansja technologii cyfrowych stanowi wyzwanie dla gospodarki kraju. Z jednej strony przyczynia się do rozwoju, z drugiej stawia przed koniecznością dostosowania rynku do standardów i trendów jakie narzuca. Gospodarka poddaje się zmianom jakie niosą nowoczesne technologie a człowiek dostosowuje swoje kompetencje do potrzeb, ponieważ technologia cyfrowa jest dziś wszechobecna niemal we wszystkich...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja