Biblioteka Cyfrowa

Nowa podstawa programowa z informatyki szansą na zmianę dydaktyki wszystkich przedmiotów

Nowa podstawa programowa z informatyki szansą na zmianę dydaktyki wszystkich przedmiotów

Nowa podstawa programowa wnosi do systemu kształcenia wiele zmian. Wprowadza lekcje informatyki i programowania na wczesnym etapie edukacji oraz propaguje wspieranie nauczania tradycyjnego przez elementy kształcenia wspomagane wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nowy program nauczania informatyki w polskiej edukacji to szansa na poprawę efektów kształcenia w zakresie wszystkich przedmiotów sz...

Przykłady zastosowań programu GeoGebra w edukacji matematycznej

Przykłady zastosowań programu GeoGebra w edukacji matematycznej

Matematyka towarzyszy dziecku od wczesnego dzieciństwa, uczy się jej podstaw równocześnie z nauką mowy. Na pierwszym etapie życia dzieci uczą się, podobnie jak wielu innych rzeczy, za pomocą doświadczenia. Kolejne etapy rozszerzają naukę przez doświadczenie poprzez stosowanie różnych metod kształcenia. Edukacja matematyczna idzie w parze z rozwojem emocjonalnym dziecka jego zdolnościami intelektua...

Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Dynamika z jaką nowoczesne technologie przenikają w niemal wszystkie dziedziny życia, podnosi wymagania związane z tempem przystosowywania się do zmian, które następują. Dzieci, które od wczesnego dzieciństwa funkcjonują w cyfrowej rzeczywistości, łatwo i szybko oswajają się z wszelkimi nowinkami w tej dziedzinie. Zdecydowanie trudniej przychodzi to dorosłym, wychowanych, przed epoką cyfrową. Możn...

Technologia rozszerzonej rzeczywistości w rozwijaniu wyobraźni dzieci i młodzieży

Technologia rozszerzonej rzeczywistości w rozwijaniu wyobraźni dzieci i młodzieży

Współczesny człowiek żyje w świecie, który zasypuje go informacjami. Niewątpliwie wiąże się to z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Problem dotyczy również uczniów, już od początku ich edukacji. Powoduje to trudności, niechęć i brak zainteresowania nauką. Konieczne jest w tej sytuacji wypracowanie nowego modelu edukacji, będącego odpowiedzią na niekorzystne zjawiska w edukacji dzieci i młodzie...

Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego.

Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego.

Postęp w dziedzinie ICT to przede wszystkim nieustanny rozwój technologii mobilnych. Korzyści jakie niesie, dotyczą każdej sfery życia. Nowoczesne urządzenia, szybka transmisja danych, mobilność, dostęp do portali społecznościowych, to tylko niektóre z desygnatów współczesnej ICT. W świetle nowych trendów ICT, które dostarczają edukacji coraz to nowych narzędzi kognitywnych, w tym kulturowo wartoś...

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Tempo rozwoju informatyki wymusza konieczność ciągłego uzupełniania i rozszerzania nabytej wiedzy i umiejętności. Branża IT jest jednym z sektorów rynku pracy, w którym pracownicy muszą systematycznie podnosić swoje kwalifikacje. W artykule przedstawiono krajobraz polskiego rynku pracy z zakresie IT. Przybliżono specyfikę zawodu, przedstawione zostały jego główne cechy i wyzwania. Dokonano przeglą...

Tradycjonalista czy innowator? Nauczyciel wobec wyzwań współczesności

Tradycjonalista czy innowator? Nauczyciel wobec wyzwań współczesności

Eksplozja technologii cyfrowej wymusza nieustanne zmiany. Dotyczą one wielu obszarów życia. Inaczej współcześnie wygląda komunikacja, edukacja, praca. Zarówno dorośli jak i dzieci muszą przystosowywać się na bieżąco do realiów życia kreowanych przez technologie. Artykuł koncentruje się na zmieniającej się roli nauczyciela, na którą wpływ mają zmiany jakich obecnie doświadczamy. Pokolenie wychowane...

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Niechęć do nauki wynika często z tego, jak postrzegany jest dany przedmiot. Jeżeli nauka wymaga zaangażowania, jest żmudna i pracochłonna, a jej rezultaty nie zawsze są zadowalające, uczeń często traktuje takie zajęcia jako nieciekawe, a co się z tym wiąże, odsuwa je na plan dalszy. Do takich przedmiotów najczęściej zalicza się przedmioty ścisłe. W prezentowanym raporcie podjęto próbę zdiagnozowan...

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum.podręcznik

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum.

Jolanta Pańczyk

Helion Edukacja

Zadaniem współczesnej edukacji jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Proces kształcenia powinien być dostosowany do realiów dzisiejszego świata, a dynamika rozwoju w zakresie nowoczesnych technologii z jaką mamy współcześnie do czynienia wymaga ciągłego dostosowywania się do potrzeb wynikających ze zmieniającej się współ...

Dorastanie w cyfrowym świecie – problem uzależnienia od komputera i internetu

Dorastanie w cyfrowym świecie – problem uzależnienia od komputera i internetu

Młodzi ludzie dużą część swojego czasu spędzają przed ekranem monitora, czy z telefonem komórkowym w dłoni. Obserwując młode pokolenie w codziennych życiowych sytuacjach, można odnieść wrażenie, że są na stałe podłączeni do urządzenia. Technologia sama w sobie oznacza postęp, rodzi szanse i otwiera możliwości, jednak obserwowane współcześnie zanurzenie w wirtualnym świecie niesie również zagrożeni...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja