Biblioteka Cyfrowa

Chapter 10. New business models that incorporate the digital economy

Chapter 10. New business models that incorporate the digital economy

Ekspansja technologii sprawiła, że wciąż pojawiają się nowe innowacje cyfrowe w wielu obszarach działalności ludzi i instytucji. Nowości technologiczne stały się jednym z czynników wzrostu gospodarczego, dlatego ogrywają istotne znaczenie dla gospodarki i ekonomii kraju. Zmiany, które wprowadzają innowacje poprawiają konkurencyjność , obniżają koszty produkcji i poprawiają bezpieczeństwo pracy . W...

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń - marzec 2017, nr 1(51)2017

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń - marzec 2017, nr 1(51)2017

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula publikowany jest systematycznie od 2004 roku. Czasopismo zawiera wiele ciekawych pozycji dotyczących różnych dziedzin nauki. W prezentowanym numerze zawarto artykuły dotyczące bieżących kwestii w tym edukacji, gospodarki i biznesu, obszarów dynamicznie kreowanych przez rozwój technologiczny. Autorzy podjęli tematykę roli technologii w życiu człowieka, omówili pro...

Global Talent Competitiveness Index 2018 - Diversity for Competitiveness

Global Talent Competitiveness Index 2018 - Diversity for Competitiveness

Raport, opublikowany przez INSEAD, Business School for the World, we współpracy z Adecco Group i Tata Communications, zawiera dane porównawcze obrazujące, w jaki sposób kraje i miasta rozwijają się, przyciągają i zatrzymują talenty. Pozwalają one stworzyć globalny obraz krajów, wyznaczyć cechy wspólne, które odgrywają kluczową rolę w łączeniu polityki talentów ze strategiami innowacyjnymi, poddać ...

„Szkoła dla Innowatora” Ekspertyza

„Szkoła dla Innowatora” Ekspertyza

W 2017 roku Ministerstwo Rozwoju RP zleciło przeprowadzenie ekspertyzy badawczej „Szkoła dla Innowatora”. Analizie poddano treści programowe i metody nauczania w kontekście rozwoju kompetencji proinnowacyjnych. Dokonano analizy stanu systemu oświaty. Ekspertyza miała umożliwić postawienie diagnozy sytuacji a wnioski z niej pozwolić na opracowanie rekomendacji, służących poprawieniu jakości i wydaj...

Wykorzystanie zasobów cyfrowych w oświacie

Wykorzystanie zasobów cyfrowych w oświacie

Rozwój technologii cyfrowych wywiera duży wpływ na współczesną gospodarkę i sposób funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Ekspansja technologii jest zauważalna niemal w każdym obszarze działalności ludzkiej a technologie stają się nieodłącznym elementem życia. Duży wpływ wywierają również na edukację, która do niedawna zachowywała swój tradycyjny charakter. Dziś za przyczyną nowoczesnych środk...

Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów

Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów

Dzieci wkraczając na drogę edukacji stają przed ogromnym wyzwaniem. Wyrwane z dziecięcej rzeczywistości, osadzone w ławce szkolnej muszą zmierzyć się z ogromem informacji do niedawna obcych, które muszą w jakiś sposób przyswoić. Przygotowana kadra pedagogiczna wyposażona w odpowiednie narzędzia ma za zadanie wprowadzić dziecko w zawiły uczniowski świat. Podstawa programowa określa, w jaką wiedzę i...

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

Rewolucja cyfrowa wprowadza zmiany, które zachodzą zarówno w gospodarce jak i codziennym życiu obywateli. Konieczność dostosowywania się do zmian determinuje potrzebę określenia założeń i wdrożenia programów wspomagających trwający proces transformacji. Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027, którego t...

Bariery wykorzystania Internetu w polskiej edukacji

Bariery wykorzystania Internetu w polskiej edukacji

Nowoczesne technologie stają się z każdym dniem coraz bardziej powszechne. Jeszcze kilka lat temu obce, niedostępne, dziś naturalnie wchodzą w świat użytkownika, wspomagając, ułatwiając i uatrakcyjniając wiele codziennych zajęć. Internet jest dziś narzędziem codziennego użytku, wykorzystywanym w pracy, nauce, rozrywce a owoczesne technologie pełnią ważne funkcje w życiu każdego człowieka. Jedną z ...

Zapotrzebowanie społeczości regionalnej na podnoszenie kompetencji informatycznych

Zapotrzebowanie społeczości regionalnej na podnoszenie kompetencji informatycznych

Zapotrzebowanie na edukację w zakresie IT jest związane z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii i wymogami rynków pracy. Dotyczy ludzi zarówno młodych, wchodzących na rynek pracy, jak i tych z już ugruntowanym stażem, przed którymi stoi konieczność dostosowania się do wymogów jakie stawia przed nimi zmieniająca się sytuacja gospodarcza. W artykule dokonano analizy zapotrzebowania na region...

Kompetencje informatyczne studentów filologii polskiej w latach 2010-2016

Kompetencje informatyczne studentów filologii polskiej w latach 2010-2016

Rozwój technik informatycznych oraz ich ekspansja w coraz to nowe dziedziny naszego życia powoduje, że kompetencje cyfrowe wymagane są nie tylko od osób związanych z branżą szeroko pojmowanej informatyki i branż pokrewnych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań kompetencji cyfrowych przeprowadzonych na grupie studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja