Biblioteka Cyfrowa

Spotkanie Techniczne projektu e-podręczniki

Spotkanie Techniczne projektu e-podręczniki

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) jest liderem wprowadzania innowacyjnych technologii sieciowych. Przygotowana prezentacja dotyczy projektu ministerialnego, wprowadzającego na rynek oświatowy nowy model narzędzia edukacyjnego jakim jest e-podręcznik. W materiale zobrazowano podstawową funkcjonalność e-podręczników oraz pokazano infrastrukturę platformy technologicznej tego narzęd...

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Oddział Wielkopolski

Współczesna edukacja poddawana jest procesowi ciągłych przemian, mających na celu podnoszenie jakości kształcenia poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii do szkół. Jedną z propozycji przygotowanych właśnie w tym celu jest projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska”, który miał za zadanie wdrożenie do 2014 roku w szkołach Województwa Wielkopolskiego nauki metodą projektów wspieranej poprzez umożliwien...

Aktualna podstawa programowa zajęć komputerowych i informatykidokument

Aktualna podstawa programowa zajęć komputerowych i informatyki

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cyfrowe technologie towarzyszą dziś dziecku od pierwszych dni życia. Rodzice wyposażają swoje pociechy w elektroniczne gadżety zanim jeszcze one same się nimi zainteresują. Umiejętność korzystania z dobrodziejstw cyfrowego świata stała się jedną z podstawowych kompetencji warunkujących uczestnictwo w aktywnym życiu współczesnego człowieka. Edukacja dopasowując się do potrzeb współczesnych cyfrowyc...

Nauczyciel w świecie TIK - część VII. Gry komputerowe – zalety i edukacyjne wykorzystanie.poradnik

Nauczyciel w świecie TIK - część VII. Gry komputerowe – zalety i edukacyjne wykorzystanie.

Barbara Kozik

PBW Nowy Sącz

Nowoczesne technologie towarzyszą człowiekowi już od kilkunastu lat, a ich wpływ nie pozostaje bez znaczenia w procesie wychowania, kształcenia i kształtowania osobowości zwłaszcza dzieci, które dopiero zaczynają swoje zmagania z przystosowaniem się do rzeczywistości. Nowoczesne narzędzia uatrakcyjniają wiele działań a współczesny człowiek często nie wyobraża sobie codziennego dnia bez telefonu, t...

TIK na lekcjach języka polskiego i historii w klasach IV – VI

TIK na lekcjach języka polskiego i historii w klasach IV – VI

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Mając na uwadze konieczność wprowadzania innowacyjnych technik komunikacyjno-informacyjnych do nauczania, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaproponował szkolenie przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego i historii, którzy chcą stosować Technologię Informacyjną na lekcjach w klasach IV-VI oraz w pracy własnej. Na ono na celu przekazanie głównych zasad wykorzy...

Kompetencje informatyczne studentów filologii polskiej w latach 2010-2016

Kompetencje informatyczne studentów filologii polskiej w latach 2010-2016

Rozwój technik informatycznych oraz ich ekspansja w coraz to nowe dziedziny naszego życia powoduje, że kompetencje cyfrowe wymagane są nie tylko od osób związanych z branżą szeroko pojmowanej informatyki i branż pokrewnych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań kompetencji cyfrowych przeprowadzonych na grupie studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz...

Kurs komputerowy dla seniorówpodręcznik

Kurs komputerowy dla seniorów

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Jaworzno

Współczesność, naznaczona dynamizmem zmian związanych z ekspansją technologii cyfrowych w życie człowieka, wymaga umiejętności szybkiego adaptowania się i dostosowywania do wymogów codzienności. Dzieci najczęściej radzą sobie z narzędziami cyfrowymi zdecydowanie lepiej niż pokolenie rodziców. Przed największymi trudnościami stoi pokolenie seniorów, które spotyka się w życiu codziennym z barierami ...

Komputer dla seniora. Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninieporadnik

Komputer dla seniora. Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie

Laura Lewandowska, Anna Sosnowska, Magdalena Włodarkiewicz

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Komputer jest współcześnie narzędziem codziennego użytku, korzystają z niego ludzie niezależnie od wieku, wykształcenia, zainteresowań. Do niedawna seniorzy stanowili grupę, w której odnotowywano najniższą aktywność w tym zakresie. Z czasem ta sytuacja ulega zmianie, coraz więcej osób starszych chce rozwijać swoje umiejętności. W opracowaniu znalazły się propozycje dotyczące literatury, z której w...

Komputer – obiekt i narzędzie edukacji. Poznawcze walory informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej.fragment książki

Komputer – obiekt i narzędzie edukacji. Poznawcze walory informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Maciej M. Sysło

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Omawiając zagadnienia związane z nowoczesnymi technologii, komputer postrzegamy zarówno obiekt edukacji, jak i narzędzie w edukacji. Kolejne nowinki technologiczne wprowadzają do edukacji zmiany. Użytkownik uczy się nowych technologii dostosowuje do środowiska cyfrowego zgodnie z oczekiwaniami twórców. Autor mając względzie innowacyjne zmiany jakich ciągle doświadczamy, zwraca uwagę na konieczność...

O alfabetyzmie komputerowym i cyfrowym słów kilkaartykuł naukowy

O alfabetyzmie komputerowym i cyfrowym słów kilka

Grażyna Gregorczyk

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Jakie są zasoby wiedzy i umiejętności człowieka, pozwalające na bycie pełnowartościowym członkiem współczesnego społeczeństwa? Na to pytanie wielu badaczy próbuje znaleźć odpowiedź. Wszyscy wiedzą jedno, żyjemy w świecie dynamicznych zmian, które determinują konieczność ciągłego kształtowania kompetencji. Patrząc na wyniki badań dotyczących umiejętności posługiwania się nowymi technologiami cyfrow...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja