Biblioteka Cyfrowa

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnejartykuł naukowy

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej

Maciej M. Sysło

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Niemal każdy system edukacji, czy też każda reforma edukacji, w swoich założeniach podkreśla potrzebę indywidualizacji kształcenia, czyli inaczej personalizacji. Dokumenty programowe, określające kierunki rozwoju edukacji, jako podmiotowe wskazują indywidualne zainteresowania, możliwości i potrzeby edukacyjne, zawodowe i osobiste uczącego się. Wydaje się, że nowoczesne technologie medialne tworzą ...

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnejartykuł naukowy

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej

Joanna Juszczyk-Rygałło

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Współczesny styl życia i bycia determinują medialne uwarunkowania. Współczesny człowiek zdominowany przez cyfrową rzeczywistość funkcjonuje często w dwóch światach, realnym i wirtualnym.  Który z nich ma większy wpływ na kształtowanie jego osobowości często zależy od determinantów zewnętrznych, jednak wpływ nowych mediów wielu uważa dziś za dominujący. Nowym celem, przed którym stoi edukacja media...

EduMATA - kształtowanie kompetencji logiczno-matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej

EduMATA - kształtowanie kompetencji logiczno-matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Zmiany cywilizacyjne wymagają dostosowywania na bieżąco narzędzi dydaktycznych, z których korzystamy w procesie edukacji, do potrzeb dzieci już na wczesnym etapie kształcenia. Pomoce dydaktyczne stają się niezbędnym elementem warsztatu pracy nauczyciela. W artykule omówiono możliwości wykorzystania multimedialnych pomocy dydaktycznych, mających na celu uatrakcyjnienie i urozmaicenie zajęć, co w ko...

Badanie potencjału wdrażania edukacji medialnej w warszawskich szkołachraport z badań

Badanie potencjału wdrażania edukacji medialnej w warszawskich szkołach

Kaja Dziarmakowska, Paulina Wróbel

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Tytułowe badanie potencjału edukacji medialnej w Warszawie zostało zainicjowane przez Fundację Nowoczesna Polska wraz z Biurem Edukacji Miasta Społecznego Warszawy. Zrealizowane zostało przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w 2015 roku. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości wprowadzenia do warszawskich szkół edukacji medialnej. Raport z badani...

Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych - pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami

Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych - pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami

Współczesne dzieci niemal rodzą się z tabletem w ręku, bardzo wcześnie wchodzą w świat technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Fakt ten budzi wiele emocji. Dla jednych zjawisko to oznacza zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci – postulują oni wyłączenie nowych mediów ze środowiska rozwoju małego dziecka. Drudzy akcentują potrzebę wdrażania dziecka w cyfrowy świat możliwie najwcześniej,...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja