Biblioteka Cyfrowa

Integration of ICTS and Digital Skills in Times of the Pandemic Covid-19

Integration of ICTS and Digital Skills in Times of the Pandemic Covid-19

Pandemia wywołana pojawieniem się wirusa COVID-19 otworzyła nowy rozdział w edukacji. Wymusiła zmianę tradycyjnej formy kształcenia i przeniesienie aktywności szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Trudno na obecną chwilę ocenić skutki jakie będzie miała w przyszłości ta zmiana. Jedni upatrują w niej szanse inni widzą wiele zagrożeń i obawiają się o przyszłość młodych i ich poziom przygotowania do ży...

Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższeraport z badań

Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe

Joanna Mazur

DELab UW

Nauczanie zdalne w czasach pandemii to ogromne wyzwanie z jakim mierzy się system oświaty na wszystkich etapach nauczania. Wszyscy zaangażowani w proces nabywania i przekazywania wiedzy stanęli przez koniecznością zmiany środowiska uczenia się i nauczania. Przeniesienie działalności edukacyjnej z tradycyjnej sali lekcyjnej do przestrzeni wirtualnej nie było łatwym zadaniem. W publikowanym raporcie...

Makerspaces in schools: Practical guidelines for school leaders and teachers

Makerspaces in schools: Practical guidelines for school leaders and teachers

System edukacji ewoluuje i dopasowuje formy i metody pracy do zmieniających się potrzeb środowiska edukacyjnego. W ostatnich latach EUN opracował trzy publikacje, które mają stanowić  wsparcie dla szkół zainteresowanych adaptacją przestrzeni do nauki. Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono wywiady z nauczycielami, które obrazują podejście do uczenia się, wskazują narzędzia i materiały ...

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiejraport ekspercki

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej

Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Cyfryzacja jest dziś elementem rzeczywistości, która zmienia się dynamicznie wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Cyfrowe narzędzia stały się narzędziami codziennego użytku, ułatwiają pracę, towarzyszą rozrywkom a w edukacji mają wspomagać nauczanie, zwiększać jego efektywność i poprawiać jakość. W dobie pandemii mają również umożliwiać realizację obowiązku szkolnego, którego nie można realiz...

Digital Skills Insights 2019

Digital Skills Insights 2019

Technologie są stałym elementem współczesności, towarzyszą człowiekowi w pracy, nauce i rozrywce. Wielu nie zdaje sobie sprawy jak istotną rolę odgrywają w życiu. Digital Skills Insights 2019, koncentruje się na istotnych tematach związanych z rozwijaniem zdolności i umiejętności cyfrowych,  ważnych w kontekście działań podejmowanych na co dzień, zarówno obecnie jak i w przyszłości w cyfrowym środ...

Will This School Year Be Another Casualty of the Pandemic?

Will This School Year Be Another Casualty of the Pandemic?

COVID-19, wirus, który nagle i niespodziewanie zaczął wprowadzać zamieszanie w świecie zmienił życie człowieka i funkcjonowanie gospodarki. Nowoczesne technologie stały się lekarstwem na potrzeby codzienne, umożliwiły realizację obowiązków związanych z pracą i nauką. Publikacja zawiera kluczowe wnioski z ankiet prowadzonych w Stanach Zjednoczonych dotyczących systemu edukacji w dobie COVID-19. Pok...

Practical Family Challenges of Remote Schooling during COVID-19 Pandemic in Finland

Practical Family Challenges of Remote Schooling during COVID-19 Pandemic in Finland

Pandemia wywołana dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem Cocid-19 wprowadziła dużo zmian w życiu ludzi i funkcjonowaniu gospodarek wielu krajów. Jednym z wyzwań było zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie zdalnej formy realizacji procesu kształcenia. Nauczanie online stało się faktem, z którym musieli zmierzyć się nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz specjaliści IT, którzy wdrażali ...

Nauczanie zdalne w Polsceraport z badań

Nauczanie zdalne w Polsce

Kamil Śliwowski, Anna Michniuk, Michał Amielańczyk

Skriware sp. z o.o.

Pandemia wprowadziła duże zmiany w systemie oświaty. Z dnia na dzień przeniesiono proces kształcenia z tradycyjnej przestrzeni szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Ani szkoła ani uczniowie nie byli w pełni przygotowani na taką sytuację. W publikowanym raporcie dokonano analizy sytuacji z jaką mierzyć się muszą uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wyniki obrazują stopień przygotowania kadry pedagogiczn...

Raport z badania: „Kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców”

Raport z badania: „Kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców”

Kształcenie na odległość stało się faktem, z którym mierzą się wszyscy, którzy biorą udział w procesie dydaktycznym. Publikowany raport zawiera wyniki badań prowadzonych wśród czterech grup badawczych, czyli kadry pedagogicznej, dyrektorów, uczniów i rodziców. Pokazuje jak postrzegana jest edukacja zdalna, jak kształtują się kompetencje badanych umożliwiające realizację zadań szkoły online i kieru...

Dydaktyka edukacji hybrydowej: Indywidualizacja w nauczaniu hybrydowym

Dydaktyka edukacji hybrydowej: Indywidualizacja w nauczaniu hybrydowym

Każdy człowiek jest inny, ma inny potencjał i warunki, dlatego każdy uczeń wymaga indywidualnego podejścia do procesu kształcenia. Pandemia, z którą mierzy się dziś świat zmieniła sposób nauczania i wymusiła konieczność zmiany modelu edukacji. Z dnia na dzień proces, w którym bierze udział nauczyciel,  uczeń i często rodzic został przeniesiony z tradycyjnej szkoły, opartej na bezpośrednim kontakci...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja