Biblioteka Cyfrowa

E-Learning in Poland: Challenges, Opportunities and Prospects for Remote Learning during the COVID-19 Pandemic

E-Learning in Poland: Challenges, Opportunities and Prospects for Remote Learning during the COVID-19 Pandemic

Edukacja zmienia się dopasowując formy i metody pracy do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś trendy wyznaczają nowoczesne technologie, a w dobie pandemii nadały one również tempa zmianom jakie zachodzą w wielu obszarach społecznych i gospodarczych. Jedną z wielu zmian jakie zachodzą współcześnie jest zmiana form i metod kształcenia w edukacji i integracja technologii w proces dydaktyczny...

Widening the divide: the impact of school closures on primary science learning

Widening the divide: the impact of school closures on primary science learning

Pandemia, którą wywołał wirus Sars Cov 2 zmieniła codzienne życie ludzi. Obostrzenia epidemiczne jakie narzucili rządzący aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa zmusiły do zmiany trybu pracy i nauki. Duża część społeczeństwa przeniosła swoje aktywności przed ekrany monitorów i realizuje codzienne obowiązki w trybie online. W publikacji dokonano analizy wpływu przedłużającej się izolacj...

THE NEGATIVE INFLUENCE OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF ADOLESCENTS IN THE USA: WAYS TO OVERCOME

THE NEGATIVE INFLUENCE OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF ADOLESCENTS IN THE USA: WAYS TO OVERCOME

Pandemia zmieniła świat, wywróciła do góry nogami życie ludzi i doprowadziła do kryzysu gospodarczego w wielu krajach. W publikacji omówiono negatywny wpływ pandemii, którą wywołał wirus COVID-19 na młodych Amerykanów. Autor bada zależności pomiędzy pandemią a zdrowiem psychicznym nieletnich i młodzieży mieszkającej w USA oraz pokazuje jak rozprzestrzenianie się wirusa wpływa na zdrowie psychiczne...

Pandemic at School: Students’ Narratives during the COVID-19 Lockdown in Trieste

Pandemic at School: Students’ Narratives during the COVID-19 Lockdown in Trieste

Pandemia wprowadziła duże zamieszanie w świecie. Obostrzenia epidemiczne, z jakimi mierzą się od wielu miesięcy ludzie, zmieniły sposób funkcjonowania człowieka i zaburzyły rozwój społeczno-gospodarczy. W publikacji omówiono problemy jakie dotykają mieszkańców Triestu od czasu wprowadzenia izolacji, zamknięcia szkół i przeniesienia działalności dydaktycznej do przestrzeni wirtualnej. Autor dokonał...

EDUCATION FOR THE FUTURE. EVIDENCE-BASED PRIORITIES FOR SOUTHEAST ASIA

EDUCATION FOR THE FUTURE. EVIDENCE-BASED PRIORITIES FOR SOUTHEAST ASIA

Edukacja w dobie pandemii mierzy się z wieloma wyzwaniami. Z problemami borykają się zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice, którzy muszą odpowiedzieć na wiele pytań, które pojawiają się wraz z przedłużającą się sytuacją epidemiczną. Wszyscy próbują mierzyć się z wyzwaniami i dopasowywać do sytuacji narzucanej odgórnie wraz z kolejnymi obostrzeniami. W publikacji dokonano analizy stanu eduka...

EDUCATIONAL CHALLENGES OF EMERGENCY REMOTE TEACHING AND LEARNING DURING THE CORONAVIRUS CRISIS

EDUCATIONAL CHALLENGES OF EMERGENCY REMOTE TEACHING AND LEARNING DURING THE CORONAVIRUS CRISIS

Świat zmienił się zasadniczo w ciągu ostatnich miesięcy, ponieważ pandemia wywołana pojawieniem się wirusa Sars-Cov-2 zmieniła rzeczywistość i wywołała poważny społeczny i gospodarczy kryzys, który dotknął bezpośrednio lub pośrednio wszystkie kraje. W ramach VIII Międzynarodowej Konferencji poruszono niezwykle istotne kwestie dotyczące wyzwań z jakimi mierzą wszyscy, którzy uczestniczą w procesie ...

Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?

Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?

Edukacja w ostatnich miesiącach stanęła przed dużym wyzwaniem, jakim było przeniesienie procesu kształcenia z tradycyjnej ławki szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Pandemia wywołana pojawieniem się niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi wirusa wymusiła zmianę sposobu funkcjonowania człowieka i potrzebę wprowadzenia restrykcji sanitarnych, w tym konieczność izolacji społeczeństwa, która umożliwi...

The COVID-19 slide: What summer learning loss can tell us about the potential impact of school closures on student academic achievement

The COVID-19 slide: What summer learning loss can tell us about the potential impact of school closures on student academic achievement

Zagrożenie związane z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zmieniło sposób funkcjonowania człowieka. Zamknięto instytucje, zakłady pracy i szkoły. Wszyscy zaczęli mierzyć się z wyzwaniami, które pojawiły się niespodziewanie. Nikt chyba nie był przygotowany na zmiany jakie nastąpiły. Izolacja niewątpliwie wpływa na wyniki edukacyjne uczniów, prowadzone badania pokazują w jakim stopni...

The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets

The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets

Pandemia z jaką zmaga się dziś  świat zmieniła wiele zarówno w życiu ludzi jak i funkcjonowaniu Państw. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się groźnego dla zdrowia i życia wirusa wprowadzono ograniczenia, w tym zamknięto szkoły i placówki oświatowe. Przeniesiono proces kształcenia do przestrzeni wirtualnej, w której nauka odbywa się w formie zdalnej. Niniejszy raport obrazuje jak sytuacja pandemicz...

Impact of school closures and subsequent support strategies on attainment and socio-emotional wellbeing in Key Stage 1: Interim Paper 1

Impact of school closures and subsequent support strategies on attainment and socio-emotional wellbeing in Key Stage 1: Interim Paper 1

Edukacja w czasach pandemii związanej z pojawieniem się wirusa Covid-19 zmaga się z wieloma wyzwaniami. Zamkniecie szkół i przeniesienie nauki do przestrzeni wirtualnej jest jednym z najważniejszych wyzwań, które zakłóciły działanie placówek i wprowadziły chaos w do niedawna poukładanym procesie kształcenia. Niniejsze badanie obrazuje wpływ pandemii i związanych z nią obostrzeń epidemicznych na os...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja