Biblioteka Cyfrowa

SKILLS FOR A DIGITAL WORLD Background Paper for Ministerial Panel 4.2

SKILLS FOR A DIGITAL WORLD Background Paper for Ministerial Panel 4.2

Technologie cyfrowe zmieniły zarówno sposób dochodzenia do wiedzy i umiejętności jak i sposób wykorzystania ich w codziennym życiu. W czasach dynamicznych zmian, które determinuje postęp technologiczny umiejętność przystosowywania się do potrzeb i oczekiwań rynku stała się kompetencją nadrzędną, a każdy człowiek niezależnie od wieku i wykształcenia jest zobligowany do systematycznego podnoszenia i...

Raport Gumtree 2017: AKTYWNI+ Przyszłość rynku pracy

Raport Gumtree 2017: AKTYWNI+ Przyszłość rynku pracy

Rynek pracy zmienia się wraz ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą i zarówno pracodawcy jak i pracownicy obserwując panujące na świecie trendy próbują dopasować się do potrzeb i oczekiwań. Raport Gumtree.pl „Aktywni+ Przyszłość rynku pracy” opracowany został po to, aby dokonać analizy sytuacji panującej na rynkach i wskazać kierunki rozwoju zawodowego, które będą aktualne i pożą...

Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym

Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym

Świat w jakim żyjemy systematycznie zmienia się. Dynamika zmian jest duża i coraz częściej jest tematem badań i dyskusji. Jak nadążyć za zmianami, które determinowane rozwojem technologicznym zachodzą cyklicznie i regularnie? Na to pytanie odpowiedzi szuka wielu pracowników, którzy muszą dopasować swoje umiejętności do wymagań rynku pracy i sytuacji gospodarczej. DELab UW na zlecenie PFR i Google ...

Workforce of the future. The competing forces shaping 2030.

Workforce of the future. The competing forces shaping 2030.

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, w którym technologie odgrywają coraz większą rolę. Zmieniają sposób pracy, nauki i wypoczynku, są obecne niemal w każdej dziedzinie naszego życia.  Automatyzacja procesów produkcji coraz częściej wypiera człowieka ze stanowisk pracy a maszyny myślące wykonują czynności, które do niedawna wymagały obecności i ingerencji człowieka. Wraz z postępem technologicznym...

Bridging the Gap Between Digital Skills and Employability for Vulnerable Populations

Bridging the Gap Between Digital Skills and Employability for Vulnerable Populations

Rozwój technologii nadaje tempo zmianom jakie zachodzą w gospodarkach krajów. Niestety tempo zmian technologicznych nie idzie w parze z poziomem kompetencji cyfrowych koniecznych do sprawnej adaptacji człowieka do potrzeb rynku pracy. Wciąż istnieją deficyty w tym zakresie, a luka kompetencyjna w kluczowych umiejętnościach cyfrowych pogłębia nierówności i bezrobocie. Niwelowanie deficytów pomiędzy...

Ireland's National Skills Strategy 2025

Ireland's National Skills Strategy 2025

Technologia jest jednym z kluczowych czynników napędzających zmiany społeczno-gospodarcze. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych zyskuje na znaczeniu i umożliwia efektywne wykorzystanie umiejętności w celu wspierania wzrostu gospodarczego i społecznego, rozwijania przedsiębiorczości oraz poprawy jakości życia człowieka w społeczeństwie. W publikacji dokonano analizy trendów i czynników ...

No Longer Optional: Employer Demand for Digital Skills

No Longer Optional: Employer Demand for Digital Skills

Umiejętności cyfrowe stały się w ostatnich latach umiejętnościami kluczowymi. Kształcenie, podnoszenie i systematyczne doskonalenie umiejętności związanych w korzystaniem z technologii w codziennym życiu stało się priorytetowym wyzwaniem edukacji. Od wczesnego dzieciństwa do późnego wieku poprodukcyjnego człowiek stoi przed koniecznością dopasowania umiejętności do oczekiwań społeczno-gospodarczyc...

Workforce Development in the Age of Digital

Workforce Development in the Age of Digital

Globalizacja i informatyzacja zmieniła sposób pracy człowieka i funkcjonowania przedsiębiorstw. W dobie technologii zdecydowanie wyżej na rynku pracy zaczęły być pozycjonowane umiejętności cyfrowe, które  umożliwiają pracownikowi sprawne dopasowanie się do potrzeb wynikających z cyfryzacji miejsc pracy. W materiale dokonano analizy wyzwań z jakimi musi mierzyć się człowiek na współczesnym rynku pr...

Preparing for Industry 4.0 – will digital skills be enough?

Preparing for Industry 4.0 – will digital skills be enough?

Rewolucja przemysłowa lub Przemysł 4.0 to nowe pojęcia, które pojawiły się wraz z ekspansją technologii cyfrowych. Nowoczesne technologie i najnowsze techniki usprawniają procesy produkcji i wspomagają gospodarkę zmniejszając koszty pracy i zwiększając jej wydajność. Nowoczesne technologie cyfrowe wkraczają z impetem do sektora przemysłu zmieniając jego charakter. Australijski  Komitet ds. Przemys...

New Skills Now: Inclusion in the digital economy

New Skills Now: Inclusion in the digital economy

Technologia stała się współcześnie integralną częścią życia człowieka. Niesie ze sobą zarówno szanse i możliwości jak i zagrożenia, których często człowiek zanurzony w cyfrową rzeczywistość nie dostrzega. Jesteśmy świadkami zmian w sposobie życia zarówno w kontekście pracy, nauki jak i rozrywki. Zmienia się popyt i podaż na umiejętności. Konieczne jest dziś kształcenie kompetencji, które umożliwią...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja