Biblioteka Cyfrowa

Bridging the Gap Between Digital Skills and Employability for Vulnerable Populations

Bridging the Gap Between Digital Skills and Employability for Vulnerable Populations

Rozwój technologii nadaje tempo zmianom jakie zachodzą w gospodarkach krajów. Niestety tempo zmian technologicznych nie idzie w parze z poziomem kompetencji cyfrowych koniecznych do sprawnej adaptacji człowieka do potrzeb rynku pracy. Wciąż istnieją deficyty w tym zakresie, a luka kompetencyjna w kluczowych umiejętnościach cyfrowych pogłębia nierówności i bezrobocie. Niwelowanie deficytów pomiędzy...

Ireland's National Skills Strategy 2025

Ireland's National Skills Strategy 2025

Technologia jest jednym z kluczowych czynników napędzających zmiany społeczno-gospodarcze. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych zyskuje na znaczeniu i umożliwia efektywne wykorzystanie umiejętności w celu wspierania wzrostu gospodarczego i społecznego, rozwijania przedsiębiorczości oraz poprawy jakości życia człowieka w społeczeństwie. W publikacji dokonano analizy trendów i czynników ...

No Longer Optional: Employer Demand for Digital Skills

No Longer Optional: Employer Demand for Digital Skills

Umiejętności cyfrowe stały się w ostatnich latach umiejętnościami kluczowymi. Kształcenie, podnoszenie i systematyczne doskonalenie umiejętności związanych w korzystaniem z technologii w codziennym życiu stało się priorytetowym wyzwaniem edukacji. Od wczesnego dzieciństwa do późnego wieku poprodukcyjnego człowiek stoi przed koniecznością dopasowania umiejętności do oczekiwań społeczno-gospodarczyc...

Workforce Development in the Age of Digital

Workforce Development in the Age of Digital

Globalizacja i informatyzacja zmieniła sposób pracy człowieka i funkcjonowania przedsiębiorstw. W dobie technologii zdecydowanie wyżej na rynku pracy zaczęły być pozycjonowane umiejętności cyfrowe, które  umożliwiają pracownikowi sprawne dopasowanie się do potrzeb wynikających z cyfryzacji miejsc pracy. W materiale dokonano analizy wyzwań z jakimi musi mierzyć się człowiek na współczesnym rynku pr...

Preparing for Industry 4.0 – will digital skills be enough?

Preparing for Industry 4.0 – will digital skills be enough?

Rewolucja przemysłowa lub Przemysł 4.0 to nowe pojęcia, które pojawiły się wraz z ekspansją technologii cyfrowych. Nowoczesne technologie i najnowsze techniki usprawniają procesy produkcji i wspomagają gospodarkę zmniejszając koszty pracy i zwiększając jej wydajność. Nowoczesne technologie cyfrowe wkraczają z impetem do sektora przemysłu zmieniając jego charakter. Australijski  Komitet ds. Przemys...

New Skills Now: Inclusion in the digital economy

New Skills Now: Inclusion in the digital economy

Technologia stała się współcześnie integralną częścią życia człowieka. Niesie ze sobą zarówno szanse i możliwości jak i zagrożenia, których często człowiek zanurzony w cyfrową rzeczywistość nie dostrzega. Jesteśmy świadkami zmian w sposobie życia zarówno w kontekście pracy, nauki jak i rozrywki. Zmienia się popyt i podaż na umiejętności. Konieczne jest dziś kształcenie kompetencji, które umożliwią...

Building the workforce of the future: Learning from Grow with Google

Building the workforce of the future: Learning from Grow with Google

Cyfryzacja zmienia sposób funkcjonowania człowieka, charakter pracy, sposób nauki i metody wypoczynku. Wraz z ekspansją technologii w codzienne życie zmieniły się również codzienne potrzeby i oczekiwania. Tempo zmian rośnie, a kolejne zmiany rodzą ogromne wyzwania organizacyjne,  związane zarówno ze sposobem pracy, wykorzystaniem technologii w branży, jak i zarzadzaniem zasobami ludzkimi - w czasa...

The class of 2030 and life-ready learning: The technology imperative A summary report

The class of 2030 and life-ready learning: The technology imperative A summary report

Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie wraz z postępem technologicznym. Automatyzacja wielu procesów przemysłowych zmienia potrzeby pracodawców, a konieczność dopasowania umiejętności do potrzeb rynku  rewiduje oczekiwania pracowników. W publikacji dokonano analizy zmian jakie zachodzą wraz z rozwojem technologii na rynku pracy i wskazano trendy, które pojawiają się w edukacji w związku z...

Skills: From a triple loss to a triple benefit for all

Skills: From a triple loss to a triple benefit for all

Podnoszenie kwalifikacji stało się dziś potrzebą, która determinuje jakość pracy, a co za tym idzie, określa jakość życia. W prezentacji zwrócono uwagę na zasadnicze aspekty związane rynkiem pracy i pracownika oraz z działaniami skierowanym na wykorzystanie zasobów w taki sposób, aby dostosować się do wymagań rynku, osiągnąć samozadowolenie, sukces zawodowy i stać się beneficjentem zysku....

The Future of Jobs Report 2018

The Future of Jobs Report 2018

Rewolucja technologiczna wprowadza zmiany w systemie społeczno-gospodarczym krajów. Przemiany jakie zachodzą wraz z ekspansją technologii dotykają niemal wszystkich obszarów w jakich funkcjonuje współczesny człowiek. Prezentowany raport ukazuje tendencje panujące na rynku i obrazuje zakres i skalę zmian jakie niesie postęp technologiczny. Raport ma na celu rozpoznanie potrzeb i dostarczenie konkre...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja