Biblioteka Cyfrowa

Człowiek, komputer i Internet. W cyfrowym świecie

Człowiek, komputer i Internet. W cyfrowym świecie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych determinuje sposób funkcjonowania współczesnych społeczeństw a umiejętności cyfrowe stały się umiejętnościami kluczowymi, które każdy chcący aktywnie uczestniczyć w życiu człowiek powinien kształcić i rozwijać.  Prezentowany materiał  opracowany został z myślą o osobach, które chcą zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne k...

eTwinning drogą do edukacji przyszłości

eTwinning drogą do edukacji przyszłości

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Postęp w dziedzinie nowych mediów stawia coraz to nowe wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. Wkracza w niemal wszystkie obszary życia człowieka, zmienia sposób pracy i nauki. W publikacji ukazano zmiany jakie wprowadza w edukacji. Przybliżono założenia programu, który w innowacyjny sposób łączy tradycyjny system kształcenia z nowoczesną technologią i otwiera możliwości komunikacji i wymiany ...

eTwinning. Europejska współpraca szkół Polska 2006

eTwinning. Europejska współpraca szkół Polska 2006

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Technologie są dziś obecne w niemal każdym obszarze życia człowieka. Innowacje wyznaczają trendy w kulturze, gospodarce i edukacji, determinują sposób i jakość życia człowieka. Dziś media na coraz wcześniejszym etapie życia zaczynają kreować rzeczywistość w jakiej funkcjonuje człowiek i mają duży wpływ na postrzeganie świata. Rewolucja technologiczna wymusza zmiany w sposobie przygotowania człowie...

eTwinning. Europejska współpraca szkół - Polska 2005

eTwinning. Europejska współpraca szkół - Polska 2005

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Rozwój technologii zmienił sposób funkcjonowania człowieka, internet stał się nowym środkiem komunikacji a wirtualna rzeczywistość kreuje sposób postrzegania rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe są narzędziami codziennego użytku a korzystanie z nich jest już nie tylko modą ale koniecznością. Program eTwinning jest odpowiedzią na potrzeby jakie niesie ekspansja technologii w środowisko uczenia się i n...

eTwinning Europejska współpraca szkół – Polska 2007

eTwinning Europejska współpraca szkół – Polska 2007

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Nowoczesne technologie współtworzą środowisko w jakim żyjemy, wspierają i ułatwiają wykonywanie wielu podejmowanych codzienne zadań, uprzyjemniają czas wolny, wspomagają naukę i pracę. Wirtualna przestrzeń stała się miejscem, które kreuje sposób komunikacji, wpływa na wzajemne relacje i oddziałuje na sposób postrzegania rzeczywistości. Coraz więcej osób korzysta z szerokich możliwości jakie oferuj...

Nasz projekt eTwinning 2015. Zwycięskie projekty w konkursie

Nasz projekt eTwinning 2015. Zwycięskie projekty w konkursie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

eTwenning to program, który łączy nowoczesne technologie, komunikację i naukę. Otwiera nowe możliwości edukacyjne i szkoleniowe oraz ułatwia współpracę, wymianę doświadczeń, poglądów i realizacje działań na rzecz rozwoju zarówno własnego nauczycieli jak i ich podopiecznych, uczniów placówek oświatowych. Stwarza możliwość budowania relacji i umożliwia kontakt na odległość. Poprzez integrację nauki ...

eTwinning w Polsce. Polska w eTwinningu. Dziesięć lat programu eTwinning

eTwinning w Polsce. Polska w eTwinningu. Dziesięć lat programu eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Świat rozwija się a nowoczesne technologie wkraczają dynamicznie w codzienne życie społeczeństw. Zmiany jakie niesie postęp technologiczny są nieuniknione a człowiek chcąc aktywnie funkcjonować musi dostosować się do nich i doskonalić kompetencje tak, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku. W publikacji omówiono zagadnienie eTwinningu, programu, który skupia społeczność szkolną, przedszkola, szkoły pods...

Digital EDUCATION Action Plan

Digital EDUCATION Action Plan

Nowoczesne technologie są dziś narzędziami codziennego użytku wykorzystywanymi w wielu dziedzinach życia. Kształcenie kompetencji w zakresie TIK stało się celem nadrzędnym edukacji. Na szczycie, który odbył się w listopadzie 2017 roku w Göteborgu omówiono kwestie edukacji i szkoleń w kontekście zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Zwrócono uwagę na konieczność rozwijania umiejętności związanyc...

Ekspertyza szkoła dla innowatora – streszczenie

Ekspertyza szkoła dla innowatora – streszczenie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na zlecenie Ministerstwa Rozwoju prowadzi projekt badawczy „Szkoła dla innowatora”. Celem projektu jest dokonanie analizy dotyczącej kształcenia kompetencji proinnowacyjnych w szkołach. Ocena projektu pozwoli stworzyć diagnozę sytuacji oraz zaproponować rekomendacje służące poprawieniu jakości i wydajności polskiego systemu edukacji podstawowej i średniej, w zakr...

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”

Informatyzacja jakiej doświadczamy na co dzień wymaga systematycznego dostosowywania wiedzy i umiejętności w obszarze TIK. Nie tylko modne, ale konieczne stało się life wide learning, uczenie przez całe życie, które umożliwia człowiekowi dostosowanie się do wymagań współczesnego świata. Żyjemy w dobie szybkich zmian, umiejętność dopasowywania się do nich jest współcześnie jedną z podstawowych komp...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja