Biblioteka Cyfrowa

W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania

W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania

Temat kompetencji cyfrowych w kontekście współczesnej edukacji pojawia się niezwykle często zarówno w publikacjach naukowych, badaniach czy rozważaniach zarówno osób związanych z systemem oświaty jak i rodziców i opiekunów, którzy mają na uwadze dobro wkraczających na ścieżkę edukacji młodych ludzi. Autor artykułu poruszył kwestie złożoności środowiska nauczania i dydaktyki akademickiej, dokonał a...

Teoria kształcenia w przestrzeni medialnej – między tradycją a zmianą

Teoria kształcenia w przestrzeni medialnej – między tradycją a zmianą

Dynamiczny rozwój technologii sprawił, że zmienił się sposób kształcenia we współczesnej szkole. Placówki oświatowe otworzyły się na nowy model nauczania i uczenia się, zaczęły łączyć nauczanie tradycyjne z dydaktyką cyfrową wspieraną nowoczesnymi narzędziami i środkami medialnymi. W publikacji opisano proces transformacji współczesnej teorii uczenia się w kontekście przekształceń związanych z eks...

Rekomendacje dotyczące realizacji działań: „Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” (...)

Rekomendacje dotyczące realizacji działań: „Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” (...)

W dobie dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych kształtowanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej jest priorytetowym zadaniem systemu oświaty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym rządzący dokładają starań aby dopasować programy nauczania i narzędzia dydaktyczne do wymogów zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Publikowany dokument zawiera rekomendacje dotycz...

Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie 2030 roku.

Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie 2030 roku.

Transformacja cyfrowa trwa, odbywa się na oczach ludzi i z ich udziałem. Stajemy się częścią procesu, który systematycznie zmienia sposób funkcjonowania człowieka i podejście do wielu codziennie podejmowanych działań. W publikacji dokonano oceny polskiego systemu edukacji w kontekście realizacji zadań edukacyjnych, w tym tych, ukierunkowanych na kształcenie kompetencji przyszłości. Jak wynika z an...

Wykluczenie cyfrowe osób w wieku 50+. Sygnalizacja problemu

Wykluczenie cyfrowe osób w wieku 50+. Sygnalizacja problemu

Ekspansja technologii wprowadziła wiele zmian zarówno w gospodarce krajów jak i w sposobie funkcjonowania człowieka. Stajemy się społeczeństwem informacyjnym, w którym komunikacja i informacja jest realizowana za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii otwiera wiele nowych możliwości, prowadzi jednak również do pogłębiania rozwarstwienia społecznego i margin...

SFIA 7 The complete reference

SFIA 7 The complete reference

W dobie dynamicznej ekspansji nowoczesnej technologii kompetencje cyfrowe są jednymi z kluczowych, które pozwalają na bezpieczne, świadome i krytyczne korzystanie z szerokiego spektrum technologii cyfrowych umożliwiających pozyskiwanie informacji i komunikację oraz podejmowanie wielu działań i rozwiązywanie problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości...

E-Skills of Prospective Teachers

E-Skills of Prospective Teachers

Wiedza i umiejętności w zakresie technologii cyfrowych należą dziś do ważnych umiejętności, bez których trudno człowiekowi funkcjonować we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Umiejętności cyfrowe są współcześnie integralnym elementem codziennego życia. Dynamiczny rozwój TIK sprawił, że rzeczywistość w jakiej żyjemy obliguje nas do systematycznego nabywania i doskonalenia kompetencji cyfrowy...

Teachers’ Emphasis on Developing Students’ Digital Information and Communication Skills (TEDDICS): A New Construct in 21st Century Education.

Teachers’ Emphasis on Developing Students’ Digital Information and Communication Skills (TEDDICS): A New Construct in 21st Century Education.

Postęp w dziedzinie nowych technologii stał się elementem rozwoju społeczeństwa. Zmiany jakie  ekspansja TIK wnosi w codzienne życie człowieka dokonują się niemal we wszystkich obszarach w jakich funkcjonuje, a kompetencje cyfrowe stały się jednymi z najważniejszych umiejętności XXI wieku. Nowe technologie ułatwiają dostęp do informacji, wyszukiwanie ich w sieci za pomocą nowoczesnych narzędzi jes...

Re-thinking European Healthcare. Recommendations by teg Next Generation.

Re-thinking European Healthcare. Recommendations by teg Next Generation.

Postęp w dziedzinie nowych technologii otwiera drzwi do podejmowania wielu nowatorskich działań w różnych obszarach życia. W publikacji poruszono zagadnienia dotyczące wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologii cyfrowych w branży usług medycznych. Dokonano oceny prac Europejskiego Parlamentu Zdrowia na rzecz wykorzystania techniki w celu poprawy jakości opieki zdrowotnej. Analizie poddano p...

Elements of Digital Literacy Skill

Elements of Digital Literacy Skill

Nowoczesne technologie zmieniły współczesny świat. Uczestniczą na co dzień w życiu człowieka, współtworząc środowisko w jakim funkcjonuje. Wraz rozwojem technologii zmianom uległo podejście do ich wykorzystania i wspomagają dziś działania podejmowane w niemal wszystkich dziedzinach życia. Znalazły zastosowanie również w edukacji zmieniając schemat uczenia się i nauczania. Nowoczesne narzędzia tech...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja