Biblioteka Cyfrowa

Media społecznościowe w pracy akademików marketingu w Polsce - badania empiryczne

Media społecznościowe w pracy akademików marketingu w Polsce - badania empiryczne

Media społecznościowe to współczesne narzędzie technologii cyfrowej, które umożliwia użytkownikom dialog i interakcję. Znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach życia, w tym w edukacji, w której za przyczyną transformacji cyfrowej zaszło wiele zmian w procesie uczenia i nauczania. Media społecznościowe zmieniły również sposób komunikacji, umożliwiając współpracę oraz dzielenie się informacjami w w...

e-Skills in Europe: Trends and Forecasts for the European ICT Professional and Digital Leadership Labour Markets (2015-2020)

e-Skills in Europe: Trends and Forecasts for the European ICT Professional and Digital Leadership Labour Markets (2015-2020)

Współczesna gospodarka zmienia się od wpływem trendów jakie kształtuje ekspansja nowoczesnych technologii a branża IT stała się jedną z bardziej dynamicznych gałęzi przemysłu. Wraz z rozwojem technologicznym zmienia się sposób prowadzenia działalności, zmieniają się również wymagania dotyczące potrzeb i kluczowych umiejętności. Dopasowanie kompetencji do potrzeb rynku stało wyzwaniem z jakimi musi...

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission (...) on the Digital Education Action Plan

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission (...) on the Digital Education Action Plan

Niniejszy dokument roboczy służb komisji stanowi uzupełnienie komunikatu w sprawie planu działań na rzecz edukacji cyfrowej. Jego struktura ma odzwierciedlać trzy pierwszoplanowe potrzeby określone w planie działania. Zawiera analizy i dowody stanowiące podstawę do określenia priorytetów w ramach działań podejmowanych na rzecz lepszego wykorzystania technologii cyfrowej w nauczaniu i uczeniu się, ...

Digital EDUCATION Action Plan

Digital EDUCATION Action Plan

Nowoczesne technologie są dziś narzędziami codziennego użytku wykorzystywanymi w wielu dziedzinach życia. Kształcenie kompetencji w zakresie TIK stało się celem nadrzędnym edukacji. Na szczycie, który odbył się w listopadzie 2017 roku w Göteborgu omówiono kwestie edukacji i szkoleń w kontekście zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Zwrócono uwagę na konieczność rozwijania umiejętności związanyc...

DIGITALEUROPE's Position on EU funding for digital skills in the next EU budget 2021-2027

DIGITALEUROPE's Position on EU funding for digital skills in the next EU budget 2021-2027

Postęp technologiczny ma duży wpływ na Europę i jej obywateli. Jest siłą napędową gospodarki i determinantem kształtującym sposób funkcjonowania i jakość życia człowieka. Transformacja cyfrowa otwiera wiele nowych możliwości, jednak niesie również wyzwania, z którymi mierzyć się muszą zarówno rządzący jak i zwykli obywatele. Priorytetem we współczesnej zmieniającej się rzeczywistości stało się ksz...

DIGITALEUROPE and the EC's Skills Strategy 2016.Recommendations from DIGITALEUROPE. Boosting the skills for the future of digital Europe

DIGITALEUROPE and the EC's Skills Strategy 2016.Recommendations from DIGITALEUROPE. Boosting the skills for the future of digital Europe

Umiejętności cyfrowe odgrywają we współczesnym świecie duża rolę. Determinują sposób życia i funkcjonowania społeczeństwa, wpływają na sytuację gospodarczą kraju i umożliwiają pełne korzystanie z potencjału jaki ekspansja technologii ze sobą niesie. Brak umiejętności kluczowych w dzisiejszym zcyfryzowanym świecie zdecydowanie obniża jakość i standard życia człowieka. W publikacji dokonano oceny st...

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Rada do Spraw Cyfryzacji, to organ opiniodawczo-doradczy, działający przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Inicjuje ona działania na rzecz informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoj...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja