Biblioteka Cyfrowa

Glossary of Curriculum Terminologyksiążka, słownik

Glossary of Curriculum Terminology

UNESCO International Bureau of Education [12002]

UNESCO International Bureau of Education [12002]

Współczesny system oświaty zmienia się dopasowując narzędzia i metody pracy do potrzeb jakie niesie zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość, w tym ta szkolna. Zmienia się również program nauczania. Kolejne reformy mają na celu poprawę jakości kształcenia i wyników nauczania. Publikowany słownik terminologii UNESCO IBE ma na celu ustalenie standardowych, uniwersalnych pojęć i definicji związanych z p...

Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformationraport z badań, książka

Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Laurent Probst, Bertrand Pedersen, Nuray Unlu Bohn, Diederik Verzijl

Publications Office of the European Union

Konkurencyjność przemysłu zależy w dużym stopniu od wiedzy, umiejętności, kompetencji i kreatywności pracowników. W przemyśle powszechnie uznaje się, że potencjalne niedobory i luki w rozwoju umiejętności, w połączeniu z niedopasowaniem podaży i popytu na pracę, bezpośrednio szkodzą tworzeniu miejsc pracy. W imieniu Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przeds...

Digital Literacy of Primary Education Teachers in the Area of Digital Safetyreferat, materiały konferencyjne

Digital Literacy of Primary Education Teachers in the Area of Digital Safety

Łukasz Tomczyk

World Institute for Advanced Research and Science (WIARS)

Kształcenie kompetencji niezbędnych we współczesnym, zmieniającym się świecie stało się nadrzędną potrzebą. Niemal każdy stoi dziś przed wyzwaniem związanym z dopasowaniem umiejętności do wymagań społecznych i potrzeb gospodarczych. Digital Literacy (DL) to jedna z kluczowych kompetencji koniecznych w pracy nowoczesnych nauczycieli. Niezależnie od tego, na którym etapie edukacji pracują z uczniem ...

Top Strategic Technology Trends and the Importance of Skillsprezentacja, materiały konferencyjne

Top Strategic Technology Trends and the Importance of Skills

Gregor Petri

Komisja Europejska

Technologie zdominowały współczesny przemysł i gospodarkę, rynek szeroko otwiera się na cyfryzację i automatyzację, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów branży ICT i potrzeba kształcenia i doskonalenia kompetencji kluczowych we współczesnym dynamicznie zmieniającym się świecie.  W publikowanej prezentacji zidentyfikowano 10 najważniejszych trendów technologicznych w 2019 roku, które należy zbada...

High-level conference Skills For Industry Strategy 2030 Background documentmateriały konferencyjne, broszura, dokument Komisji Europejskiej

High-level conference Skills For Industry Strategy 2030 Background document

Komisja Europejska

W dniach 19-20 czerwca 2019 odbywała się konferencja na wysokim szczeblu „Umiejętności na rzecz przemysłu 2030”. W tym dwudniowym wydarzeniu udział wzięło ponad 300  uczestników, w tym przedsiębiorców i decydentów. W ramach spotkania omawiano istotne kwestie związane z kompetencjami kluczowymi we współczesnym świecie i analizowano  ich wpływ na rozwój gospodarczy i towarzyszące mu polityki gospoda...

High-Tech skills industry

High-Tech skills industry

Luxembourg: Publications Office of the European Union

Umiejętności cyfrowe są dziś umiejętnościami kluczowymi i ogrywają istotną rolę w życiu człowieka, w sposobie jego funkcjonowania, mają również zasadniczy wpływ na kształt gospodarki kraju. Przyszłość przemysłu zależy od poziomu kompetencji ludzi dlatego liderzy biznesu skupiają dziś szczególną uwagę na tematyce kształcenia i doskonalenia umiejętności kluczowych dla polityki gospodarczej. Inwestyc...

„Zmiana” w doświadczeniach społeczności szkolnej w Radowie Małymprezentacja, materiały konferencyjne

„Zmiana” w doświadczeniach społeczności szkolnej w Radowie Małym

Danuta Uryga, Marta Wiatr

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zmiany dotykają dziś wszystkich, niezależnie od wieku wykształcenia, statusu społecznego czy miejsca zamieszkania. Każdy musi dziś mierzyć się z koniecznością dopasowania się do zmieniającej się rzeczywistości. Panie Danuta Uryga i Marta Wiatr z Akademii Pedagogiki Specjalnej przygotowały na potrzeby Forum: „ Szkoła w zmianie, zmiana w szkole” odbywającego się w ramach projektu: „Szkoła poszukując...

Skills: From a triple loss to a triple benefit for allprezentacja, materiały konferencyjne

Skills: From a triple loss to a triple benefit for all

Laurent Probst

Komisja Europejska

Podnoszenie kwalifikacji stało się dziś potrzebą, która determinuje jakość pracy, a co za tym idzie, określa jakość życia. W prezentacji zwrócono uwagę na zasadnicze aspekty związane rynkiem pracy i pracownika oraz z działaniami skierowanym na wykorzystanie zasobów w taki sposób, aby dostosować się do wymagań rynku, osiągnąć samozadowolenie, sukces zawodowy i stać się beneficjentem zysku....

The Global Competitiveness Report 2018raport ekspercki, książka

The Global Competitiveness Report 2018

Klaus Schwab

World Economic Forum

W publikowanym raporcie przedstawiono metodologię i szczegółową strukturę wskaźnika globalnej konkurencyjności 4.0, która dostarcza informacji o każdym ze wskaźników zawartych w Indeksie. Przedstawiono metodologię stosowaną do wskazywania brakujących punktów danych i podano sugerowane wartości adekwatne do wskaźników. Dane zawarte w raporcie obrazują aktualną sytuację gospodarczą i wskazują na pot...

Forum "Szkoła w zmianie, zmiana w szkole" 14.06.2019materiały konferencyjne

Forum "Szkoła w zmianie, zmiana w szkole" 14.06.2019

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Postęp technologiczny, którego doświadczamy wprowadził zmiany w wielu obszarach życia człowieka. Jednym z nich jest edukacja, do niedawna uważana za niezmienny filar o tradycyjnych podstawach i wartościach. Dziś i ona poddała się modyfikacjom dopasowując narzędzia i metody pracy do potrzeb zmieniających się wraz z ekspansją technologii oczekiwań i potrzeb. 14 czerwca 2019 roku w Akademii Pedagogik...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja