Biblioteka Cyfrowa

Framework for 21st Century Learningopis dobrej praktyki, broszura

Framework for 21st Century Learning

Partnership for 21st Century Skills

Partnership for 21st Century Skills

Kompetencje cyfrowe są dziś jednymi z najważniejszych umiejętności, które nabyć musi człowiek aby sprawnie i aktywnie funkcjonować w społeczeństwie. Aby wspomóc prace nad integracją edukacji i technologii opracowano ramy, które wskazują i opisują umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które młodzi ludzie muszą posiąść, aby odnieść w życiu sukces. Prezentowany materiał  może stanowić wsparcie dla pr...

Human Capital. Digital Inclusion and Skills.raport z badań, dokument Komisji Europejskiej

Human Capital. Digital Inclusion and Skills.

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Współczesna gospodarka opiera się na nowoczesnych technologiach, które systematycznie i dynamicznie zmieniają sposób funkcjonowania człowieka, kształtują rynek pracy i nauki. Innowacyjne rozwiązania determinują sposób działania przedsiębiorstw i wprowadzają zmiany w sposobie komunikacji społecznej. Efektywne wykorzystanie technologii stanowi o konkurencyjności wielu branż i sektorów gospodarki dla...

The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review.artykuł naukowy

The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review.

Alexander J.A.M. van Deursen, Ester van Laar, Jan A.G.M. van Dijk, Jos de Haan

Elsevier Ltd.

Technologie informacyjno-komunikacyjne determinują rozwój współczesnej gospodarki i narzucają tempo zachodzącym w niej zmianom. Dynamika tych zmian jest duża a człowiek systematycznie zmaga się z koniecznością dopasowania umiejętności do potrzeb zmieniającego się rynku. Globalizacja gospodarki zmienia kształt przedsiębiorstw a automatyzacja procesów produkcji zmienia charakter pracy. Stanowiska pr...

Correlates of Problematic Internet Use among college and university students in eight countries: An international cross-sectional studyartykuł naukowy

Correlates of Problematic Internet Use among college and university students in eight countries: An international cross-sectional study

Yatan Pal Singh Balhara, Dejan Stevanovic, Ana Doric, Rajna Knez, Swarndeep Singh, Mita Rani Roy Chowdhury, Helin Yilmaz Kafali, Pawan Sharma, Zahir Vally, Tuong Vi Vu, Sidharth Arya, Aishita Mahendru, Ramdas Ransing, Gamze Erzin, Huynh Le Thi Cam Hong Le

Elsevier Inc.

Dostęp do Internetu jest dziś łatwy i niemal nieograniczony. Użytkownik ma otwarty dostęp  do wielu funkcjonalności, które z jednej strony otwierają nowe możliwości, z drugiej stanowią realne zagrożenie. Brak kompetencji w zakresie wykorzystania technologii w codziennym życiu niesie ryzyko, które jest niewspółmierne z korzyścią wynikającą z szerokiego dostępu do tego nowoczesnego źródła informacji...

Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie. Poradnik dla rodzicówporadnik

Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie. Poradnik dla rodziców

Anna Borkowska

NASK Państwowy Instytut Badawczy

Internet jest dla współczesnego człowieka narzędziem codziennego użytku. Korzystamy z niego w domu, szkole i pracy. Jest źródłem informacji, dostarcza rozrywki i wypełnia czas wolny. Jak wskazują wyniki prowadzonych badań systematycznie rozszerza się obszar aktywności człowieka w sieci i wydłuża czas jaki na tę aktywność poświęca. Z każdym rokiem obniża się również wiek inicjacji technologicznej i...

Inequality in digital skills and the adoption of online safety behaviorsartykuł naukowy

Inequality in digital skills and the adoption of online safety behaviors

Matias Dodel, Gustavo Mesch

Taylor & Francis Group

W dobie nowoczesnych technologii niezwykle ważnymi społecznie tematami są zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwiem. Łatwy dostęp do nowoczesnych narzędzi i braki edukacyjne w zakresie ich wykorzystania w codziennym życiu powodują, że to co na pierwszy rzut oka stanowić może szansę i otwiera możliwości jest również źródłem zagrożeń. Publikowane badanie ma na celu identyfikację problemu. Analiza...

Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnymraport z badań

Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym

Katarzyna Śledziewska , Renata Włoch

DELab UW

Świat w jakim żyjemy systematycznie zmienia się. Dynamika zmian jest duża i coraz częściej jest tematem badań i dyskusji. Jak nadążyć za zmianami, które determinowane rozwojem technologicznym zachodzą cyklicznie i regularnie? Na to pytanie odpowiedzi szuka wielu pracowników, którzy muszą dopasować swoje umiejętności do wymagań rynku pracy i sytuacji gospodarczej. DELab UW na zlecenie PFR i Google ...

Problematyczne użytkowanie internetu oraz portali społecznościowych wśród polskiej młodzieżyartykuł naukowy

Problematyczne użytkowanie internetu oraz portali społecznościowych wśród polskiej młodzieży

Łukasz Tomczyk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Internet jest dziś medium powszechnym, do którego dostęp mają niemal wszyscy niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia. Korzystają z niego zarówno małe dzieci jak i młodzież czy osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Służy do rozrywki, pracy i nauki. W publikacji dokonano analizy sposobu wykorzystania internetu oraz portali społecznościowych przez polską młodzież. Autor artykułu podjął pr...

Edukacja integralna. Scenariusze zajęć w innowacyjnej klasieksiążka

Edukacja integralna. Scenariusze zajęć w innowacyjnej klasie

Centrum Edukacyjne EST, Srednja škola Dalj, Agrupamento de Escolas Jorge Augusto Correia, Tavira

W niniejszej publikacji przedstawiono zestaw nowych scenariuszy edukacyjnych, które mają zwiększyć zaangażowanie uczniów w proces przyswajania sobie umiejętności i wiedzy objętych programem nauczania w szkole. Pomysł tej publikacji jest rezultatem szeregu spotkań nauczycieli pracujących w różnych edukacyjnych i kulturowych kontekstach w Polsce, Chorwacji i Portugalii. 

Założenia do umowy partnerstwa na lata 2021-2027dokument, opis dobrej praktyki

Założenia do umowy partnerstwa na lata 2021-2027

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament Strategii Rozwoju

Umowa Partnerstwa to dokument strategiczny na poziomie krajowym, w którym omawia się kwestie związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Publikowany materiał zawiera założenia do umowy, które maja stanowić podstawę do dalszych prac nad zapisami umowy, a także przygotowania programów operacyjnych.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja