Biblioteka Cyfrowa

Zespół sprawnego reagowania cz.1scenariusz zajęć

Zespół sprawnego reagowania cz.1

Stanisław Dylak, PCSS, Renata Dudziak

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Dynamiczne zmiany jakie niesie postęp technologiczny wprowadziły modyfikacje w wielu obszarach życia człowieka. Zmiany nie ominęły systemy oświaty, który do nie dawna funkcjonował według sztywnych, tradycyjnych zasad.  Edukacja informatyczna znalazła swoje miejsce w podstawie programowej nauczania już na wczesnym etapie szkolnym i kształci w młodych użytkownikach technologii kompetencje w zakresie...

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarciaksiążka

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarcia

Mirosław Filiciak, Justyna Jasiewicz, Piotr Drzewiecki, Dominik Batorski, Anna Justyna Dąbrowska, Jarosław Lipszyc, Ewa Murawska-Najmiec, Grzegorz Stunża, Jacek Włodarski

Fundacja Nowoczesna Polska

Technologie są obecne w życiu człowieka na co dzień. Współtowarzyszą w działaniach i aktywnościach podejmowanych zarówno w nauce jak i pracy. Raport „Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia” został przygotowany przez ekspertów z wiodących ośrodków naukowych i organizacji zajmujących się tematyką edukacji medialnej. Dokonano w nim oceny stanu wiedzy o kompetencjach medialnych Po...

Nasz projekt eTwinning 2015. Zwycięskie projekty w konkursieksiążka

Nasz projekt eTwinning 2015. Zwycięskie projekty w konkursie

Paweł Czapliński, Iwona Ławniczak-Iwanowska, Barbara Milewska, Agnieszka Woźniak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

eTwenning to program, który łączy nowoczesne technologie, komunikację i naukę. Otwiera nowe możliwości edukacyjne i szkoleniowe oraz ułatwia współpracę, wymianę doświadczeń, poglądów i realizacje działań na rzecz rozwoju zarówno własnego nauczycieli jak i ich podopiecznych, uczniów placówek oświatowych. Stwarza możliwość budowania relacji i umożliwia kontakt na odległość. Poprzez integrację nauki ...

eTwinning w Polsce. Polska w eTwinningu. Dziesięć lat programu eTwinningksiążka

eTwinning w Polsce. Polska w eTwinningu. Dziesięć lat programu eTwinning

Małgorzata Piekarska, Magdalena Tytuła, Zespół Programu eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Świat rozwija się a nowoczesne technologie wkraczają dynamicznie w codzienne życie społeczeństw. Zmiany jakie niesie postęp technologiczny są nieuniknione a człowiek chcąc aktywnie funkcjonować musi dostosować się do nich i doskonalić kompetencje tak, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku. W publikacji omówiono zagadnienie eTwinningu, programu, który skupia społeczność szkolną, przedszkola, szkoły pods...

ProgrammingSkillsAudit Badanie umiejętności rozwiązywania problemów programistycznychprezentacja

ProgrammingSkillsAudit Badanie umiejętności rozwiązywania problemów programistycznych

Fundacja Rozwoju Branży Internetowej “Netcamp”

Metody i sposoby nauczania ewoluują i dopasowują się do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś jednym z ważnych elementów w kształceniu jest nauka programowania, która rozwija umiejętność myślenia twórczego, analitycznego myślenia, sprawności w poszukiwaniu rozwiązań i zdobywaniu informacji czy pracy w grupie. Jest wiele argumentów, które przemawiają za wczesnym wprowadzaniem edukacji infor...

Podręcznik dla Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji

Podręcznik dla Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji

Grzegorz Stunża, Tomasz Hardecki, Agata Jałosińska, Magdalena Krajewska, Dagmara Krzesińska, Artur Lityński, Anna Miler, Marcin Mitzner, Katarzyna Sawko, Teodor Sobczak, Agata Spała, Paulina Sobieszuk, Angelika Wiśniewska, Krystyna Zowczak-Jastrzębska

Kompetencje cyfrowe to umiejętności, które determinują jakość życia i sposób funkcjonowania człowieka w realiach współczesności. Dostępna w załączniku publikacja powstała w ramach Programu Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji – ALICE i ma na na celu dostarczenie praktycznej wiedzy i użytecznych narzędzi animatorom lokalnym, którzy na co dzień podejmują działania edukacyjne wspierające r...

Informator kariera programisty 2013poradnik, opis dobrej praktyki, broszura

Informator kariera programisty 2013

Sebastian Szczepański, Magdalena Krawczak, Konrad Rul, Robert Król

Fundacja Rozwoju Branży Internetowej “Netcamp”

Nowoczesne technologie wpisały się na stale w krajobraz współczesnej rzeczywistości. Już od kołyski człowiek oswaja się z narzędziami cyfrowymi, które z czasem stają się przedmiotami codziennego użytku. System oświaty wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom jakie niesie ekspansja technologii w codzienne życie człowieka modyfikuje programy nauczania i dostosowuje do potrzeb i oczekiwań zarówno...

Practitioner Brief: Guide to ICT Skills Training for Diversityraport z badań, opis dobrej praktyki

Practitioner Brief: Guide to ICT Skills Training for Diversity

empirica GmbH, JPMorgan Chase Foundation

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, które systematycznie rozwija się dopasowując do potrzeb zmieniającego się technologicznie rynku. Jak wskazują wyniki badań pomimo trendów, które promują podnoszenie i doskonalenie umiejętności cyfrowych branża ICT wciąż boryka się z niedoborem wyspecjalizowanych pracowników. W publikacji omówiono problem w kontekście wykorzystania potencjału różnorodnych grup...

Information Skills of Finnish Basic and Secondary Education Students: The Role of Age, Gender, Education Level, Self-efficacy and Technology Usageartykuł naukowy

Information Skills of Finnish Basic and Secondary Education Students: The Role of Age, Gender, Education Level, Self-efficacy and Technology Usage

Meri-Tuulia Kaarakainen, Loretta Saikkonen, Juho Savela

Idunn Universitetsforlaget

Technologie informacyjne są wykorzystywane na co dzień w wielu dziedzinach życia. W publikacji dokonano analizy poziomu umiejętności w zakresie TIK opracowanej na podstawie badań prowadzonych wśród fińskich uczniów w wieku 12–22 lat. Jak wskazały wyniki poziom kompetencji jest skorelowany z wiekiem i wykształceniem użytkowników, nie odnotowano istotnych różnic w poziomie umiejętności analizując wy...

Edukacja informatyczna 2002. Wyposażenie szkół w komputery. Dostęp do Internetu. Przygotowanie nauczycieli.raport ekspercki

Edukacja informatyczna 2002. Wyposażenie szkół w komputery. Dostęp do Internetu. Przygotowanie nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Wydział Informatyzacji

Szkoła ma za zadanie przygotować młodych do aktywnego uczestnictwa w przyszłym życiu społecznym, w społeczeństwie informacyjnym. Zadania realizuje w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, która zawiera treści nauczania oraz umiejętności jakie opanować musi uczeń na poszczególnych etapach edukacji. W dobie zmian i ekspansji technologii w codzienne życie człowieka edukacja informatyczna...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja