Biblioteka Cyfrowa

Interpelacja w sprawie wprowadzania e – podręcznikówinerpelacja poselska

Interpelacja w sprawie wprowadzania e – podręczników

Dariusz Piontkowski

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa

Rewolucja w zakresie technologii cyfrowych zatacza coraz szersze kręgi i wywiera wpływ na sposób działania i funkcjonowania zarówno indywidualnych obywateli jak i instytucji. Jednym z obszarów, który doświadcza aktualnie głębokich przemian jest edukacja. Przekształceniom poddano zarówno metody jak i formy pracy. Modyfikacje wprowadza się również w programie kształcenia dopasowując go do oczekiwań ...

Cyberprzemoc a kreowanie własnego wizerunku w internecie – co w ich mechanizmach zmienia niepełnosprawność młodych dorosłych osób?artykuł naukowy

Cyberprzemoc a kreowanie własnego wizerunku w internecie – co w ich mechanizmach zmienia niepełnosprawność młodych dorosłych osób?

Jacek Pyżalski, Piotr Plichta, Julia Barlińska

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Nowoczesne technologie mają dziś duży wpływ na człowieka, w pewnym sensie kreują świat w którym żyje. Postęp techniczny otwiera wiele możliwości, z których korzystają wszyscy niezależnie od wieku. Skutki wpływu mediów na życie są zależne od wielu czynników i nie zawsze przybierają pozytywny charakter. W publikacji dokonano analizy wpływu mediów na życie społeczne młodych ludzi w kontekście podejmo...

e-Podręcznik środowiskowy – przegląd dostępnych możliwościopis dobrej praktyki

e-Podręcznik środowiskowy – przegląd dostępnych możliwości

Marlena Plebańska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Współczesna szkoła podlega systematycznym zmianom, coraz częściej tradycyjny model nauczania wzbogacany jest poprzez dostępne dziś nowoczesne technologie. Nowe podejście do nauczania stanowi duże wyzwanie dla nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy stoją przed koniecznością podnoszenia i doskonalenia własnych kompetencji cyfrowych. Nie ulega wątpliwości, że zarówno szkoła jak i nauczyciel w dobie tran...

The acquisition of digital learning skills in a care home setting in Scotland: Part 1 - A literature reviewartykuł naukowy, zestawienie bibliograficzne

The acquisition of digital learning skills in a care home setting in Scotland: Part 1 - A literature review

Deidre Joan Wild, Angela Kydd, Ala Szczepura

RCNi

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, w których trendy wyznacza postęp w dziedzinie nowych mediów. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych stało się istotnym elementem umożliwiającym człowiekowi aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym. Brak umiejętności kluczowych w XXI wieku utrudnia załatwienie wielu codziennych spraw, ogranicza możliwości i prowadzi do wykluczenia cyfrowego. Pre...

Oczekiwania młodzieży wobec współczesnej szkołyartykuł naukowy

Oczekiwania młodzieży wobec współczesnej szkoły

Joanna Augustyniak

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Współczesne dziecko od pierwszych dni życia funkcjonuje w otoczeniu cyfrowych technologii. Współtworzą one środowisko, w którym młody człowiek rozwija się, wychowuje i kształci. Dla dzieci technologie są czymś naturalnym, obcują z nimi na co dzień i na długo przed rozpoczęciem formalnej nauki korzystają z dobrodziejstw technologii intuicyjnie. W dobie dynamicznych zmian technologicznych szkoła mus...

E-podręczniki – wyzwanie nowoczesnej edukacji. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.zestawienie bibliograficzne

E-podręczniki – wyzwanie nowoczesnej edukacji. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Ewa Tarapata

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju

Współczesna szkoła otwiera się na nowości jakie ekspansja technologii wnosi na rynek edukacyjny. Jedną z kluczowych propozycji są e-podręczniki, cyfrowe narzędzie dydaktyczne umożliwiające przekaz wiedzy i kształtowanie umiejętności uczniów poprzez wykorzystanie w procesie kształcenia różnorodnych, multimedialnych form przekazu dopasowanych do możliwości percepcyjnych dziecka. W publikowanym mater...

Engineering of Learning: Conceptualizing e-Didacticsksiążka

Engineering of Learning: Conceptualizing e-Didactics

Mourat Tchoshanov

UNESCO Institute for Information Technologies in Education

Edukacja w dobie cyfrowych zmian stoi przed wieloma wyzwaniami. Musi dopasować system kształcenia do oczekiwań społeczeństwa XXI wieku. Tradycyjna pedagogika jest uzupełniana i rozszerzana o innowacyjne metody i narzędzia dydaktyczne, które zmieniają jej kształt nadając cyfrowy charakter. Współczesna edukacja przekształca się, ewoluuje, dokonuje rewizji tradycyjnych pojęć i tym samym zmienia podej...

Nowe media w szkole podstawowejartykuł naukowy

Nowe media w szkole podstawowej

Agata Banasik

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Nowoczesne technologie są dziś obecne w różnych dziedzinach życia, wielu urodzonych w epoce cyfrowej młodych ludzi nie potrafi wyobrazić sobie życia bez komputera czy telefonu komórkowego. Bycie w sieci jest synonimem życia w społeczeństwie. W publikacji podjęto rozważania i dokonano analizy wyników badań dotyczących zarówno możliwości jak i sposobów wykorzystania technologii cyfrowych na etapie s...

Cyfrowy uczeń we współczesnej szkole – dyskusja o obecnym stanie edukacjiartykuł naukowy

Cyfrowy uczeń we współczesnej szkole – dyskusja o obecnym stanie edukacji

Grażyna Penkowska

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Współczesne dzieci określane są mianem urodzonych z myszką w ręku. Rosną, wychowują się i rozwijają w otoczeniu cyfrowych technologii, które niemal od dzieciństwa wywierają na nie duży wpływ. Z wiekiem wydłuża się czas jaki dzieci poświęcają na bycie online i rozszerza się zakres aktywności jakie podejmują w sieci. W prezentowanej publikacji poruszono zagadnienia związane ze zjawiskiem przeciążeni...

Digital Didactics – Scaffolding a New Normality of Learningfragment książki

Digital Didactics – Scaffolding a New Normality of Learning

Isa Jahnke, Anders Norberg

OPEN EDUCATION 2030

Technologie cyfrowe wprowadzają wiele pozytywnych zmian w sposobie nauczania i uczenia się. Otwierają szeroki dostęp do informacji, ułatwiają komunikację, rozwijają kreatywność i twórcze myślenie u uczniów. Jak wynika z prowadzonych badań integracja cyfrowych narzędzi dydaktycznych w proces kształcenia aktywizuje uczniów i angażuje do pracy nie tylko na lekcji ale również poza nią. W publikacji do...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja