Biblioteka Cyfrowa

Robotyka z zestawami LEGO® Educationreferat

Robotyka z zestawami LEGO® Education

Jakub Piasecki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

LEGO Education WeDo 2.0 to narzędzie umożliwiające wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji przyrodniczej i technicznej na I etapie edukacyjnym. Przy użyciu typowych klocków LEGO oraz prostej elektroniki nauczyciele mają możliwość łatwego realizowania z uczniami projektów, mogą za jego pośrednictwem wprowadzać podstawy myślenia komutacyjnego i programowania. W prezentowanym...

Poszukiwanie programowania i myślenia komputacyjnego w innych przedmiotach w nowej podstawie programowejreferat

Poszukiwanie programowania i myślenia komputacyjnego w innych przedmiotach w nowej podstawie programowej

Małgorzata Rostkowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyzwania jakie stoją przed oświatą, związane z koniecznością dostosowywania się do wymagań współczesnego dynamicznie zmieniającego sie świata wykraczają daleko poza tradycyjne rozumienie edukacji. Nowa podstawa programowa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zakłada konieczność wprowadzania kształcenia informatycznego na etapie kształcenia dzieci młodszych. Dokonano w niej przełomowych, zmieniających ...

Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejartykuł naukowy

Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Urszula Ordon, Karazyna Serwatko

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dynamika z jaką nowoczesne technologie przenikają w niemal wszystkie dziedziny życia, podnosi wymagania związane z tempem przystosowywania się do zmian, które następują. Dzieci, które od wczesnego dzieciństwa funkcjonują w cyfrowej rzeczywistości, łatwo i szybko oswajają się z wszelkimi nowinkami w tej dziedzinie. Zdecydowanie trudniej przychodzi to dorosłym, wychowanych, przed epoką cyfrową. Możn...

Pedagogiczne aspekty uczestnictwa dzieci i młodzieży w serwisach społecznościowychartykuł naukowy

Pedagogiczne aspekty uczestnictwa dzieci i młodzieży w serwisach społecznościowych

Krzysztof Łuszczek

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Współczesne dziecko często nie wyobraża sobie życia bez komputera podpiętego do Internetu, co więcej, urządzenie to często jest wyposażeniem pokoju dziecka. Młodzi korzystają z niego na wiele sposobów. Uczestnictwo w życiu społecznym za pośrednictwem serwisów społecznościowych jest jednym z nich. Autorzy artykułu wskazują na szanse jakie daje młodemu użytkownikowi możliwość korzystania z serwisów ...

Komputer dla seniora. Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninieporadnik

Komputer dla seniora. Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie

Laura Lewandowska, Anna Sosnowska, Magdalena Włodarkiewicz

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Komputer jest współcześnie narzędziem codziennego użytku, korzystają z niego ludzie niezależnie od wieku, wykształcenia, zainteresowań. Do niedawna seniorzy stanowili grupę, w której odnotowywano najniższą aktywność w tym zakresie. Z czasem ta sytuacja ulega zmianie, coraz więcej osób starszych chce rozwijać swoje umiejętności. W opracowaniu znalazły się propozycje dotyczące literatury, z której w...

Stanowisko nr28 Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie przystąpienia do koalicji pod nazwą: Szerokie Porozumienie na rzecz umiejętności cyfrowychdokument

Stanowisko nr28 Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie przystąpienia do koalicji pod nazwą: Szerokie Porozumienie na rzecz umiejętności cyfrowych

Konwent Marszałków Województw RP

Postępu technicznego nie można wstrzymać, konieczne jest więc podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans w dostępie do nowoczesnych technologii i umożliwianie nabywania kompetencji niezbędnych adaptowania się we współczesnej rzeczywistości. Kompetencje cyfrowe Polaków na obecną chwilę pozostają w tyle w stosunku do członków Unii Europejskiej. Marszałkowie województw RP, mając na uwad...

Poziom wiedzy informatycznej uczniów klas młodszychartykuł naukowy

Poziom wiedzy informatycznej uczniów klas młodszych

Piotr Gruba

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Rozwój techniki cyfrowej dotyczy wielu obszarów życia, w tym edukacji. Dzieci od wczesnych lat obcują z narzędziami cyfrowymi, sukcesywnie, równolegle z rozwojem własnym nabywają wiedzę i umiejętności związane z nowoczesną techniką . Często zanim rozpoczną edukację informatyczną ich postępy związane o techniczną obsługą urządzeń zaskakują. Artykuł opisuje wyniki badań pedagogicznych dotyczące poz...

Kompetencje przyszłości. Po co nauczycielom przedmiotów nieinformatycznych programowanie?referat

Kompetencje przyszłości. Po co nauczycielom przedmiotów nieinformatycznych programowanie?

Anna Jelińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Edukacja jest procesem złożonym, współcześnie łączy tradycyjne metody kształcenia z nowoczesnymi, wspieranymi cyfrowymi narzędziami dydaktycznymi. Wymogiem dzisiejszych czasów jest intensyfikacja kontaktu człowieka z nową technologią. Technologia cyfrowa jest od kilkunastu lat wciąż obecna i oddziałuje intensywnie na rozwój młodego człowieka, modyfikując jego zdolności poznawcze i społeczne. Nowoc...

Komputer – obiekt i narzędzie edukacji. Poznawcze walory informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej.fragment książki

Komputer – obiekt i narzędzie edukacji. Poznawcze walory informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Maciej M. Sysło

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Omawiając zagadnienia związane z nowoczesnymi technologii, komputer postrzegamy zarówno obiekt edukacji, jak i narzędzie w edukacji. Kolejne nowinki technologiczne wprowadzają do edukacji zmiany. Użytkownik uczy się nowych technologii dostosowuje do środowiska cyfrowego zgodnie z oczekiwaniami twórców. Autor mając względzie innowacyjne zmiany jakich ciągle doświadczamy, zwraca uwagę na konieczność...

Nowe środowiska uczenia się i nauczania w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej biblioteki szkolnej z wykorzystaniem blogaartykuł naukowy

Nowe środowiska uczenia się i nauczania w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej biblioteki szkolnej z wykorzystaniem bloga

Izabela Rudnicka

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ekspansja w zakresie nowoczesnych technologii w edukacji skłania do poszukiwania nowych narzędzi, metod i form kształcenia, które pozwolą modyfikować tradycyjne formy i dostosowywać je do oczekiwań współczesnej oświaty. Powszechny dostęp do nowoczesnych technologii umożliwia kształtowanie procesu edukacji tak, by skutecznie wspomagać zamierzenia edukacyjne i wychowawcze. Ważne jest by w zalewie cy...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja