Biblioteka Cyfrowa

Poziom wiedzy informatycznej uczniów klas młodszych

Poziom wiedzy informatycznej uczniów klas młodszych

Rozwój techniki cyfrowej dotyczy wielu obszarów życia, w tym edukacji. Dzieci od wczesnych lat obcują z narzędziami cyfrowymi, sukcesywnie, równolegle z rozwojem własnym nabywają wiedzę i umiejętności związane z nowoczesną techniką . Często zanim rozpoczną edukację informatyczną ich postępy związane o techniczną obsługą urządzeń zaskakują. Artykuł opisuje wyniki badań pedagogicznych dotyczące poz...

Kompetencje przyszłości. Po co nauczycielom przedmiotów nieinformatycznych programowanie?

Kompetencje przyszłości. Po co nauczycielom przedmiotów nieinformatycznych programowanie?

Edukacja jest procesem złożonym, współcześnie łączy tradycyjne metody kształcenia z nowoczesnymi, wspieranymi cyfrowymi narzędziami dydaktycznymi. Wymogiem dzisiejszych czasów jest intensyfikacja kontaktu człowieka z nową technologią. Technologia cyfrowa jest od kilkunastu lat wciąż obecna i oddziałuje intensywnie na rozwój młodego człowieka, modyfikując jego zdolności poznawcze i społeczne. Nowoc...

Nowe środowiska uczenia się i nauczania w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej biblioteki szkolnej z wykorzystaniem bloga

Nowe środowiska uczenia się i nauczania w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej biblioteki szkolnej z wykorzystaniem bloga

Ekspansja w zakresie nowoczesnych technologii w edukacji skłania do poszukiwania nowych narzędzi, metod i form kształcenia, które pozwolą modyfikować tradycyjne formy i dostosowywać je do oczekiwań współczesnej oświaty. Powszechny dostęp do nowoczesnych technologii umożliwia kształtowanie procesu edukacji tak, by skutecznie wspomagać zamierzenia edukacyjne i wychowawcze. Ważne jest by w zalewie cy...

Robotyka w klasach 4-6 i 7-8. Zabawa i programowanie

Robotyka w klasach 4-6 i 7-8. Zabawa i programowanie

Urządzenia cyfrowe są dziś narzędziami codziennego użytku, troska o rozwój dzieci w cyfrowym świecie jest tematem priorytetowym współczesnych edukatorów. Konieczne jest wdrażanie edukacji informatycznej od najmłodszych lat, aby umożliwić dziecku płynny rozwój w zakresie nowoczesnych technologii dostosowany do wieku i możliwości. Autor artykułu pokazuje jak poprzez zabawę i eksperymenty bez użycia ...

Technologia rozszerzonej rzeczywistości w rozwijaniu wyobraźni dzieci i młodzieży

Technologia rozszerzonej rzeczywistości w rozwijaniu wyobraźni dzieci i młodzieży

Współczesny człowiek żyje w świecie, który zasypuje go informacjami. Niewątpliwie wiąże się to z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Problem dotyczy również uczniów, już od początku ich edukacji. Powoduje to trudności, niechęć i brak zainteresowania nauką. Konieczne jest w tej sytuacji wypracowanie nowego modelu edukacji, będącego odpowiedzią na niekorzystne zjawiska w edukacji dzieci i młodzie...

Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu.

Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu.

Dzieciństwo to niezwykle ważny okres w rozwoju człowieka, dziecko uczy się świata, nabywa doświadczeń związanych z funkcjonowania w społeczeństwie. To czas, intensywnego rozwoju, który ma duży wpływ na jego przyszłość. Mając na uwadze prawidłowy rozwój dzieci współczesna edukacja kładzie duży nacisk na kształtowanie kompetencji kluczowych takich jak umiejętność komunikowania się, kreatywność, umie...

Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? – studium teoretyczne

Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? – studium teoretyczne

Dzieci w wieku przedszkolnym przyjmują nowoczesne technologie intuicyjnie, można odnieść wrażenie, że rodzą się z umiejętnościami obsługi nowoczesnych urządzeń. Od wczesnego dzieciństwa cyfrowe narzędzia towarzyszą im. Nie jesteśmy w stanie odizolować dzieci od technologii, wiec musimy umiejętnie kierować procesem nabywania umiejętności. Technologie informacyjno-komunikacyjne, wykorzystywane w spo...

"Cyfrowa Szkoła" - szansa, czy zagrożenie dla edukacji

"Cyfrowa Szkoła" - szansa, czy zagrożenie dla edukacji

Polska oświata poddawana jest procesowi ciągłych zmian. Tworzone są nowe programy, wdrażane narzędzia. Zmiany dotyczą treści, metod i form kształcenia. Edukacja dostosowuje się do wymagań współczesności. Rząd, mając na celu wsparcie instytucji oświatowych w działaniach na rzecz rozwoju szkolnictwa, przygotował program „Cyfrowa Szkoła”, mający w swoim założeniu rozwijanie kompetencji uczniów, przyg...

Pythonowe wyzwania dla początkujących

Pythonowe wyzwania dla początkujących

Nowa podstawa programowa wprowadza naukę programowania już w nauczaniu dzieci młodszych. Wieloletnie badania przyczyniły się do powstania licznych narzędzi umożliwiających nauczanie programowania na tym etapie edukacji. Autorzy publikacji bazując na doświadczeniach zdobytych podczas szkoleń nauczycieli, szukając skutecznych metod do pracy z dzieckiem uczącym się podstaw programowania, zaproponowal...

Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego.

Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego.

Postęp w dziedzinie ICT to przede wszystkim nieustanny rozwój technologii mobilnych. Korzyści jakie niesie, dotyczą każdej sfery życia. Nowoczesne urządzenia, szybka transmisja danych, mobilność, dostęp do portali społecznościowych, to tylko niektóre z desygnatów współczesnej ICT. W świetle nowych trendów ICT, które dostarczają edukacji coraz to nowych narzędzi kognitywnych, w tym kulturowo wartoś...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja