Biblioteka Cyfrowa

Zestawienie badań przytaczanych w trakcie konferencji „Cyfrowe wyzwania. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii”materiały konferencyjne

Zestawienie badań przytaczanych w trakcie konferencji „Cyfrowe wyzwania. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii”

KRRiT

Kompetencje związane z korzystaniem z nowoczesnych technologii wydają się być kluczowe. Zachodzące współcześnie zmiany mają dynamiczny charakter. Funkcjonujemy otoczeni nowoczesnymi technologiami. Pokolenie urodzone w epoce cyfrowej, często nie zastanawia się nad technicznymi aspektami funkcjonowania narzędzi, po prosty z nich korzysta. Zmiany jakich jesteśmy świadkami skłaniają do refleksji. Publ...

Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego.artykuł naukowy

Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego.

Eunika Baron-Polańczyk

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Postęp w dziedzinie ICT to przede wszystkim nieustanny rozwój technologii mobilnych. Korzyści jakie niesie, dotyczą każdej sfery życia. Nowoczesne urządzenia, szybka transmisja danych, mobilność, dostęp do portali społecznościowych, to tylko niektóre z desygnatów współczesnej ICT. W świetle nowych trendów ICT, które dostarczają edukacji coraz to nowych narzędzi kognitywnych, w tym kulturowo wartoś...

Inauguracja Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsceulotka informacyjna

Inauguracja Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

PAFW, FRSI

Kompetencje to dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające na skuteczną, świadomą realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Umiejętność korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest jedną z niezbędnych w dzisiejszym świecie. Sygnatariusze Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, podpisując porozumienie zadeklarowani p...

Praktyczne zastosowanie kompetencji cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualnąreferat

Praktyczne zastosowanie kompetencji cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Ewelina Sobocha, Małgorzata Pietrzak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zainteresowanie badaniami nad wpływem TIK na rozwój współczesnego człowieka jest wciąż aktualne. Znaleźć można wiele publikacji dotyczących roli nowoczesnych narzędzi, możliwości zastosowania, kompetencji użytkowników. Dotyczą wielu obszarów funkcjonowania i odnoszą się zarówno do dzieci, młodzieży jak osób dorosłych. Autorzy niniejszego opracowania skupili się na szczegółowym rozpoznaniu kompeten...

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora ITreferat

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Tomasz Kulisiewicz, Beata Ostrowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tempo rozwoju informatyki wymusza konieczność ciągłego uzupełniania i rozszerzania nabytej wiedzy i umiejętności. Branża IT jest jednym z sektorów rynku pracy, w którym pracownicy muszą systematycznie podnosić swoje kwalifikacje. W artykule przedstawiono krajobraz polskiego rynku pracy z zakresie IT. Przybliżono specyfikę zawodu, przedstawione zostały jego główne cechy i wyzwania. Dokonano przeglą...

Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniureferat

Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniu

Janusz Zrobek, Magdalena Ratalewska

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Stosowanie nowoczesnych technologii otwiera przed użytkownikami nowe możliwości. Autorzy publikacji wskazali możliwości jakie daje zastosowanie w procesie edukacji, zarówno zdalnej, jak i tradycyjnej, narzędzia technologii Web 2.0. W artykule znalazła się terminologia związaną z zagadnieniem, przestawione zostały rozwiązania technologiczne Web 2.0 pozwalające realizację rożnych potrzeb związanych ...

Kształcenie zawodowe informatyczne, czyli...?referat

Kształcenie zawodowe informatyczne, czyli...?

Ewa Kędracka-Feldman

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ekspansja w zakresie nowoczesnych technologii to współcześnie ciekawy i ważny temat. Siła i wpływ mediów na życie współczesnego człowieka są coraz większe, dlatego tak ważna jest dziś edukacja w tym zakresie. Brak standardowych umiejętności w kontekście intensywnych zmian jakich doświadczamy naraża na tzw. wykluczenie cyfrowe, polegające na braku lub ograniczonej możliwości korzystania z nowoczesn...

Szkoła umiejętności XXI wiekureferat

Szkoła umiejętności XXI wieku

Tomasz Łukawski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kompetencją niezwykle ważną w XXI wieku jest umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków. Termin „umiejętności XXI wieku" odnosi się do szerokiego zestawu wiedzy, umiejętności, nawyków pracy i cech charakteru, które zdaniem nauczycieli, reformatorów szkolnych, profesorów uczelni wyższych, pracodawców i innych osób, mają kluczowe znaczenie dla sukcesu w dzisiejszym świecie. Mówiąc...

Jak zmieniamy naszą szkołę - otwarte lekcjemateriały konferencyjne

Jak zmieniamy naszą szkołę - otwarte lekcje

Dariusz Andrzejewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Otwarte lekcje, to projekt przygotowany przez nauczycieli, chcących podzielić się swoją praktyczną wiedzą na temat wdrażania nowoczesnych narzędzi do tradycyjnej formy kształcenia. Projekt stworzony został na bazie platformy edukacyjnej iTunes U. Przeznaczony jest dla nauczycieli zainteresowanych zmianą formy pracy i dostosowaniem jej do wymagań współczesnej edukacji na każdym jej poziomie i w odn...

Świętokrzyska akademia młodych informatykówreferat

Świętokrzyska akademia młodych informatyków

Anna Trawka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wiele dziś mówi się o konieczności kształcenia dostosowanego do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej edukacji Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN opracowała i przedstawiła do konsultacji społecznych propozycję nowej podstawy programowej informatyki dla wszystkich etapów edukacyjnych. Istotną zmianą zaproponowaną w stosunku do podstawy obowiązują...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja