Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowe szanse edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnychsprawozdanie

Cyfrowe szanse edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

NASK

Szansa edukacyjna jest jedna z najważniejszych, jakie otrzymać może młody człowiek na początku swojej drogi ku dorosłości. Umiejętności i wiedza jaką nabędzie na etapie edukacji stanowi o jego całym przyszłym życiu. Jedną z barier z jaka stoi na przeszkodzie w zdobyciu odpowiedniego, umożliwiającego aktywne, sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie i osiąganie sukcesów zawodowych wykształcenia jest...

Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetuprezentacja

Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetu

Dominik Batorski

Uniwersytet Warszawski

Cyfrowe technologie na stałe wpisały się w obraz współczesnego społeczeństwa, wydawać się może, że są dziś narzędziami codziennego użytku niemal wszystkich ludzi. Korzystają z nich dzieci, ludzie młodzi, a coraz częściej i ci w nieco starszym już wieku. Wykorzystywane są do nauki, pracy, rozrywki, a ich użyteczność znajduje uzasadnienie w wielu obszarach, w jakich funkcjonuje współczesny człowiek....

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborzeopis dobrej praktyki

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Małgorzata Pronobis

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

W dzisiejszych czasach media uczestniczą w codziennym życiu każdego człowieka. Bawią, uczą, są przydatne w pracy i odpoczynku. Wielu zarówno teoretyków jak i praktyków zainteresowanych tematem pochyla się nad zagadnieniami związanym i z ich rolą i znaczeniem w codziennym życiu. W prezentowanym opracowaniu przygotowano zestawienie bibliograficzne, w którym znaleźć można wiele publikacji dotyczących...

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIKsprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Niezwykle ważnym zadaniem współczesnej edukacji jest przygotowanie Polaków do życia we współczesnym informacyjnym społeczeństwie. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje i wdraża programy mające upowszechnić w szkołach stosowania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia. Jednym z nich jest rządowy program „Cyfrowa Szkoła”. Publikowany materiał zawiera przygotowane przez Mini...

Cyfrowa szkoła - materiał informacyjny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.standard wymagań

Cyfrowa szkoła - materiał informacyjny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Przedstawiciele branży IT przygotowali prezentowany materiał dla dyrektorów szkół i organów prowadzących, aby posłużył jako poradnik wspomagający przygotowanie projektu teleinformatycznego w ramach rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”. Materiał składa się z trzech części. Pierwsza zawiera rekomendacje i wskazania odnoszące się do projektu. Omówiono w niej również poszczególne zagadnienia związane z...

Cyfrowa Szkoła: rekomendacje Koalicji ws komponentu E-podręcznikiraport ekspercki

Cyfrowa Szkoła: rekomendacje Koalicji ws komponentu E-podręczniki

Bożena Bednarek-Michalska

Koalicja Otwartej Edukacji

Koalicja Otwartej Edukacji to porozumienie polskich organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się edukacją, nauką i kulturą, działających na rzecz wspierania, rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych, podejmująca działania na rzecz regulacji związanych z dostępem do zasobów naukowych, edukacyjnych i zasobów dziedzictwa kulturowego. W 2012 roku koalicja wystosował...

Aktywność edukacyjna seniorów: zestawienie bibliograficzne w wyborzeopis dobrej praktyki

Aktywność edukacyjna seniorów: zestawienie bibliograficzne w wyborze

Marta Boszczyk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Nowoczesne technologie towarzyszą nam dziś w życiu codziennym. Współczesny człowiek codziennie zmaga się z wyzwaniami jakie stawia przed nim dynamiczny rozwój w zakresie TIK, dlatego jednym z obszarów niezwykle ważnych we współczesnej edukacji jest obszar zajmujący się kształceniem osób starszych. W prezentowanym opracowaniu przygotowano zestawienie bibliograficzne, w którym znaleźć można wiele pu...

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIKopis dobrej praktyki

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK

Beata Ogórek

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest ogólnokrajową placówką publiczną prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Ma na celu doskonalenie nauczycieli i wspieranie szkół w podejmowaniu i realizacji inicjatyw związanych z rozwojem oświaty. Na stronie internetowej instytucji znaleźć można wiele interesujących materiałów dotyczących kształcenia, wychowania, doradztwa, szkoleń, czy projektów edukacyjnych. W...

Znaczenie edukacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przygotowaniu do cyfrowego życiaartykuł naukowy

Znaczenie edukacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przygotowaniu do cyfrowego życia

Tedeusz Piątek

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowoczesne technologie wprowadzają zmiany w sposobie funkcjonowania człowieka w dzisiejszej rzeczywistości. Wprowadzanie na rynek coraz to nowych narzędzi zmusza do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do nabywania umiejętności posługiwania się nimi w codziennym życiu. Z uwagi na to, iż technologie informacyjne zazwyczaj korzystnie wspomagają funkcjonowanie w wielu obszarach życia, ludz...

Charakterystyka Pokolenia Yreferat

Charakterystyka Pokolenia Y

Błażej Sajduk

Fundacja Człowiek-Edukacja-Technologia

Kim jest współczesne pokolenie Y? To pokolenie ludzi urodzonych w Polsce w latach pomiędzy 1984 a 1997 rokiem, zwane inaczej pokoleniem Millenium czyli tym, które wychowało pokolenie rodziców urodzonych po II wojnie światowej. Autor prezentowanego artykułu podejmuje refleksję nad specyfiką ludzi z tego okresu. Dokonuje charakterystyki pokolenia Y w odniesieniu do badań statystycznych z lat 2012/20...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja