Biblioteka Cyfrowa

Praktyczne zastosowanie kompetencji cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Praktyczne zastosowanie kompetencji cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Zainteresowanie badaniami nad wpływem TIK na rozwój współczesnego człowieka jest wciąż aktualne. Znaleźć można wiele publikacji dotyczących roli nowoczesnych narzędzi, możliwości zastosowania, kompetencji użytkowników. Dotyczą wielu obszarów funkcjonowania i odnoszą się zarówno do dzieci, młodzieży jak osób dorosłych. Autorzy niniejszego opracowania skupili się na szczegółowym rozpoznaniu kompeten...

Szkoła umiejętności XXI wieku

Szkoła umiejętności XXI wieku

Kompetencją niezwykle ważną w XXI wieku jest umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków. Termin „umiejętności XXI wieku" odnosi się do szerokiego zestawu wiedzy, umiejętności, nawyków pracy i cech charakteru, które zdaniem nauczycieli, reformatorów szkolnych, profesorów uczelni wyższych, pracodawców i innych osób, mają kluczowe znaczenie dla sukcesu w dzisiejszym świecie. Mówiąc...

Świętokrzyska akademia młodych informatyków

Świętokrzyska akademia młodych informatyków

Wiele dziś mówi się o konieczności kształcenia dostosowanego do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej edukacji Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN opracowała i przedstawiła do konsultacji społecznych propozycję nowej podstawy programowej informatyki dla wszystkich etapów edukacyjnych. Istotną zmianą zaproponowaną w stosunku do podstawy obowiązują...

Tradycjonalista czy innowator? Nauczyciel wobec wyzwań współczesności

Tradycjonalista czy innowator? Nauczyciel wobec wyzwań współczesności

Eksplozja technologii cyfrowej wymusza nieustanne zmiany. Dotyczą one wielu obszarów życia. Inaczej współcześnie wygląda komunikacja, edukacja, praca. Zarówno dorośli jak i dzieci muszą przystosowywać się na bieżąco do realiów życia kreowanych przez technologie. Artykuł koncentruje się na zmieniającej się roli nauczyciela, na którą wpływ mają zmiany jakich obecnie doświadczamy. Pokolenie wychowane...

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum.

Helion Edukacja

Zadaniem współczesnej edukacji jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Proces kształcenia powinien być dostosowany do realiów dzisiejszego świata, a dynamika rozwoju w zakresie nowoczesnych technologii z jaką mamy współcześnie do czynienia wymaga ciągłego dostosowywania się do potrzeb wynikających ze zmieniającej się współ...

Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online

Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online

Dziś świat dziecka, to dziś najczęściej świat mediów. Komputer podłączony do sieci, telefon komórkowy z dostępem do internetu w dłoni, to nieodzowne atrybuty współczesnego młodego człowieka. Wraz z technopolizacją społeczeństwa zmienił się tradycyjny model rodziny. Nowoczesne technologie stały się oprócz rodziny i szkoły nowym środkiem wychowawczym, mającym ogromny wpływ na kształtowanie osobowośc...

Generacja Z od A do Z Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat

Generacja Z od A do Z Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat

Każda dziedzina życia współczesnego człowieka ulega ewolucji, zmieniają się narzędzia, technologie, warunki w jakich zmiany zachodzą . Oświata jest jednym z tych obszarów, w którym proces dokonuje się sukcesywnie już od kilku lat. Kierunki tych zmian wyznaczane są przez koncepcje edukacyjne, wprowadzane poprzez kolejne reformy oświaty oraz warunkowane zmianami technicznymi jakich dokonuje się w za...

Szkoła a nowe technologie i nowe kształcenie

Szkoła a nowe technologie i nowe kształcenie

Dynamiczne zmiany zachodzące w zakresie nowoczesnych technologii zmienia podejście do współczesnej edukacji. Nie wystarczy dziś ukończenie szkoły, czy nawet studiów by stać się pełnoprawnym uczestnikiem cyfrowej rzeczywistości. Coraz częściej poruszany jest temat edukacji przez całe życie, zwanej również kształceniem ustawicznym. Rozwój technologii ma współcześnie duży wpływ na zmiany społeczne. N...

Usługi społeczeństwa informacyjnego w edukacji

Usługi społeczeństwa informacyjnego w edukacji

Istotnym elementem współczesnej edukacji jest przygotowanie człowieka do funkcjonowania w cyfrowym świecie. Rewolucja cyfrowa określa dziś nie tylko sposób, w jaki komunikujemy się, pracujemy, uczymy, wywiera wpływ również na nasz na sposób myślenia, postrzegania, zachowanie, odczuwanie. Nowoczesne technologie na stałe wpisały się w realia funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. Niezwykle w...

Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

W ramach projektu „Entuzjaści Edukacji” Instytut Badań Edukacyjnych zrealizował ponad 100 badań, by zgromadzić i usystematyzować wiedzę o przemianach w edukacji, jej mocnych i słabych stronach, a także o problemach, z którymi zmaga się współcześnie system oświaty. W badaniach wzięło udział wielu specjalistów, w tym pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, ekonomiści, a także badacze z różnych innych dy...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja