Biblioteka Cyfrowa

Dorastanie w cyfrowym świecie – problem uzależnienia od komputera i internetu

Dorastanie w cyfrowym świecie – problem uzależnienia od komputera i internetu

Młodzi ludzie dużą część swojego czasu spędzają przed ekranem monitora, czy z telefonem komórkowym w dłoni. Obserwując młode pokolenie w codziennych życiowych sytuacjach, można odnieść wrażenie, że są na stałe podłączeni do urządzenia. Technologia sama w sobie oznacza postęp, rodzi szanse i otwiera możliwości, jednak obserwowane współcześnie zanurzenie w wirtualnym świecie niesie również zagrożeni...

Praktyka matematyczna a nowe technologie edukacyjne

Praktyka matematyczna a nowe technologie edukacyjne

Nowoczesne technologie znajdują dziś zastosowanie w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest edukacja, w której technologie informatyczne, informacyjne, komunikacyjne, multimedialne stwarzają uczącym się warunki do aktywnego budowania wiedzy i stanowią zestaw narzędzi poznawczych a przed nauczycielami otwierają nowe możliwości pozwalające na trafne i skuteczne sposoby dostarczania informacji. Technolo...

Dekalog edukacji internetowej

Dekalog edukacji internetowej

Do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie konieczna jest wiedza. Można dochodzić do niej w sposób tradycyjny, jednak postęp technologiczny rodzi konieczność umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń cyfrowych w coraz szerszym, również edukacyjnym zakresie. Tradycyjny sposób przekazu wiedzy oparty do niedawna tylko na kontaktach interpersonalnych zostaje współcześnie rozszerzony poprzez łącz...

Programowanie od pierwszoklasisty do maturzysty

Programowanie od pierwszoklasisty do maturzysty

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii jest coraz większy i dotyczy coraz młodszej części naszego społeczeństwa. Przygotowanie do korzystania z narzędzi cyfrowych zaczyna się więc na wczesnym etapie edukacji. Na początku pierwszej klasy nauczyciel ma za zadanie pokazać uczniom na czym polega praca z komputerem, ma uświadomić czym są programy i zapoznać ze środowiskiem programowania. Aby wyni...

Skutki przemian edukacji informatycznej

Skutki przemian edukacji informatycznej

Wprowadzenie do szkół informatyki jest niewątpliwie elementem dostosowywania edukacji do wymagań epoki cyfrowej. Wszechobecność nowoczesnych narzędzi wymaga reakcji polskiego systemu oświaty i dostosowania programu nauczania do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Obszar społeczny jest jednym z tych, które należy uwzględnić w procesie kształcenia, ponieważ decyduje o przyszłym prawidłowym bądź ni...

Nowe technologie. Bezpłatny dodatek tematyczny do miesięcznika "Dyrektor szkoły" 6/2016

Nowe technologie. Bezpłatny dodatek tematyczny do miesięcznika "Dyrektor szkoły" 6/2016

Dynamiczny rozwój nowoczesnych środków komunikacji przyczynił się do wielu zmian społecznych. Ludzie funkcjonują w otoczeniu narzędzi cyfrowych, nie zdając sobie sprawy, jak często przejmują one nad nimi kontrolę, wypierając tradycyjne urządzenia. Pogoń za nowościami technologicznymi często przysłania świat realny. Bywa, że stają się nieświadomymi uczestnikami bycia i życia w wirtualnej rzeczywist...

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół: Edukacja Cyfrowa

Rada do Spraw Cyfryzacji, to organ opiniodawczo-doradczy, działający przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Inicjuje ona działania na rzecz informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoj...

Proposition of the Informatics. Body of Knowledge

Proposition of the Informatics. Body of Knowledge

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół: Edukacja Cyfrowa

Rada do Spraw Cyfryzacji to ciało doradcze, powołane w celu wspierania Ministerstwa Cyfryzacji wiedzą i doświadczeniem. Zadaniem Rady jest opiniowanie dokumentów strategicznych związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Prezentacja autorstwa prof. Jerzego Nawrockiego zatytułowana „Proposition of the Informatics – Body of Knowledge” („Założenia informatyki – zasób ...

Programowanie. Jak uczyć, z pomocą czego i dlaczego

Programowanie. Jak uczyć, z pomocą czego i dlaczego

Podstawa programowa stanowi, że zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. Nauczyciele informatyki stają pr...

Umiejętności cyfrowe - tabela samooceny

Umiejętności cyfrowe - tabela samooceny

Czym są umiejętności cyfrowe? To najprościej mówiąc, kompetencje konieczne do skutecznego wykorzystywania mediów w codziennym życiu. Nie można jednak mówić tylko o umiejętnościach sprawnej obsługi narzędzi, czy wiedzy technicznej potrzebnej do pracy z urządzeniami, do których mamy dostęp, zdecydowanie ważniejsze jest kształtowanie kompetencji miękkich takich, które pozwolą użytkownikowi ocenić war...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja