Biblioteka Cyfrowa

Nauczyciel w świecie TIK - część XVI. Media społecznościowe w służbie nauczania i uczenia się

Nauczyciel w świecie TIK - część XVI. Media społecznościowe w służbie nauczania i uczenia się

Pokolenie sieci, to ludzie którzy urodzili się i wychowują, uczą i pracują w cyfrowej rzeczywistości. To pokolenie obrazu, które coraz częściej zamiast tekstu wykorzystuje ikony. Zdecydowanie łatwiej przyswajają wiedzę jeżeli umożliwi im się korzystanie z pomocy wizualnych. Coraz częściej komunikacja odbywa się za cyfrowym pośrednictwem. Emotikony, ideogramy złożone z sekwencji znaków, pozwalają n...

Podręczniki elektroniczne - przegląd dostępnych rozwiązań

Podręczniki elektroniczne - przegląd dostępnych rozwiązań

Zmieniają się potrzeby zarówno nauczycieli, jak i uczniów w zakresie dostępu i możliwości pozyskania wiedzy. Jedną ze zmian, którą wprowadzono by dostosowywać tradycyjną szkołę do procesów, jakie wymusza postęp technologiczny jest wprowadzenie e-podreczników. W publikacji znajdziemy przegląd dostępnych zarówno na rynku polskim jak i światowym tych nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Przedstawione...

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej

Współczesny styl życia i bycia determinują medialne uwarunkowania. Współczesny człowiek zdominowany przez cyfrową rzeczywistość funkcjonuje często w dwóch światach, realnym i wirtualnym.  Który z nich ma większy wpływ na kształtowanie jego osobowości często zależy od determinantów zewnętrznych, jednak wpływ nowych mediów wielu uważa dziś za dominujący. Nowym celem, przed którym stoi edukacja media...

E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnegoartykuł naukowy

E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnego

Łukasz Tomczyk

Szkoła Główna Handlowa

Starzenie się społeczeństwa jest ciągle postępującym procesem, który w połączeniu z rewolucją cyfrową jakiej jesteśmy dziś świadkami, zmusza do refleksji nad sytuacją seniorów we współczesnym skomputeryzowanym świecie. Dziś, zdecydowanie bardziej niż jeszcze kilka lat temu niezwykle ważna wydaje się być koncepcja uczenia się przez całe życie. Autor porusza w artykule wybrane aspekty niezbędne do r...

TIK a współczesna szkoła – czyli jak skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia?

TIK a współczesna szkoła – czyli jak skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia?

Technologia komunikacyjna ma ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jest istotnym elementem funkcjonowania w społeczeństwie. Zmiany jakich jesteśmy świadkami na przełomie ostatnich lat pokazują, że rozwój TIK przyczynił się do nieodwracalnych zmian na wielu płaszczyznach życia współczesnego człowieka. Celem rozważań podjętych w publikacji jest konieczność pokazania i uzasadnienia potrzeby wdra...

Mapy myśli w nauczaniu techniki – analiza prac i opinii uczniów

Mapy myśli w nauczaniu techniki – analiza prac i opinii uczniów

Współczesne dzieci mają bardzo ułatwiony dostęp do wiadomości, z uwagi na mnogość narzędzi, które w szybki i prosty sposób pozwalają na odszukanie w sieci dowolnej informacji. Niestety nauka to nie tylko wyszukanie i przepisanie informacji, to przede wszystkim zapamiętanie, a z tym często mają już zdecydowanie większy kłopot. W artykule dokonano prezentacji mapy myśli, czyli specyficznego rodzaju ...

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji.prezentacja

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji.

Maria Andrzejewska, Monika Rusztecka, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska

Centrum UNEP/GRID

Współczesny człowiek funkcjonuje w społeczeństwie medialnym, dlatego kluczowym zadaniem edukacji jest kształcenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych. W materiale autorzy prezentują projekt, który ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów. W pierwszej części ustalony został zakres szkoleń oraz dobór form, me...

Programowanie w nauczaniu zintegrowanym

Programowanie w nauczaniu zintegrowanym

Ważnym elementem edukacji jest kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. Stwarzanie w nauczaniu sytuacji problemowych determinuje konieczność szukania rozwiązań. Formułowanie w trakcie gier i zabaw zachowań, które polegają na rozwiązywaniu prostych problemów sprawia, że dzieci od najmłodszych lat zaczynają w naturalny sposób funkcjonować w środowisku algorytmicznym. Autor podkreśla zatem kon...

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu

Rozwijanie kompetencji cyfrowych jest niezwykle ważnym elementem wyrównywania szans edukacyjnych. Prezentowany standard wymagań przygotowany został w oparciu o analizę dotychczasowego zakresu kompetencji cyfrowych, przeprowadzoną w ramach unijnego projektu DIGCOMP, która obejmowała 5 obszarów: informację, komunikację, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów. Zostały w nim zawarte...

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

Prezentacja ukazuje podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. Z uwagi na braki jakie dostrzec można wśród specjalizacji związanych z programowaniem, autorzy zwracają szczególna uwagę na konieczność rozwijania kompetencji informatycznych wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Przytaczają niepokojące dane przedstawione przez Komisję Europejską,...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja