Biblioteka Cyfrowa

Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie

Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie

Dzieci pokolenia sieci nie znają świata bez komputera. Nazywa się je „dziećmi sieci”, „pokoleniem pokolenie „kopiuj – wklej", "pokoleniem Google’a”. Ich życie często toczy się w wirtualnej rzeczywistości, równoległej do rzeczywistości, w której funkcjonuje pokolenie cyfrowych imigrantów, ludzi urodzonych przed epoka cyfrową. Możliwości jakie otwiera przed młodymi użytkownikami cyfrowy świat są duż...

Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji

Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji

Jednym z wyzwań stawianym przed współczesnym człowiekiem jest umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającej się rzeczywistości w zakresie TIK. Coraz większy nacisk kładzie się na kształtowanie i rozszerzanie kompetencji w tym zakresie, a co za tym idzie nauki programowania, która sprzyja umiejętności organizacji pracy w sytuacjach problemowych, aktywnego poszukiwania rozwiązania problemu, po...

Dokąd zmierza cyfrowa edukacja?artykuł naukowy

Dokąd zmierza cyfrowa edukacja?

Aleksander Piecuch

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Pokolenie sieci dorasta w otoczeniu nowoczesnych technologii. Na co dzień od wczesnych dziecięcych lat przebywa w otoczeniu mediów. W naturalny sposób przyjmuje i uczy się posługiwania kolejnymi cyfrowymi narzędziami. Fascynacja nowoczesnymi urządzeniami oraz możliwościami jakie daje modemu użytkownikowi rośnie wraz z wiekiem dziecka. Wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia umożliwiające i ułatw...

Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy w formie Google Docs

Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy w formie Google Docs

Nauczanie języków obcych jest niezwykle ważnym elementem współczesnej edukacji. Coraz częściej lekcje języka odbywają się za pośrednictwem komunikatora Skype, internetowego procesora tekstu, czy narzędzia e-learningowego jakim jest Google DOCS, które służyć może jak wirtualna tablica. Tradycyjne formy nauczania i uczenia się wzbogacane są o nowoczesne narzędzia, które dają wiele możliwości nie tyl...

Wykorzystanie nowoczesnych metod wspieranych TIK w pracy z uczniem młodszym

Wykorzystanie nowoczesnych metod wspieranych TIK w pracy z uczniem młodszym

Cyfrowe narzędzia wypierają powoli tradycyjne, które z powodzeniem wykorzystywało pokolenie urodzone zanim one powstały. Ekspansja w dziedzinie nowoczesnych technologii dotyczy wielu obszarów funkcjonowania, w tym również edukacji. W artykule poddano refleksji problem wykorzystania nowoczesnych metod wspieranych TIK w pracy z młodszym uczniem. Zwrócono uwagę korzyści wynikające z łączenia tradycyj...

Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki

Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki

Epokę w której żyjemy cechuje intensywny rozwój technik informacyjnych, mówimy o procesie transformacji cywilizacyjnej. Pojawia się pojęcie „społeczeństwo informacyjne”. Poza niewątpliwie pozytywnymi stronami tego procesu, musimy również widzieć problemy jakie on powoduje. Podstawowym jest zjawisko marginalizacji, wykluczenia kulturowego i cywilizacyjnego, dotykające osoby nie posiadające kompeten...

EduMATA - kształtowanie kompetencji logiczno-matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej

EduMATA - kształtowanie kompetencji logiczno-matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Zmiany cywilizacyjne wymagają dostosowywania na bieżąco narzędzi dydaktycznych, z których korzystamy w procesie edukacji, do potrzeb dzieci już na wczesnym etapie kształcenia. Pomoce dydaktyczne stają się niezbędnym elementem warsztatu pracy nauczyciela. W artykule omówiono możliwości wykorzystania multimedialnych pomocy dydaktycznych, mających na celu uatrakcyjnienie i urozmaicenie zajęć, co w ko...

Edukacja cyfrowa dla przyszłościartykuł naukowy

Edukacja cyfrowa dla przyszłości

Tomasz Goban-Klas

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego zabiera głos po dyskusji na posiedzeniu Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” na temat „Edukacja w Polsce: Diagnoza, modele, prognozy”. Jego wypowiedź ukazała się w periodyku „Przyszłość. Świat-Europa-Polska” (nr 1 2013). Profesor Stawia pytania o przyszłość szkolnictwa wyższego wobec problemów demograficznych, ale przede wszys...

Niezbędnik Latarnika

Niezbędnik Latarnika

Latarnicy Polski Cyfrowej to lokalni liderzy, animatorzy edukacji cyfrowej osób z pokolenia 50+. Autorem pomysłu ruchu Latarników Polski Cyfrowej jest Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Działalność Latarników realizowana jest w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans – wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryza...

Badanie potencjału wdrażania edukacji medialnej w warszawskich szkołach

Badanie potencjału wdrażania edukacji medialnej w warszawskich szkołach

Tytułowe badanie potencjału edukacji medialnej w Warszawie zostało zainicjowane przez Fundację Nowoczesna Polska wraz z Biurem Edukacji Miasta Społecznego Warszawy. Zrealizowane zostało przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w 2015 roku. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości wprowadzenia do warszawskich szkół edukacji medialnej. Raport z badani...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja