Biblioteka Cyfrowa

Wniosek ZALECENIE RADY w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie  COM/2018/024 final - 2018/08 (NLE)

Wniosek ZALECENIE RADY w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie COM/2018/024 final - 2018/08 (NLE)

17 stycznia 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła nowe koncepcje mające na celu poprawę kompetencji kluczowych dla podnoszenia jakości życia i podnoszenie świadomości obywateli na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. W przygotowanych zaleceniach znalazły się wskazania mające przyczynić się do osiągnięcia zamierzonego celu. Zaproponowano plan działania, którego realizacja ma wspomóc placówki...

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027dokument

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii

Komisja Europejska

Rewolucja cyfrowa wprowadza zmiany, które zachodzą zarówno w gospodarce jak i codziennym życiu obywateli. Konieczność dostosowywania się do zmian determinuje potrzebę określenia założeń i wdrożenia programów wspomagających trwający proces transformacji. Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027, którego t...

Monitor edukacji i kształcenia 2017 Polska

Monitor edukacji i kształcenia 2017 Polska

Edukacja od zawsze była ważną dziedzina, która wpływała na poziom i jakość życia człowieka. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym rosła jej rola i jednocześnie upowszechniał się system, umożliwiając dostęp do systemu oświaty coraz szerszemu gronu zainteresowanych. Dziś szkoła jest instytucją powszechną i dostęp do wiedzy ma każdy bez względu na wiek, czy status społeczny. Kolejne reformy udoskona...

Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

W dobie powszechnego dostępu do technologii cyfrowych, kształcenie i doskonalenie kompetencji związanych z użytkowaniem nowoczesnych narzędzi stało się priorytetem współczesnej edukacji. Umiejętności cyfrowe ułatwiają funkcjonowanie w codziennym życiu, wspomagają naukę, pracę,  uprzyjemniają czas wolny. Narzędzia technologii cyfrowej stały się narzędziami codziennego użytku. Pomimo, iż technologie...

Ramy kompetencji cyfrowych dla konsumentów

Ramy kompetencji cyfrowych dla konsumentów

Otwarty i szeroki dostęp do towarów i usług internetowych jest jednym z celów Komisji Europejskiej, dbającej o jednolity dostęp do rynku cyfrowego dla wszystkich obywateli. Prezentowany materiał zawiera europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla konsumentów, inaczej „DigCompConsumers”, które stanowią ramy odniesienia regulujące prace na rzecz poprawy kompetencji cyfrowych konsumentów. Publikacja j...

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Asymilacja nowoczesnych technologii w codzienne życie człowieka sprawia, że warunkiem umożliwiającym aktywne uczestnictwo w środowisku w jakim funkcjonujemy staje się potrzeba edukacji przez całe życie. Mając na uwadze konieczność podejmowania działań w tym zakresie Rada Parlamentu Europejskiego przygotowała zarządzenie mające na celu wspieranie rozwoju w zakresie podnoszenia umiejętności pozwalaj...

Umiejętności cyfrowe - tabela samooceny

Umiejętności cyfrowe - tabela samooceny

Czym są umiejętności cyfrowe? To najprościej mówiąc, kompetencje konieczne do skutecznego wykorzystywania mediów w codziennym życiu. Nie można jednak mówić tylko o umiejętnościach sprawnej obsługi narzędzi, czy wiedzy technicznej potrzebnej do pracy z urządzeniami, do których mamy dostęp, zdecydowanie ważniejsze jest kształtowanie kompetencji miękkich takich, które pozwolą użytkownikowi ocenić war...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja