Biblioteka Cyfrowa

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2012

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2012

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi od kilku lat wiele działań na terenie Polski i Europy, które mają na celu wspieranie i realizację zadań skierowanych na rzecz rozwoju edukacji i promowanie inicjatyw edukacyjno-informacyjnych. W ramach wydarzeń edukacyjnych organizuje konkursy, których celem jest ocena i promowanie rezultatów opracowanych projektów. W prezentowanej publikacji opisano sied...

Człowiek, komputer i Internet. W cyfrowym świecieksiążka, broszura

Człowiek, komputer i Internet. W cyfrowym świecie

Paweł Czapliński, Iwona Ławniczak-Iwanowska, Katarzyna Sopolińska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych determinuje sposób funkcjonowania współczesnych społeczeństw a umiejętności cyfrowe stały się umiejętnościami kluczowymi, które każdy chcący aktywnie uczestniczyć w życiu człowiek powinien kształcić i rozwijać.  Prezentowany materiał  opracowany został z myślą o osobach, które chcą zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne k...

ProgrammingSkillsAudit Badanie umiejętności rozwiązywania problemów programistycznych

ProgrammingSkillsAudit Badanie umiejętności rozwiązywania problemów programistycznych

Fundacja Rozwoju Branży Internetowej “Netcamp”

Metody i sposoby nauczania ewoluują i dopasowują się do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś jednym z ważnych elementów w kształceniu jest nauka programowania, która rozwija umiejętność myślenia twórczego, analitycznego myślenia, sprawności w poszukiwaniu rozwiązań i zdobywaniu informacji czy pracy w grupie. Jest wiele argumentów, które przemawiają za wczesnym wprowadzaniem edukacji infor...

Informator kariera programisty 2013

Informator kariera programisty 2013

Fundacja Rozwoju Branży Internetowej “Netcamp”

Nowoczesne technologie wpisały się na stale w krajobraz współczesnej rzeczywistości. Już od kołyski człowiek oswaja się z narzędziami cyfrowymi, które z czasem stają się przedmiotami codziennego użytku. System oświaty wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom jakie niesie ekspansja technologii w codzienne życie człowieka modyfikuje programy nauczania i dostosowuje do potrzeb i oczekiwań zarówno...

Information Skills of Finnish Basic and Secondary Education Students: The Role of Age, Gender, Education Level, Self-efficacy and Technology Usage

Information Skills of Finnish Basic and Secondary Education Students: The Role of Age, Gender, Education Level, Self-efficacy and Technology Usage

Technologie informacyjne są wykorzystywane na co dzień w wielu dziedzinach życia. W publikacji dokonano analizy poziomu umiejętności w zakresie TIK opracowanej na podstawie badań prowadzonych wśród fińskich uczniów w wieku 12–22 lat. Jak wskazały wyniki poziom kompetencji jest skorelowany z wiekiem i wykształceniem użytkowników, nie odnotowano istotnych różnic w poziomie umiejętności analizując wy...

Edukacja informatyczna 2002. Wyposażenie szkół w komputery. Dostęp do Internetu. Przygotowanie nauczycieli.raport ekspercki

Edukacja informatyczna 2002. Wyposażenie szkół w komputery. Dostęp do Internetu. Przygotowanie nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Wydział Informatyzacji

Szkoła ma za zadanie przygotować młodych do aktywnego uczestnictwa w przyszłym życiu społecznym, w społeczeństwie informacyjnym. Zadania realizuje w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, która zawiera treści nauczania oraz umiejętności jakie opanować musi uczeń na poszczególnych etapach edukacji. W dobie zmian i ekspansji technologii w codzienne życie człowieka edukacja informatyczna...

Nastolatki 3.0

Nastolatki 3.0

Internet to medium, z którego korzystają dziś niemal wszyscy. Jest powszechnie dostępnym narzędziem technologii cyfrowej, które otwiera wiele możliwości ale niesie również zagrożenia. Istnieje wiele czynników, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na człowieka jednak środki masowego przekazu uznaje się współcześnie za najsilniejsze źródło jakiemu poddawany jest człowiek. Grupą najbardziej naraż...

Opportunities in the teachers’ training for the enhancement of their digital skills

Opportunities in the teachers’ training for the enhancement of their digital skills

Świat zmienia się za przyczyną nowoczesnych technologii, które dynamicznie wkraczają w niemal wszystkie obszary aktywności człowieka. Do niedawna aparat fotograficzny pozwalał na wykonanie 36 zdjęć, dziś w smartfonie przechowujemy ich tysiące, dla pokolenia rodziców czarno-biały telewizor był szczytem marzeń rodziny, dziś komputer z dostępem do internetu pozwala podglądać na bieżąco życie ludzi na...

Internet w szkoleopis dobrej praktyki

Internet w szkole

zespół portalu www.interklasa.pl

Warszawa, Fundacja Wspomagania Wsi

Nowoczesne technologie otwierają wiele nowych możliwości. Są obecne w niemal wszystkich obszarach życia człowieka i towarzyszą mu niemal od urodzenia do późnej starości. Narzędzia cyfrowe są coraz bardziej dostępne i powszechnie stosowane do pracy, nauki i rozrywki, niestety dostęp do nich mają nie tylko odpowiedzialni, znający możliwości i zagrożenia użytkownicy ale również nieświadomi odbiorcy ł...

How The Internet Skills Of European 11- To 16-Year-Olds Mediate Between Online Risk And Harmartykuł naukowy

How The Internet Skills Of European 11- To 16-Year-Olds Mediate Between Online Risk And Harm

Jos de Haan, Nathalie Sonck

Routledge Informa Ltd

Współczesne społeczeństwo jest zależne od technologii. Duża część nastolatków ma nieograniczony dostęp do internetu i korzysta z niego regularnie. Nie ulega wątpliwości, że dzieci już od wczesnego dzieciństwa funkcjonują w otoczeniu technologii, a wczesna inicjacja ze środowiskiem cyfrowym otwiera szerokie możliwości poznania i wykorzystania TIK już na pierwszym etapie edukacji. Gloryfikując zalet...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja