Biblioteka Cyfrowa

Cyfryzacja szkoły a jakość edukacjireferat

Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji

Marek Konieczniak

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Współcześnie toczy się wiele dyskusji na temat kształtu systemu oświaty w kontekście zmian jakie niesie ze sobą ekspansja nowoczesnych technologii. Szkoła stoi przed koniecznością ewolucji, która uzupełni jej tradycyjny model o elementy technologii cyfrowej. Ministerstwo Edukacji wraz Ministerstwem Cyfryzacji przygotowuje systematycznie projekty, materiały i dokumenty umożliwiające wdrażanie nowoc...

Nauka programowania. Jak przygotować polskich uczniów do wymogów jutra.

Nauka programowania. Jak przygotować polskich uczniów do wymogów jutra.

Nowoczesne urządzenia mobilne są dziś wykorzystywane powszechnie, są narzędziami codziennego użytku. Rozwój technologii jest procesem ciągłym, a nowoczesne technologie stwarzają coraz to nowe możliwości. Kluczowym staje się więc pytanie, jak przygotować młodych do życia w nowym, szybko zmieniającym się  cyfrowym społeczeństwie? IBM Polska we współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci, opracowało pre...

Mądra cyfryzacja edukacjiartykuł prasowy

Mądra cyfryzacja edukacji

4improve

Postępu technologicznego nie da się zatrzymać. Machina cyfrowa, która ruszyła rewolucjonizując rynek pracy, edukacji i rozrywki cały czas nabiera rozpędu, zmieniając nie tylko narzędzia tradycyjne na cyfrowe. Zmiany zachodzą również w mentalności współczesnego człowieka, w jego sposobie funkcjonowania, postrzegania i kształtowania współczesnej rzeczywistości. Zmiany dotyczą wszystkich, zarówno dzi...

Cyfryzacja polskiej edukacji. Wizja i postulatyraport ekspercki

Cyfryzacja polskiej edukacji. Wizja i postulaty

Marlena Plebańska, Alek Tarkowski

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii zmienił sposób funkcjonowania i postrzegania rzeczywistości w jakiej żyją młodzi ludzie. Narzędzia cyfrowe są elementami tejże, a dzieci mają z nimi do czynienia już od wczesnego dzieciństwa. Zmiany jakich jesteśmy świadkami stawiają przed współczesną edukacją wiele wyzwań. Autorzy publikacji przygotowali i przedstawili wiele sugestii i propozycji, które ...

Cyfryzacja Rzeczypospolitej  - problemy wyzwania nadziejeraport ekspercki

Cyfryzacja Rzeczypospolitej - problemy wyzwania nadzieje

Radosław Żydok

Fundacja Republikańska

Rozwój kompetencji cyfrowych jest niezwykle ważny w kontekście rozkwitu technologii cyfrowych i wzrostu zaangażowania narzędzi cyfrowych w obszarach zarezerwowanych do niedawna dla tradycyjnych form przekazu. Dawniej gazeta codzienna prenumerowana była niemal w każdym domu, dziś coraz częściej zaglądamy do Internetu chcąc zapoznać się z ciekawostkami ze świata, kiedyś spotkania sąsiedzkie należały...

Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów

Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów

Rozwój w zakresie nowoczesnych technologii dotyczy wielu dziedzin życia i funkcjonowania współczesnego człowieka. Autor publikacji swoje rozważania dotyczące ekspansji cyfrowej skierował w stronę humanistyki, obszaru nauki zajmującej się człowiekiem i jego wytworami. Wskazał nowe perspektywy, jakie zmiany cywilizacyjne otwierają przed tą tradycyjną dziedziną nauk. Prezentuje ciekawe przedsięwzięci...

Kultura 2.0 : wyzwania cyfrowej przyszłości

Kultura 2.0 : wyzwania cyfrowej przyszłości

Przemiany społeczne, gospodarcze, naukowe i technologiczne zmieniają wszystkie sfery życia człowieka. Sfera kultury nie jest tu wyjątkiem – powstają nowe formy kultury, będące efektem rozwoju nowych technologii medialnych. Internet, techniki cyfrowe dały możliwości oraz impuls do rozkwitu multimediów, czyli usług, serwisów interaktywnych, gier, blogów. Zmianom ulegają także klasyczne formy kultury...

Inauguracja Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

Inauguracja Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

Kompetencje to dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające na skuteczną, świadomą realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Umiejętność korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest jedną z niezbędnych w dzisiejszym świecie. Sygnatariusze Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, podpisując porozumienie zadeklarowani p...

Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu

Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu

Konieczność oceny stanu sektora rozwoju e-biznesu oraz potrzeb krajowych przedsiębiorstw w zakresie wsparcia działalności e-biznesowej z uwzględnieniem procesów globalnych i trendów ogólnoświatowych, które mają wpływ na kierunek rozwoju przyczyniła się do powstania niniejszego raportu. Przeprowadzone badania miały na celu zarówno wskazanie zjawisk dominujących i niszowych, jak i pokazanie dynamiki...

Proces cyfryzacji szkół na Pomorzu - przykład Słupska

Proces cyfryzacji szkół na Pomorzu - przykład Słupska

W wielu polemikach przewija się dziś temat cyfryzacji społeczeństwa. Przed wieloma słowami opisującymi czynności czy też określającymi rzeczy pojawia się przedrostek „e”. Mamy współcześnie do czynienia z e-sklepem, e-deklaracją, e-podróżnikiem, e-fakturą i wieloma innymi. Nowoczesne technologie wspierają dziś wiele dziedzin życia. Bez wychodzenia z domu jesteśmy w stanie załatwić wiele urzędowych ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja