Biblioteka Cyfrowa

Elearning#1 notatki zorganizowaneopis dobrej praktyki

Elearning#1 notatki zorganizowane

Nowe media stały dziś narzędziem codziennego użytku, komputer podłączony do sieci jest urządzeniem, bez którego wielu nie wyobraża sobie dziś życia. W dobie koronawirusa niezwykle skutecznym narzędziem, które umożliwiło nauczanie i szkolenie ma odległość stał się eLearning. Otworzył nowe możliwości uzupełnienia w czasach pandemii kształcenia tradycyjnego. W publikacji dokonano analizy roli e-learn...

Cyfrowa transformacja w edukacji. Doświadczenia Zespołu Szkół nr 8 w Gdyni - Microsoft Showcase Schoolopis dobrej praktyki

Cyfrowa transformacja w edukacji. Doświadczenia Zespołu Szkół nr 8 w Gdyni - Microsoft Showcase School

Współczesna szkoła zmienia się dopasowując formy i metody nauczania do oczekiwań zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Zmienia się podejście do nauczania i tworzy się nowa przestrzeń dopasowana do aktualnych trendów. Microsoft opracował innowacyjny program, który ma umożliwić wyposażenie placówek edukacyjnych w odpowiednie narzędzia a dla nauczycieli i uczniów stanowić wsparcie w zdobywaniu wie...

21 pomysłów na XXI lekcji. Dobre praktyki w dydaktyce cyfrowejopis dobrej praktyki

21 pomysłów na XXI lekcji. Dobre praktyki w dydaktyce cyfrowej

zespół Fundacji na rzecz Wielkich Historii

Fundacja na rzecz Wielkich Historii

Cyfrowa szkoła to pojęcie, które na stałe wpisało się do słownika. Operujemy nim dziś na co dzień odnosząc się do sposobu komunikacji i nauczania. Niewątpliwie postęp technologiczny zmienił sposób funkcjonowania  zarówno ucznia jak i nauczyciela we współczesnym systemie edukacyjnym. „Cyfrowa  szkoła”,  jest dziś synonimem  nowoczesnego  podejścia  do  procesu  dydaktycznego z wykorzystaniem multim...

Core Skills for Work Developmental Frameworkopis dobrej praktyki

Core Skills for Work Developmental Framework

Rynek pracy w dużej mierze determinuje dziś postęp technologiczny a zmiany jakich doświadcza pracownik zachodzą dynamicznie i systematycznie. Rozwój technologii wymusza potrzebę rozwoju umiejętności i kwalifikacji, które umożliwią dopasowanie się człowieka do wymagań rynku pracy i oczekiwać pracodawcy. Program rozwoju umiejętności podstawowych (CSfW) opisuje zestaw nietechnicznych umiejętności i w...

Framework for 21st Century Learningopis dobrej praktyki

Framework for 21st Century Learning

Kompetencje cyfrowe są dziś jednymi z najważniejszych umiejętności, które nabyć musi człowiek aby sprawnie i aktywnie funkcjonować w społeczeństwie. Aby wspomóc prace nad integracją edukacji i technologii opracowano ramy, które wskazują i opisują umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które młodzi ludzie muszą posiąść, aby odnieść w życiu sukces. Prezentowany materiał  może stanowić wsparcie dla pr...

Założenia do umowy partnerstwa na lata 2021-2027opis dobrej praktyki

Założenia do umowy partnerstwa na lata 2021-2027

Umowa Partnerstwa to dokument strategiczny na poziomie krajowym, w którym omawia się kwestie związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Publikowany materiał zawiera założenia do umowy, które maja stanowić podstawę do dalszych prac nad zapisami umowy, a także przygotowania programów operacyjnych.

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)opis dobrej praktyki

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)

Współczesne technologie zmieniają nie tylko sposób życia ale również sposób myślenia człowieka. Zanurzeni w cyfrową rzeczywistość młodzi ludzie wykorzystują możliwości jakie otwiera przed użytkownikami dostęp do cyfrowych narzędzi i wirtualnego środowiska zapominając o zagrożeniach jakie niesie bezkrytyczne i bezrefleksyjne korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych.  Prezentowany Model Edukacji Medi...

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2011

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2011

Niniejsze opracowanie jest kolejną z serii prezentowanych corocznie publikacją prezentującą opisy najlepszych projektów nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie eTwinning. Materiał zawiera projekty działań realizowanych w roku 2011 wraz z konkursami tematycznymi: eTwinning w szkolnej bibliotece, konkursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz konkursu językowego.

Informator kariera programisty 2013opis dobrej praktyki

Informator kariera programisty 2013

Nowoczesne technologie wpisały się na stale w krajobraz współczesnej rzeczywistości. Już od kołyski człowiek oswaja się z narzędziami cyfrowymi, które z czasem stają się przedmiotami codziennego użytku. System oświaty wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom jakie niesie ekspansja technologii w codzienne życie człowieka modyfikuje programy nauczania i dostosowuje do potrzeb i oczekiwań zarówno...

Practitioner Brief: Guide to ICT Skills Training for Diversityopis dobrej praktyki

Practitioner Brief: Guide to ICT Skills Training for Diversity

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, które systematycznie rozwija się dopasowując do potrzeb zmieniającego się technologicznie rynku. Jak wskazują wyniki badań pomimo trendów, które promują podnoszenie i doskonalenie umiejętności cyfrowych branża ICT wciąż boryka się z niedoborem wyspecjalizowanych pracowników. W publikacji omówiono problem w kontekście wykorzystania potencjału różnorodnych grup...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja