Biblioteka Cyfrowa

Nowa podstawa programowa z informatyki szansą na zmianę dydaktyki wszystkich przedmiotów

Nowa podstawa programowa z informatyki szansą na zmianę dydaktyki wszystkich przedmiotów

Nowa podstawa programowa wnosi do systemu kształcenia wiele zmian. Wprowadza lekcje informatyki i programowania na wczesnym etapie edukacji oraz propaguje wspieranie nauczania tradycyjnego przez elementy kształcenia wspomagane wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nowy program nauczania informatyki w polskiej edukacji to szansa na poprawę efektów kształcenia w zakresie wszystkich przedmiotów sz...

Poziom wiedzy informatycznej uczniów klas młodszych

Poziom wiedzy informatycznej uczniów klas młodszych

Rozwój techniki cyfrowej dotyczy wielu obszarów życia, w tym edukacji. Dzieci od wczesnych lat obcują z narzędziami cyfrowymi, sukcesywnie, równolegle z rozwojem własnym nabywają wiedzę i umiejętności związane z nowoczesną techniką . Często zanim rozpoczną edukację informatyczną ich postępy związane o techniczną obsługą urządzeń zaskakują. Artykuł opisuje wyniki badań pedagogicznych dotyczące poz...

"Cyfrowa Szkoła" - szansa, czy zagrożenie dla edukacji

"Cyfrowa Szkoła" - szansa, czy zagrożenie dla edukacji

Polska oświata poddawana jest procesowi ciągłych zmian. Tworzone są nowe programy, wdrażane narzędzia. Zmiany dotyczą treści, metod i form kształcenia. Edukacja dostosowuje się do wymagań współczesności. Rząd, mając na celu wsparcie instytucji oświatowych w działaniach na rzecz rozwoju szkolnictwa, przygotował program „Cyfrowa Szkoła”, mający w swoim założeniu rozwijanie kompetencji uczniów, przyg...

Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli

Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli

Zmiany, jakie cyfrowe technologie wprowadzają do współczesnej edukacji odnoszą się nie tylko do treści kształcenia, modyfikacji ulegają metody pracy wspierane nowoczesnymi środkami dydaktycznymi. Rozwój technologii i idące za tym zmiany w systemie oświaty wymuszają na nauczycielach konieczność dostosowania się do wymagań współczesnej edukacji. Mając na uwadze dynamiczny rozwój i wyzwania jakie się...

Technologia BYOD w polskich szkołach

Technologia BYOD w polskich szkołach

Konieczność podnoszenia standardów kształcenia rodzi potrzebę dostosowywania nowoczesnych technologii do wymagań współczesnej edukacji. Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, w której proces upowszechniania nowoczesnych narzędzi podlega ciągłej intensyfikacji. Jedną z upowszechnianych dziś technologii jest BYOD (ang. Bring Your Own Device). Istota tej technologii polega na tym, że użytkownik, może...

Praktyka matematyczna a nowe technologie edukacyjne

Praktyka matematyczna a nowe technologie edukacyjne

Nowoczesne technologie znajdują dziś zastosowanie w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest edukacja, w której technologie informatyczne, informacyjne, komunikacyjne, multimedialne stwarzają uczącym się warunki do aktywnego budowania wiedzy i stanowią zestaw narzędzi poznawczych a przed nauczycielami otwierają nowe możliwości pozwalające na trafne i skuteczne sposoby dostarczania informacji. Technolo...

W kierunku dydaktyki epoki cyfrowej

W kierunku dydaktyki epoki cyfrowej

Głównym zadaniem współczesnej edukacji, według badań przeprowadzonych przez amerykańską organizację National School Boards Association (NSBA), jest kształtowanie kluczowych dla dalszego życia kompetencji. Współczesny człowiek nie ma potrzeby zapamiętywania dat, faktów, zdarzeń, ponieważ wszystkie te informacje znajdzie w urządzeniu, które nosi przy sobie i tylko kilka sekund dzieli zazwyczaj osobę...

Nowoczesne technologie w dydaktyce i wychowaniu

Nowoczesne technologie w dydaktyce i wychowaniu

Współczesna szkoła funkcjonuje dziś zupełnie w innej formie niż jeszcze kilka lat temu. Rynek cyfrowych narzędzi otwiera przed nią nowe możliwości. Publikacja dotyczy realizacji programu dotyczącego procesu wspomagania, który ma na celu pogłębienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania narzędzi dydaktycznych oraz przełamania barier w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Znalazły się...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja