Biblioteka Cyfrowa

Developing the Workforce for a Digital Future. Addressing critical issues and planning for action

Developing the Workforce for a Digital Future. Addressing critical issues and planning for action

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, w którym kluczową kompetencją stała się umiejętność przystosowania się do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Komputeryzacja przebiega niezwykle dynamicznie, a postęp e dziedzinie nowych mediów stawia coraz to nowe wyzwania przed użytkownikiem. Transformacja cyfrowa wnosi zmiany w niemal wszystkich obszarach w jakich funkcjonuje współczesny człowiek. W pub...

Benchmarking  e - Skills Policies in  EU Member States

Benchmarking e - Skills Policies in EU Member States

Gospodarki krajów opierają się dziś na technologiach i umiejętnościach cyfrowych swoich obywateli. Niniejsza prezentacja zawiera statystyki i wskaźniki, które dotyczą istotnych dla rozwoju gospodarki czynników takich jak: innowacja, konkurencyjność i umiejętności ICT w kontekście działań polityki i inicjatyw podejmowanych w ramach rozwoju e-umiejętności. Przytoczone dane pokazują wskaźniki aktywno...

21st-Century digital skills instrument aimed at working professionals: Conceptual development and empirical validation

21st-Century digital skills instrument aimed at working professionals: Conceptual development and empirical validation

Współczesna gospodarka zmienia za pośrednictwem nowoczesnych technologii swój charakter. Narzędzia cyfrowe podnoszą jakość pracy a pracownicy doskonalą kompetencje TIK aby móc dostosować poziom swoich umiejętności do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Szybkie zmiany technologiczne narzucają tempo w jakim człowiek musi podnosić i doskonalić kompetencje cyfrowe aby dostosować się do zmian i sp...

Digital Skillls for the UK Economy. A report by ECORYS UK

Digital Skillls for the UK Economy. A report by ECORYS UK

Kompetencje cyfrowe determinują sposób funkcjonowania człowieka i jakość jego życia. Brak umiejętności w zakresie TIK coraz częściej prowadzi do zjawiska wykluczenia cyfrowego, które pogłębiając się stawia człowieka poza marginesem życia społeczno-gospodarczego. W prezentowanej publikacji dokonano analizy badania określającego popyt i podaż w zakresie umiejętności cyfrowych wśród społeczeństwa Wie...

Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Ekspansja nowoczesnych narzędzi sprawia, że żyjemy w globalnym świecie, w czasach ciągłych zmian. Nowoczesne technologie dynamicznie zalewają rynek, a umiejętności cyfrowe ludzi są jednym z głównych czynników determinujących jego rozwój. Jedną z kluczowych kompetencji jest umiejętność przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości. Cyfryzacja otwiera nowe możliwości, w publikacji wskazano o...

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

Rewolucja cyfrowa wprowadza zmiany, które zachodzą zarówno w gospodarce jak i codziennym życiu obywateli. Konieczność dostosowywania się do zmian determinuje potrzebę określenia założeń i wdrożenia programów wspomagających trwający proces transformacji. Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027, którego t...

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP

Nowoczesne technologie kształtują współczesną rzeczywistość. Rozwiązania cyfrowe wspierają działania przedsiębiorstw, ułatwiają pracę w wielu branżach przemysłu na niemal każdym szczeblu zatrudnienia, niezależnie od wielkości instytucji. Stanowią istotny czynnik warunkujący wzrost gospodarczy w zcyfryzowanym świecie. W publikacji zdefiniowano kompetencje kluczowe, których nabywanie i doskonalenie ...

Kompetencje cyfrowe w przestrzeni publicznej – perspektywa petenta i urzędnika

Kompetencje cyfrowe w przestrzeni publicznej – perspektywa petenta i urzędnika

Rozwój kompetencji cyfrowych jest w dzisiejszym świecie niezwykle ważny, z uwagi na dynamikę z jaką nowoczesne technologie wdrażane są w  przestrzeń publiczną współczesnego człowieka. W prezentacji wskazano kompetencje główne niezbędne dziś człowiekowi, umożliwiające aktywne uczestnictwo w sektorze publicznym. Umiejętności cyfrowe determinują sposób funkcjonowania i wpływają na jakość życia. Autor...

Jak cyfryzować Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej Ankieta dotycząca kompetencji cyfrowych ...

Jak cyfryzować Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej Ankieta dotycząca kompetencji cyfrowych ...

Postęp technologiczny, który stał się nieodłącznym elementem zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości stwarza konieczność dopasowania się do trendów jakie kształtują nowoczesne technologie. Cyfryzacja wywiera duży wpływ nie tylko na sposób funkcjonowania jednostki, ale rownież na gospodarkę całego kraju. Postęp cyfrowy w dużej mierze determinuje dziś jakość życia człowieka. Prezentowany raport, prz...

Cyfrowa gospodarka - kluczowe trendy rewolucji cyfrowej.raport z badań, raport ekspercki

Cyfrowa gospodarka - kluczowe trendy rewolucji cyfrowej.

Edwin Bendyk, Mirosław Filiciak, Dominik Batorski, Adam Płoszaj

MGG Conferences Sp. z o.o.

Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze jakich świadkami jesteśmy, determinowane są poprzez technologie cyfrowe, które intensywnie podbijają rynek kształtując sposób myślenia i działania ludzi w wieku obszarach życia. Zmienia się sposób postrzegania rzeczywistości, tworzą się nowe trendy odpowiadające na potrzeby zmieniającej się gospodarki. Ekspansja cyfrowych technologii decyduje o kierunku zmia...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja