Biblioteka Cyfrowa

Praktyka matematyczna a nowe technologie edukacyjne

Praktyka matematyczna a nowe technologie edukacyjne

Nowoczesne technologie znajdują dziś zastosowanie w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest edukacja, w której technologie informatyczne, informacyjne, komunikacyjne, multimedialne stwarzają uczącym się warunki do aktywnego budowania wiedzy i stanowią zestaw narzędzi poznawczych a przed nauczycielami otwierają nowe możliwości pozwalające na trafne i skuteczne sposoby dostarczania informacji. Technolo...

Skutki przemian edukacji informatycznej

Skutki przemian edukacji informatycznej

Wprowadzenie do szkół informatyki jest niewątpliwie elementem dostosowywania edukacji do wymagań epoki cyfrowej. Wszechobecność nowoczesnych narzędzi wymaga reakcji polskiego systemu oświaty i dostosowania programu nauczania do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Obszar społeczny jest jednym z tych, które należy uwzględnić w procesie kształcenia, ponieważ decyduje o przyszłym prawidłowym bądź ni...

Programowanie na różnych etapach edukacyjnych

Programowanie na różnych etapach edukacyjnych

Umiejętność rozwiązywania problemów to jedna z tych kompetencji, których nie może zabraknąć człowiekowi wchodzącemu w etap życia społecznego. Informatyka to nauka, która doskonale przygotowuje do stawianych na tym polu przed człowiekiem wyzwań. Wyposaża wiele pozostałych dziedzin życia w narzędzia konieczne do prawidłowego rozwoju we współczesnej cyfrowej rzeczywistości. Rozwija takie umiejętności...

Programowanie. Jak uczyć, z pomocą czego i dlaczego

Programowanie. Jak uczyć, z pomocą czego i dlaczego

Podstawa programowa stanowi, że zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. Nauczyciele informatyki stają pr...

Informatyka, programowanie i robotyreferat

Informatyka, programowanie i roboty

Tadeusz Bury

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prezentowana publikacja stanowi przewodnik dla początkujących nauczycieli. Znajdą w nim informacje, jak wybrać sprzęt i środowisko do nauczania programowania za pomocą robotów. Publikacja zainspirowana została doświadczeniem własnym autora, polegającym na przygotowaniu uczniów do udziału w zawodach w programowaniu robotów mobilnych. Nauczyciel, autor artykułu opisuje przygotowania, już od pierwszy...

TIK a współczesna szkoła – czyli jak skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia?

TIK a współczesna szkoła – czyli jak skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia?

Technologia komunikacyjna ma ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jest istotnym elementem funkcjonowania w społeczeństwie. Zmiany jakich jesteśmy świadkami na przełomie ostatnich lat pokazują, że rozwój TIK przyczynił się do nieodwracalnych zmian na wielu płaszczyznach życia współczesnego człowieka. Celem rozważań podjętych w publikacji jest konieczność pokazania i uzasadnienia potrzeby wdra...

Mapy myśli w nauczaniu techniki – analiza prac i opinii uczniów

Mapy myśli w nauczaniu techniki – analiza prac i opinii uczniów

Współczesne dzieci mają bardzo ułatwiony dostęp do wiadomości, z uwagi na mnogość narzędzi, które w szybki i prosty sposób pozwalają na odszukanie w sieci dowolnej informacji. Niestety nauka to nie tylko wyszukanie i przepisanie informacji, to przede wszystkim zapamiętanie, a z tym często mają już zdecydowanie większy kłopot. W artykule dokonano prezentacji mapy myśli, czyli specyficznego rodzaju ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja