Biblioteka Cyfrowa

ITELab: Final ITE Monitoring Report. Report #3- D2.2.3

ITELab: Final ITE Monitoring Report. Report #3- D2.2.3

Kształcenie kompetencji przyszłości jest współcześnie kluczowym wyzwaniem edukacji. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych wśród początkującej kadry pedagogicznej. Opracowane raporty monitorowania ITELab miały na umożliwić dokonanie oceny osiągnieć w zakresie rozwoju ITE i kompetencji przyszłych edukatorów w kontekście zmian jakie niesie cyfryzacja i globalizacja. W kolejnych raportach monit...

Digital literacy and e-learning experiences among the pre-service teachers data

Digital literacy and e-learning experiences among the pre-service teachers data

Ekspansja technologii cyfrowej sprawiła, że zmienił się sposób funkcjonowania człowieka w wielu obszarach życia. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych stało się koniecznym elementem warunkującym możliwość podejmowania aktywności na polu edukacyjnym, zawodowym i w obszarze stosunków społecznych. Dane zawarte w publikacji obrazują poziom przygotowania młodej kadry pedagogicznej do roli ed...

The impact of ICT on job quality: evidence from 12 job profiles

The impact of ICT on job quality: evidence from 12 job profiles

Nowoczesne technologie są nieodzownym elementem życia człowieka. Ułatwiają pracę, wspomagają naukę i towarzyszą rozrywce. Wpływają w sposób pośredni na rozwój człowieka i gospodarek. Coraz więcej branż wykorzystuje technologie jako uzupełnienie tradycyjnych metod pracy i coraz częściej człowiek wspomaga pracę cyfrowymi narzędziami. W niniejszym raporcie przedstawiono 12 profili zawodowych ilustruj...

Skills for Industry - Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Skills for Industry - Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian zarówno społecznych jak i ekonomiczno-gospodarczych. Dziś konkurencyjność przemysłu europejskiego w dużym stopniu zależy od wiedzy, kompetencji i kreatywności siły roboczej. Niedobory i luki w umiejętnościach połączone z niedopasowaniem między podażą pracy a popytem, ​​to elementy, które wpływają na spowolnienie zmian jakie wraz z ekspansją technolo...

OECD Skills Outlook 2019 : Thriving in a Digital World

OECD Skills Outlook 2019 : Thriving in a Digital World

Technologie cyfrowe zmieniają rynek, gospodarki i społeczeństwa przechodzą transformację cyfrową. Świat pędzi ku zmianom, jakie zachodzą wraz z ekspansją nowoczesnych narzędzi w codzienne życie człowieka. Kompetencje cyfrowe zyskały miano kompetencji kluczowych i stały się niezwykle ważnym elementem edukacji. W publikowanym wydaniu OECD Skills Outlook dokonano analizy szans i wyzwań jakie niesie t...

Identifying Transferable Skills and Competences to Enhance Early-Career Researchers Employability and Competitiveness

Identifying Transferable Skills and Competences to Enhance Early-Career Researchers Employability and Competitiveness

Współczesny sektor zatrudnienia zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem technologii cyfrowych. Wielu badaczy analizuje rynek pracy w kontekście potrzeb i oczekiwań z jakimi mierzy się zarówno pracownik jak i pracodawca. W publikowanym raporcie wskazano kompetencje kluczowe, które umożliwiają aktywny udział młodych naukowców w rynku pracy i pozwalają zwiększać szanse na zatrudnienie w wielu sektora...

Evaluation of Key Skills Supporting Industry 4.0—A Review of Literature and Practice

Evaluation of Key Skills Supporting Industry 4.0—A Review of Literature and Practice

Współczesna gospodarka podąża za trendami jakie kreują nowoczesne technologie. Przedsiębiorstwa muszą szybko reagować na zmiany jakie zachodzą na rynku i dopasowywać się do nich. Jak wynika z prowadzonych w tej dziedzinie badań, ekspansja technologii otwiera wiele możliwości ale niesie też wiele wyzwań. W publikacji omówiono koncepcję Przemysłu 4.0 i dokonano przeglądu literatury skierowanej do se...

Essential Skills for 21st Century Teachers in Turkey: Uludag University Example

Essential Skills for 21st Century Teachers in Turkey: Uludag University Example

Ekspansja technologii w codzienne życie człowieka sprawiła, że priorytetem stało się kształcenie i doskonalenie kompetencji XXI wieku. Każdy, na miarę swoich możliwości próbuje dopasować się do potrzeb i oczekiwań jakie niesie zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość. Na co dzień mamy do czynienia z nowoczesnymi narzędziami, które ułatwiają pracę wspomagają edukację i uprzyjemniają czas wolny. System...

Rethinking education in the digital age

Rethinking education in the digital age

Transformacja cyfrowa dokonała wielu zmian społeczno-gospodarczych. Dotknęły one również dziedzin, w których do niedawna działalność opierała się na tradycyjnych narzędziach i komunikacji. Jedną z nich jest edukacja. Ekspansja technologii w system oświaty wymusiła transformację metod i form uczenia. Konieczność kształcenia i doskonalenia kompetencji przyszłości stała się potrzebą nadrzędną.  W pub...

Rethinking education in the digital age

Rethinking education in the digital age

Transformacja cyfrowa wprowadza zmiany zarówno w społeczeństwach jak i gospodarkach Państw. Zmieniają się zarówno oczekiwania jak i potrzeby, a dynamika tych zmian narzuca konieczność kształcenia kompetencji umożliwiających szybkie dopasowanie się do wymagań umożliwiających aktywne życie w społeczeństwie i funkcjonowanie na rynku pracy. Jednym z pierwszych etapów życia, w którym cyfryzacja wyznacz...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja